Drobečková navigace

Rakovina jater (hepatom)

Rakovina jater, přesněji hepatocelulární karcinom (hepatom) je nejčastější primární zhoubný nádor jater. Ale než budu pokračovat o hepatomu, řekněme si nejdříve o těch sekundárních. Zhoubné nádory v játrech totiž dělíme na primární (v játrech vzniklé) a sekundární (metastázy nádorů vzniklých jinde). Protože játra plní funkci filtru krve odtékající z celé trávicí trubice, je v játrech asi 20x častější nález sekundárních nádorů – metastáz nádoru jícnu, žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku. Mezi primárními zhoubnými nádory jater, jak už bylo řečeno, dominuje hepatom. Minoritu primárních malignit jater tvoří jiné druhy nádorů, z nichž lze zmínit třeba rakovinu žlučníku a žlučovodů, vycházející z epitelu žlučových cest.

Samotný hepatom vychází z jaterních buněk – hepatocytů. Kvůli chemické zátěži, kterou játra snášejí, si hepatocyty musejí zachovávat schopnost regenerace a tak se z nich rakovina snáze vyvine (podobně je tomu u karcinomu mléčné žlázy). K indukci proliferace hepatocytů dochází tehdy, jsou-li stávající jaterní lalůčky opotřebeny nebo zničeny (nekrotizovány) v důsledku chemické a biologické zátěže. Hepatoprotektivní adaptogeny zvyšují schopnost jater snášet zátěž a tím snižují riziko vzniku rakoviny jater. Dále existuje vazba mezi rakovinou jater, zánětem jater (hepatitidu) a cirhózou – ztrdnutím jater. Zánět jater je průvodným jevem jaterních otrav i infekcí a zvyšuje riziko rakoviny jater. Ještě horší je situace u cirhózy, kdy jsou hepatocyty ve frustrující situaci: jsou vyzývány k dělení a regeneraci, kterou jim nahromaděná fibrotická tkáň z prostorových důvodů nedovoluje. Proto právě při cirhóze hepatocytům často "rupne v bedně" a začnou se dělit nekontrolovaně. Učebnicovými příklady jaterních jedů jsou benzen, CCl4 a mykotoxiny, například aflatoxin A. Nebezpečné ale představuje i infekční žloutenka, zvláště infekční hepatitida typu B, jejíž virus má neblahou tendenci se začleňovat na náhodná místa DNA hepatocytů a náhodně spouštět nejrůznější onkogeny.

Léčba a prevence rakoviny jater

K léčbě rakoviny jater můžeme (stejně jako u rakoviny obecně) přistupovat dvěma způsoby. Ten první je být mladý, na choroby nemyslet, dělat a jíst to, nač máme právě chuť a hlavně mít už v raném věku spoustu potomků, kteří budou rakovině jater předcházet stejným způsobem. Tak to dělají potkani, králíci a mnoho dalších zvířat – i od těch se lze učit. Pokud předcházíme rakovině jater tímto způsobem, je důležité se jakýmkoliv poznatkům o rakovině vyhýbat a existenci pacientů s rakovinou ignorovat. Jakožto slabí jedinci zaostanou za stádem a o jejich likvidaci se postarají přirození predátoři. Druhý způsob je ten, že si (kromě toho, co pro nás mohou udělat lékaři) přece jenom zapamatujeme nejdůležitější hepatoprotektivní a protirakovinné adaptogeny a budeme je do jídelníčku dle svých možností zařazovat. Tak to dělají lidé už od dob pračlověka, ačkoliv místo adaptogenů a vědy jsme kdysi dávno měli jen víru a magii. A ty čtenáře, kteří očekávali úvod pragmatičtější a nudnější, odkazuji na článek o rakovině obecně.

Adaptogeny proti hepatomu

Adaptogeny se obecně u rakoviny uplatňují jak přímými protirakovinnými účinky, tak jako podpůrná terapie regenerující organismus po chemoterapii a radioterapii. Musíme si ale uvědomit, že hepatom má velmi špatnou prognózu a ani použití adaptogenů obvykle nevede k úplnému vyléčení. Totální remise hepatomu je malý lékařský zázrak, k němuž adaptogeny můžou přispět, ale lékaři to ne vždy vědí, protože pacienti je o svém rozhodnutí užívat adaptogeny ne vždy informují (Gordan2011awo).

Účinek ženšenu proti rakovině jater

Protirakovinným účinkům ženšenu se věnovala velká vědecká pozornost. Ženšen tlumí záněty a snižuje riziko rakoviny (Hofseth2007ict), což potvrzuje též randomizovaná klinická studie Yun2010npe. Na úrovni jednotlivých panaxosidů se protirakovinnému účinku ženšenu věnuje Choi2013bbc, viz též příslušný odstavec v článku o rakovině obecně. Diskuse obecných protirakovinných účinků je zde na místě, protože 95% malignit v játrech jsou metastázy nádorů vzniklých jinde. Pokud jde o účinek při primárních nádorech jater, ženšen při pokusném podání karcinogenů u zvířat snižoval výskyt rakoviny jater a měl na buňky hepatomu cytostatické účinky (Kim2013pge). Panaxosid sloučenina K působením na specifickou dráhu vyvolával apoptózu buněk hepatomu (Song2010imc).

