Drobečková navigace

Zvýšení fyzické výkonnosti

Možnosti zvyšování fyzické výkonnosti jsou omezené

Jak všichni sportovci vědí, fyzická výkonnost organizmu má své hranice, které nelze beztrestně překračovat. Podívejme se na některé běžné (neadaptogenní) stimulanty fyzické výkonnosti:

  • Alkohol: Objektivně zvyšuje fyzickou sílu. Opilý vyvine větší svalovou sílu než střízlivý, ale za cenu přetížení a rizika zranění (natržení svalu, šlachy, přetížení kloubu...). Každý jistě chápe, že využítí alkoholu ve sportu má své přesné meze.
  • Kokain: Objektivně zvyšuje výdrž, ale za vysokou cenu – přetížení, návyku a zdravotního poškození.
  • Steroidní anabolika: Zvyšují růst svalové hmoty, ale mají nežádoucí účinky, kterým bylo ve sportovních časopisech věnováno sdostatek pozornosti.

U úplně zdravého člověka v optimálních podmínkách (tj. jedince nezatíženého v teoreticko-medicínském smyslu) je téměř nemožné zvýšit nějaký aspekt výkonnosti bez negativních následků. Zdraví, nezatížení lidé můžou svou fyzickou výkonnost udržovat správnou životosprávou, biorytmem a způsobem života blízkým přírodě a přirozenosti člověka. Pouze při zátěži má význam použití adaptogenů.

Profesionální sportovci vědí, že bolest a pocit únavy po tréninku je způsobený drobnými trhlinkami svalů a šlach. Po těžším tréninku dochází ke svalové horečce – mírnému zánětu zatížených svalů. Regenerace zatěžovaných svalových skupin vede k růstu (hypertrofii) svalové hmoty. Není mi jasné, nakolik je správné potlačovat tuto bolest analgetiky, která profesionální sportovci často užívají. Analgetika vypínají celou sekci buněčné komunikace (syntézu prostaglandinů) a jejich dopad na přirozený vývin sportovní kondice při tréninku mi není jasný. Dle mého současného stavu znalostí považuji za méně riskantní použít adaptogeny.

Adaptogeny zvyšující fyzickou výkonnost

Adaptogeny obecně zvyšují adaptační rozmezí organismu – schopnost odolávat zátěži (stresu v širokém smyslu slova). Modelový adaptogen ženšen a jeho příbuzný eleuterokok ("sibiřský ženšen") se ve sportu často využívají. Mají řadu účinků podporujících dlouhodobou výkonnost, hlavně svým působením proti zánětům a zlepšením regenerace svalů po tréninku. Na samotné fyziologické hranice špičkového fyzického výkonu však přímý vliv nemají (Engels2001egs). Ze stejného důvodu se adaptogeny ve sportu nepovažují za doping.

Za hlavní u adaptogenů považuji omezení pocitu únavy a zlepšení regenerace po cvičení. I když se nám zdá, že jsme se při cvičení nezranili, ve skutečnosti jsou naše svaly a pojiva plné mikrotrhlinek, které později vedou k zesílení namáhaných tkání. Bolest po intenzivním cvičení souvisí se zánětem hojících se mikrotrhlinek a právě tam se uplatní protizánětlivé účinky adaptogenů.

Vliv ženšenu na fyzickou výkonnost

Ačkoliv věřím publikacím tvrdícím, že ženšen špičkový fyzický výkon nezvyšuje (Engels1997nee, Engels2001egs), některé studie tvrdí opak. Například dle Liang2005pns výdrž probandů při aerobním cvičení do vyčerpání po 30denním užívání notoginsengu (Panax notoginseng) v dávce 1,35g denně stoupla o 7 minut, jejich krevní tlak klesl o 5mmHg a spotřeba kyslíku při cvičení klesla o 5l/min. Bucci2000shh předkládá závěr, že ženšen je účinný tehdy, když se užívá ve standardizované formě (tj. kvalitní), dostatečných dávkách (>1g denně) a po dostatečnou dobu (>8 týdnů). Dle klinické studie Hou2015iib ginsenosid Rg1 při dlouhodobém podávání omezoval zánět a zlepšoval regeneraci svalů probandů.

Různorodému ochrannému účinku ženšenu se ve vědě věnovala velká pozornost. Ženšen zvyšuje schopnost odolávat nízkým teplotám (Yuan1989egr), chrání při chemické zátěži, je vysoce účinný proti radiaci, omezuje pocit bolesti, již v malých dávkách zlepšuje hojení zranění (Morisaki1995mae) a zrychluje fyzickou regeneraci o 20% (Kwon2003ekr). Pro zájemce jsem sepsal malý návod k užívání ženšenu a ke stanovení osobní dávky. Nevýhodou ženšenu je ale vysoká cena a též to, že svou pověstí zázračné rostliny zastiňuje jiné vysoce účinné adaptogeny.

Další rostliny

  • Eleuterokok ostnitý se široce využívá ke zvýšení fyzické výkonnosti ve sportu a v armádě bývalých zemí Sovětského Svazu.
  • Zázvor pravý účinkuje proti zánětům a bolesti. Jeho využitím ve sportu se zabývá Wilson2015gzo. Dle Hoseinzadeh2015aeg snižuje zázvor svalovou bolest při cvičení.
  • Vitánie snodárná má také protizánětlivé účinky.
  • Gynostema pětilistá je jediná mně známá panaxosidy obsahující rostlina mimo rod ženšen a lze ji podomácku pěstovat.
  • Šišák bajkalský chrání srdce (Cui2015cba) a další buňky před oxidační zátěží, která je typickým atributem aerobního cvičení.
  • Mnohé další adaptogenní rostliny (např. extrakt z borovice, kurkuma, schizandra (klanopraška) atd.) mají potenciál ve zdravé výživě sportovců.

| 10.7.2010