Drobečková navigace

84. ginsenosid Re

ginsenosid Re

Je damaranový, protopanaxatriolový panaxosid:

ginsenosid Re

R1 = H
R2 = Glc21Rha
R3 = H
R4 = Glc

  • Způsobuje na endotelu závislou relaxaci in vitro preparátu prstence aorty u potkanů (Kang1995gpg).
  • Upravuje skopolaminem narušené učení u potkanů (Yamaguchi1996egi).
  • Re a Rg1 silně potlačují produkci TNF-α a NO mikroglií aktivovanou lipopolysacharidy (Wu2007deg).
  • Podle Zhang2006gif, Re in vitro zlepšoval motilitu normálních lidských spermií, jakož i spermií se sníženou motilitou, patrně aktivací neurčené endogenní NO syntázy.
  • Podle Zhang2007grp, Re in vitro usnadňoval kapacitaci lidských spermií aktivací neurčené endogenní NO syntázy.
  • Chránil buňky myokardu proti oxidačnímu poškození (Xie2006aeg).
  • V koncentraci asi 100µM výrazně zvyšoval proliferaci mitogeny stimulovaných TH (CD4+) a B lymfocytů, avšak omezoval proliferaci IL-2 stimulovaných TC (CD8+) lymfocytů s IC50 57.5µM (Cho2002gfp).
  • Nejvíce ze všech panaxosidů zlepšoval regeneraci imunitních buněk, měl též vysokou schopnost chránit před apoptózou v důsledku radiace (Lee2006ivr).
  • Působí na androgenový receptor, estrogenový receptor α a receptor progesteronu a po negenetické dráze aktivuje eNOS v myokardu (Furukawa2006grm).
  • Jeho kardiovaskulárním účinkům je věnován přehled Peng2012grp, který uvádí též jeho pozitivní účinek na angiogenezi.

| 9.3.2009