Účinek lesklokorky proti rakovině jater

Nejznámějším houbovým adaptogenem v TČM je lesklokorka lesklá, jejíž využití je písemně zaznamenáno v odborné lékařské literatuře už 2000 let. TČM ji využívala k léčbě širokého spektra nemocí. Byla také předmětem rozsáhlého výzkumu a prokázaly se u ní protirakovinné, antidiabetické, hepatoprotektivní, protivirové a imunomodulační účinky (Chen2017clt). Ty všechny se uplatňují při jejím účinku proti rakovině jater. Lesklokorka patří k adaptogenům, jejichž účinky jsou zprostředkovány jednak triterpenoidní frakcí (ganoderové kyseliny a pod.), jednak specifickými proteoglykany. Jako všechny houby má navíc lesklokorka nespecifický protirakovinný účinek díky svému obsahu ergosterolu (Chen2009ca9), β-glukanu (Pillai2013mbg) a jiných běžných houbových metabolitů.

Pokud jde konkrétně o rakovinu jater, zde se uplatní vedle protirakovinných vlastností lesklokorky též její hepatoprotektivní účinek. Dle Lakshmi2006aam lesklokorka chrání játra před poškozením a rakovinou při experimentální otravě benzpyrenem. Chen2017clt konstatuje účinek triterpenů lesklokorky proti buněčné linii hepatomu, ten byl ale známý už dříve (Yang2005gap a jiné). Tchajwanská studie Lin2003teg zjistila, že triterpenová složka lesklokorky zastavuje dělení buněk hepatomu v G2 specifickým působením na genovou expresi. Dle Lu2012aaa kyselá složka extraktu zastavuje buněčný cyklus hepatomu v G1 fázi, neutrální složka v G2/M fázi. Chang2006ggt konstatuje účinnost ganoderiolu F proti buněčným liniím hepatomu in vitro, Weng2009ieg inhibiční účinek kyseliny lucidenové na růst i malignitu rakoviny jater in vivo. Kyselinu lucidenovou shledává účinnou i Weng2010aer. Účinná koncentrace v které specifické triterpenoidy lesklokorky brzdí růst hepatomu je dle Ruan2015drc 20-80μM. Zdravé jaterní buňky lesklokorka nepoškozuje (Liu2012pgl). U kyseliny ganoderenové B se navíc zjistil účinek proti buňkám rakoviny jater odolným vůči běžným cytostatikům (Liu2015gld). Účinek proti hepatomu byl zjištěn i u výtrusů lesklokorky (Liu2002aas).

Dle Li2015glp dále lesklokorka v karcinomu jater zvyšuje aktivitu cytotoxických T lymfocytů, které bojují proti rakovině. Imunomodulační účinek u experimentální rakoviny jater potvrzuje i Zhou2009egl. Triterpeny lesklokorky též účinkují proti sekundárním nádorům (tj. metastázám jiných nádorů) v játrech (Kimura2002aae).

Řádné klinické studie ohledně účinnosti lesklokorky u lidských pacientů s hepatomem ve srovnání s jinými rostlinnými a houbovými adaptogeny neexistují. Ale protirakovinný potenciál hub a lesklokorky zvláště bychom neměli podceňovat. Jak ilustruje Gordan2011awo, u pacientů užívajících tyto adaptogeny jsou zaznamenány případy úspěšné remise hepatomu, což jinak není častým jevem.

Další adaptogeny proti rakovině jater

Co předepisuje při rakovině jater tchajwanská TČM a vědecká fytomedicína v zásadě sumarizuje přehled Ting2015ptr (plné znění článku k dispozici online), důležité místo zde má například šišák bajkalský. Dle Kan2017sbd je příbuzný šišák vousatý účinným imunomodulátorem a inhibitorem růstu hepatomu in vivo.

Ostropestřec mariánský je známý adaptogen s ochranným účinkem na játra. Přehledem současného stavu znalostí o jeho ochranném účinku proti rakovině jater je Mastron2015shc. Dle Elmesallamy2011ceg chrání extrakt ostropestřece a jinanu dvoulaločného před vývinem rakoviny jater.

Bocharova1994tpe zdůrazňuje protirakovinné účinky rozchodnice růžové. Za pozornost stojí přehled 26941826.

Výzkum rostlin s potenciálem proti hepatomu je populární i v Číně (16086244, 19230404, 19368349, 24692683). 24716182 zkoumala cinnamaldehyd a TČM směs Huang-Lian-Jie-Du-Tang. Skořicovník Cinammomum verum zkoumala 26792981. Pískavice řecké seno byla předmětem studie 26557712. Momordiku (hořkou okurku) zkoumala studie 25200916. Účinek proti hepatomu in vitro byl zjištěn i u cicimku datlového in vitro (Huang2007maa, Huang2009czj). Děhel čínský účinkoval proti buňkám lidského hepatomu in vivo (Shang2003esa). Na hepatoprotektivní a protizánětlivé byliny TČM upozorňuje 27043533. Bajkalin, který se nachází v šišáku bajkalském působí apoptózu buněčných liniíí hepatomu (Yu2016bps), dále viz 24910406. Bajkalin je přítomný i v trubači indickém (Oroxylum indicum). Dle Liu2006mmc epimedin C (Epimedium grandiflorum, E. sagittatum) zastavoval buněčný cyklus buněčné linie hepatomu specifickým účinkem na buněčnou signální kaskádu.

 

Omlouváme se, ale tento článek není dokončen. Současná, rozpracovaná verze nevyjádřuje jeho konečnou podobu.