Drobečková navigace

Jak adaptogeny dosahují neutrálního působení

Přírodní adaptogeny jsou fytokomplexy – specifické směsi rostlinných obsahových látek. Naplnění definice adaptogenu, která vyžaduje aby adaptogeny působily na fyziologické parametry neutrálně, dosahují léčivé rostliny často obsahem protichůdně působících účinných látek. Dvojí, protichůdný účinek na vícero fyziologických parametrů má i modelový adaptogen ženšen.

Dvojí působení ženšenu na růst cév

Růst cév, přesněji růst krevních kapilár, je proces, který v těle probíhá neustále. Existující kapiláry se poškozují a ucpávají a jejich funkci přebírají nové kapiláry, které do tkáně dle potřeby dorůstají. Růst kapilár hraje klíčovou roli při hojení ran a regeneraci, kde je žádoucí, ale též při nádorovém bujení, kde je růst kapilár nežádoucí.

Mezi ženšenovými panaxosidy se najdou ty, které zlepšují růst kapilár a tím podporují regeneraci. Jiné panaxosidy však růst cév blokují a jsou vhodné k podpůrné léčbě nádorových onemocnění.

Panaxosidem zlepšujícím růst kapilár je ginsenosid Rg1 působící na glukokortikoidní receptor (Cheung2011gia, Sengupta2004may). Růst kapilár též zlepšuje ginsenosid Rg3, přičemž jeho S epimer účinkuje více než jeho R epimeru (Kwok2012sg2). Naproti tomu ginsenosid Rb1 a sloučenina K růst kapilár blokují (Sengupta2004may). Čínští lékaři z tohoto důvodu v některých indikacích používají nikoliv směsný ženšenový extrakt, ale standardizované směsi konkrétních panaxosidů.

Dvojí působení ženšenu na stres

Ženšen má dvojí účinek na stresovou (hypotalamicko-hypofyzární) osu, jímž působí stabilizačně na hladinu kortizolu v krvi (Kim2003egs a další). Ginsenosid Rb1 u myší snižuje agresivitu, zatímco Rg1 ji mírně zvyšuje. Celkový ženšenový extrakt agresivitu myší snižuje (Yoshimura1988ace).

Dvojí působení ženšenu na NO syntázu

Ženšen má protichůdné účinky na 2 různé typy syntázy oxidu dusnatého (NO), jimiž jsou zánětová (neboli inducibilní) NO syntáza 2 (NOS2) a endoteliální NO syntáza 3 (NOS3). NOS2 se podílí na zánětech a používá se v biochemické kaskádě, která vytváří peroxidy a superoxidy určené k ničení bakterií. NOS3 vytváří NO v cévách jako signální molekulu, která snižuje krevní tlak a též zlepšuje erekci. Ženšen má tlumivý účinek na NOS2, ale zesiluje činnost i genovou expresi NOS3.

Dvojí působení ženšenu na zánět

Vícero panaxosidů má protizánětlivé účinky (Park1996gri, Park2003aag, Oh2004sog, Oh2004sog, Bae2006grr). Protizánětlivé panaxosidy tlumí bolest a uklidňují mikroglii a makrofágy, čímž omezují poškození při autoimunitních chorobách, ale i při srdeční a mozkové mrtvici. Protichůdný účinek mají dle Lim2002aep ženšenové polysacharidy, které aktivitu makrofágů výrazně zvyšují. Celkový účinek ženšenu je protizánětlivý.

Dvojí působení ženšenu na typ imunitní odpovědi

Existují dva základní typy imunitní odpovědi. Typ 1 je namířený proti vnitřnímu nepříteli – virům a rakovinným buňkám. Typ 2 je namířený proti vnějšímu nepříteli – bakteriím a prvokům. Imunitní systém se v každé chvíli rozhoduje, na který typ nepřítele se zaměří. Ženšenový ginsenosid Rh1 obrací pozornost imunity k reakci typu 1 (Yu2005pgd), zatímco ginsenosidy F1 a Rg1 obracejí pozornost imunity k reakci typu 2 (Lee2004gre, Yu2005pgd). Celkový účinek ženšenu vyznívá ve prospěch odpovědi typu 1 (Christensen2009gcb).

Omlouváme se, ale tento článek není dokončen. Současná, rozpracovaná verze nevyjádřuje jeho konečnou podobu.