Drobečková navigace

Křečové žíly, hemoroidy a varixy

Křečové žíly, hemoroidy a žilní varixy

Křečové žíly, hemoroidy a žilní varixy obecně spadají pod souhrnný název "chronická žilní nedostatečnost". Ten ale sám o sobě říká málo. Řečeno více po lopatě, žilní varixy vznikají tehdy, když se do žilního systému oslabeného chorobným procesem dostane trvale zvýšený tlak.

Křečové žíly na nohách

Žíly za normálních okolností pracují s nulovým tlakem nebo dokonce i s podtlakem, tlak vyšší než asi 10 mm rtuti v zásadě nemají rády. Ovšem při naší tělesné výšce by čistě hydrostaticky v nohou ve stoji byl tlak kolem 100 mm rtuťového sloupce – asi jako v tepnách. Bráníme se tomu dvěma hlavními způsoby: tím, že se vyhýbáme vzpřímené poloze (ležíme nebo sedíme, nejlépe s podloženýma nohama) a tím, že nestojíme nehybně. Při chůzi nožních svaly za pomoci žilních chlopní pumpují krev z nohou zpátky do srdce, čímž zamezují zvýšení žilního tlaku. Už po krátkém nehybném stání žilní tlak v nohou automaticky naroste i v případě, že použijete stahovací punčochy. Tlakové punčochy pomáhají pouze tím, že žilní stěně mechanicky mírně odlehčují. Nejméně zdravé je stání na způsob hradní stráže – když už musíme stát, aspoň přešlapujme.

Podle individuálních dispozic se žíly nohou zvýšenému tlaku více či méně přizpůsobí, jejich stěna zbytní a připodobní se tepnám. Trvalé snášení tlaku 100 mm rtuti žilám ovšem v žádném případě nesvědčí a časem se stane, že některá oslabená žíla selže a lokálně se rozšíří do té míry, že přestanou doléhat chlopně. Tím přestane fungovat žilní pumpa, žilní hypertenze se ještě zhorší, selžou další chlopně a další žíly v okolí, podobně jako když jsou diody v serii pod plnou zátěží a jedna shoří. Když věci zajdou do tohoto stadia, je nutný chirurgický zákrok. Následná konzervativní léčba (léky) slouží k prevenci dalšího rozvoje křečových žil.

Řitní varixy (hemoroidy)

Bezprostřední příčinou hemoroidů je stejně jako u jiných varixů zvýšený žilní tlak. Ten je ovšem na onom místě v pořádku – žilní pleteň konečníku je pod tlakem úmyslně, aby fungovala jako zátka a my nemuseli neustále svírat svěrač. (Proto také při zástavě srdce dochází k vyprázdnění.) Hemoroid vzniká tehdy, když žíly konečníku oslabí chorobný proces a ty pak pod tlakem mechanicky selžou.

Varixy jícnu

U varixů jícnu je situace ještě trochu jiná, protože jícen patří celkem nevhodně do vrátnicového oběhu, t.j. použitá krev z něj se ještě vede na filtraci do jater. To má smysl u jiných částí trávící soustavy, protože vstřebané živiny z potravy se hned vychytají v játrech a nevláčí se zbytečně po celém krevním oběhu. U jícnu to ovšem vede jen k tomu, že pokud se jaterní kapiláry částečně ucpou (většinou kvůli cirhóze), v jícnových žilách stoupne tlak. Ten vede k varixům stejným způsobem jako v kterékoliv jiné části těla.

Ojedinělý varix (třeba hemoroid) se sám zhojí – obvykle se zanítí, trombotizuje (tj. ucpe se krevní sraženinou), atrofuje a jeho funkci převezmou okolní žíly. Zánět a trombóza, kterou pozorujeme u křečových žil, tedy není příčinou zla, ale naopak adaptivním procesem, jímž se naše tělo snaží poškozenou část krevního oběhu odstranit. Ovšem u křečových žil dolních končetin či varixů jícnu, jejichž příčina je systémová (vysoký žilní tlak), se budou vytvářet nové a nové varixy dokud nedojde k odstranění příčiny.

Další informace o křečových žilách lze nalézt třeba na webu kolegy MUDr. Štefánka.

Účinek adaptogenů na křečové žíly a hemoroidy

Léčivý účinek na křečové žíly a hemoroidy se připisuje mnoha léčivým rostlinám (jírovec, vilín, listnatec, dub, borovice, borůvka, révový list, plody s obsahem hesperidinu a rutinu atd.). Z existujících léků (venofarmak) používaných k prevenci hemoroidů a křečových žil, diosmin (Detralex) je v zásadě modifikovaný hesperidin z ovoce, zatímco tribenosid (Glyvenol) je látka, jíž byly od 60. let věnovány desítky publikací, jejíž účinek však nikdy nebyl řádně objasněn (Kikkawa2010ite). Za této situace se ukazuje, že pozice adaptogenů a konkrétně ženšenu v prevenci a léčbě křečových žil není slabší než pozice jiných venofarmak.

