Drobečková navigace

Jak použít soxhletův extraktor II?

Dobrý den prosím nějakou radu jak přesně použít soxhletův extraktor nebo nějaký odkaz na návod jedná se mi o extrahování různých rostlin v rozpouštědle líh nebo benzín předem děkuji za nějakou radu Petr B.

Vážený pane Petře,

o optice fyzikové říkají, že je buďto velmi snadná, nebo naopak velmi těžká. To samé lze říct v chemii o extrakci. Praktikum enzymologie na PřF UK je nejobtížnějším a nejdražším praktikem celého studia a z velké části je vlastně věnováno extrakci. Mnozí vědci strávili život snahou o extrakci a krystalizaci látek z rostlinných a živočišných materiálů. Na druhé straně však jednoduchou extrakci může provést snadno každý prostým vložením rostlinného materiálu do nádoby s rozpouštědlem. Takový postup bych nazval vsázkovou extrakcí. V případě, že nám jde o kvantitativní extrakci 100% množství obsahové látky, lze použít extrakci protiproudou, nebo vsázkově-protiproudou, jaká se používá například při činění kůží. Její popis je naznačen třeba zde.

Z praktického hlediska, Soxhletův extraktor stojí někde na pomezí vsázkové a kolonové extrakce. Vyznačuje se recyklací rozpouštědla, která probíhá destilací a opětovnou kondenzací na chladiči nad vsázkovou patronou. Některé faktory ovlivňující extrakci na soxhletu jsem kvalitativně popsal v jiné odpovědi, tam ale nevěnuji pozornost polovsázkovému režimu v němž pravý Soxhlet funguje. Pravý Soxhlet má totiž trubici, která zajišťuje, že patrona se postupně plní kondenzujícím rozpouštědlem a až když se zcela naplní, zahltí se vypouštěcí trubice a obsah patrony se vyprázdní do zahřívací baňky. Mohl bych Vás teď odkázat na zdroje, jejichž studiem byste získal schopnost vypočítat potřebnou délku extrakce a její další parametry. O těchto zdrojích si můžete udělat představu z tohoto pro praxi neužitečného sylabu "Chemické inženýrství, kapitola extrakce", volně dostupného na Internetu. Konstanty pro výpočet byste ale stejně musel zjišťovat zkusmo.

Pokusům (a omylům) se tedy nevyhnete, ať už s matematikou nebo bez ní. Pokud byste chtěl k extrakci přistoupit po americku, tedy bez matematiky, dělá se to následovně: Řekněme že máte Soxhlet s pětilitrovým objemem extrakční nádoby. Vražte do patrony asi kilo rostlinného materiálu rozmělněného na zrna o velikosti maximálně 5mm (semena se musí drtit i když jsou jako mák) nebo plátky o tloušťce max. 3mm. Zalijte co největším množstvím rozpouštědla tak, aby došlo k překrytí materiálu, ne ale ke stočení rozpouštědla do dolní nádoby soxhletu (budete k tomu potřebovat asi čtyři litry rozpouštědla). Soxhlet uzavřete a nechte pár hodin bobtnat při pokojové teplotě. Pak přilejte ještě trochu rozpouštědla tak, aby došlo k zahlcení stáčecí trubice a k vytečení roztoku do dolní nádoby. Rostlinný materiál by teď měl být nabotnaný a jeho objem by se měl zvětšit. Drogy bobtnají různě – dřeva třeba jen o pár procent, nať asi trojnásobně, některé plody i více než pětinásobně. Je ve Vašem zájmu použít takové množství, aby nabotnalá droga zaplnila patronu asi z 90%. Droga obvykle vsákne značné množství rozpouštědla a do dolní nádoby se proto stočí množství mnohem menší než 4l. Teď vezměte novou dávku čerstvého rozpouštědla a patronu jím zalijte ještě jednou těsně pod okraj (teď už je v ní nabotnalá droga, takže rozpouštědla se tam vejde méně). Nechte ještě dvě hodiny louhovat při pokojové teplotě a pak extraktor zapněte na nízký výkon (tj. zahřívání a chladič). Když dojde k varu v dolní nádobě, kondenzující extrakt brzy zahltí stáčecí trubici, takže i zbytek ropouštědla steče do dolní nádoby. Zvyšte výkon extraktoru na pracovní hodnotu (tj. nejvyšší, při níž bez problémů funguje), zůstaňte při něm, dívejte se, jak se plní nádoba s destilátem a počítejte, kolikrát dojde ke stočení. Až se Vám extraktor stočí čtyřikrát, extrakce by měla být zhruba hotova. To je bod, ve kterém se už většinou nevyplácí plýtvat energií a trápit drogu ještě dalším zahříváním kvůli dobytí zbylých asi 3% rozpustných látek zůstávajících v pokrutinách. Měl byste teď být vlastníkem něco mezi 2-7 litry extraktu, do něhož extrakcí přešlo více než 90% látek, které lze z rostlinné drogy daným rozpouštědlem získat.

Benzín samozřejmě nelze amatérsky použít k extrakci pro potravinářské účely. Při extrakci si dávejte pozor, aby Vám chladič opravdu kvantitativně zkondenzoval veškeré rozpouštědlo a lihové či dokonce benzinové páry neunikaly do okolí. Extrakci osobně sledujte a vždy použijte dostatečné množství rozpouštědla, aby nedošlo k vyschnutí zahřívací nádoby. S benzinem zásadně pracujte jen venku na čerstvém vzduchu. Při práci nejezte, neochutnávejte líh nebo lihový extrakt v množství větším než malém, nekuřte a nemanipulujte s otevřeným ohněm. Právní dodatek: Zříkám se jakékoliv odpovědnosti za škody na zdraví a majetku způsobené výbuchem lihu či benzinu.

-boris-

| 16.11.2010

Související články