Pozice ženšenu v léčbě křečových žil

Léčivý účinek ženšenu na srdce a cévy je dobře známý. Poslední dobou byl částečně objasněn jeho účinek proti zánětlivému procesu vedoucímu k ateroskleróze. Vliv ženšenu na křečové žíly či hemoroidy zatím řádně klinicky nezkoumal nikdo, tento problém ale mají i ostatní venofarmaka (viz Kikkawa2010ite, Ruegg1974tai). Na účinky ženšenu u křečových žil mě poprvé upozornili lidé, kteří jej prakticky zkoušeli. Níže uvádím na ukázku dva z těchto případů.

Pokud jde o postoj TČM, tak ženšen pravý (P. ginseng) a ženšen notoginseng (P. notoginseng) se doporučují jako "prostředky zlepšující krevní oběh". Ženšen je složkou nejméně jednoho japonského patentu určeného k prevenci křečových žil a hemoroidů a jako prostředek k léčbě varixů jej zmiňuje též populární literatura (Cruz2001lvv).

Mechanismy účinku ženšenu

Proces vzniku a hojení varixů má aspekty žilní mechaniky, aspekty imunitní (zánět, trombóza) a aspekt regenerace cév. Mohou se zde proto uplatnit obecné protizánětlivé a hojivé účinky ženšenu na cévy, o nichž se ví už dlouho.

1. Ženšen chrání žilní endotel

O vícero panaxosidech bylo zjištěno že chrání a léčí žilní endotel (He2007peg, Kwok2010gpp, Cho2013gri), zabraňují jeho oxidačnímu poškození, omezují adhezi leukocytů k žilnímu endotelu, účinkují antitromboticky a normalizují expresi bílkovin spojených s poškozením cév a trombózou (Sun2006epn, Chen2008enr, Park2013cai). Experimentálně bylo zjištěno, že ginsenosid Rg1 blokuje v postiženém endotelu účinek zánětlivého faktoru TNF-α a zvyšuje sníženou expresi NO syntázy 3 (Ma2006pae), jejíž produkt, oxid dusnatý (NO), je signálem k hojivým procesům v endotelu.

2. Ženšen účinkuje proti zánětům a bolesti

Protizánětlivý účinek se zdá být jedním z hlavních účinků jiných venofarmak, třeba tribenosidu / Glyvanolu. (Ruegg1974tai) Právě takový účinek je ale silnou stránkou ženšenu. Mezi jeho obsahovými látkami se najde hned několik s účinkem proti chronickým zánětům a proti bolesti.

3. Ženšen ovlivňuje růst kapilár a zlepšuje hojivé procesy

Červený ženšen (Morisaki1995mae), jakož i ženšenový extrakt zlepšují regeneraci žilního endotelu, růst kapilár (angiogenesi) a hojení ran obecně (Kimura2006egs, Hong2009aes). Z konkrétních účinných látek se nejčastěji mluví o ginsenosidu Rg1, který povzbuzuje regeneraci kapilár (Sengupta2004may) a ginsenosidu Rb1, jehož modulační účinek na angiogenezi má zřejmě budivou (Kimura2006egs) i tlumivou složku (Leung2007gri, Sengupta2004may). Ginsenosid Rb1 se též zmiňuje v souvislosti s účinkem proti ateroskleróze.

Případy, kdy ženšen pomohl

Zde jsou dva případy pacientek, jejichž situace s křečovými žilami byla vážná, ale po užívání ženšenu se stabilizovala.

Pacientka A: 32 let, v minulosti zaměstnaná jako prodavačka, nucena dlouhodobé stát. Křečové žíly se jí poprvé začaly vytvářet ve věku asi 25 let na lýtkách a nad koleny, situace se zhoršila v těhotenství. Byla na dvou operacích, nosila tlakové punčochy. Poté, co po druhé operaci začala dlouhodobě užívat ženšen, k recidivě křečových žil už nedošlo, třebaže už stahovací punčochy nosit přestala.

Pacientka B: 52 let. Křečové žíly ji trápily dlouhá léta, byla na několika operacích. Po 6 měsících užívání ženšenu se postup nemoci se podle jejích slov úplně zastavil. Pacientka je i po několika letech zdravá (nedošlo k další progresi).

Preventivní účinek ženšenu na žilní varixy a hemoroidy zmiňovali i další, kteří ženšen zkoušeli. I když takové případy nepředstavují statistický důkaz účinnosti, upozorňují na nutnost věnovat adaptogenům u varixů pozornost. Dodal bych ještě, že podmínkou účinnosti adaptogenů je patřičná kvalita a dostatečné dávkování. U ženšenu to obvykle znamená použít kvalitní 6-letý ženšen (o jeho dávkování jsem psal na jiné stránce).

| 28.6.2010