Drobečková navigace

Účinky ženšenu pravého

Ženšen je nejsilnější tonikum tradiční čínské medicíny a modelový adaptogen. Zpomaluje procesy stárnutí (ateroskleróza, hypertenze, imunita, záněty atd.) a řeší několik důležitých problémů vedoucích k civilizačním nemocem (stres, monoaminergní systém, spánek, erekci, plodnost atd.) Nevědecká TČM říká, že "ženšen posiluje čchi, působí na poledníky srdce, sleziny a plic a tím zvyšuje produkci tělních šťáv, které hasí žízeň, klidní mysl a zlepšují inteligenci" a též že "ženšen léčí zhroucení způsobené nedostatkem čchi, únavu, nechutenství, průjem, dušnost, slabý puls, pocení, diabetes, horečnatá onemocnění, zapomnětlivost, nespavost a impotenci" (oba výroky z Chen2008cpe). Vědecké přehledy uvádějí účinky ženšenu každý v jiném pořadí (srv. Christensen2009gcb, Attele1999gp, Choi2008bcp, Davydov2000es).

Já začnu výčtem adaptogenních a preventivních účinků:

Jak to, že má ženšen tolik účinků?

U neinformovaných může seznam účinků ženšenu budit nedůvěru už jen svou délkou. I autoři vědeckých přehledů někdy pociťují potřebu se za rozsah účinků ženšenu omlouvat (Attele1999gp, Davydov2000es).  Ukazuje se ale, že účinky ženšenu jsou výsledkem interakce panaxosidů s relativně malým počtem jaderních a membránových receptorů, které mění genovou expresi v celém těle a hrají roli při mnoha různých nemocech:

Účinné látky ženšenu

Účinnými látkami ženšenu jsou jednak triterpenoidní saponiny panaxosidy (viz terminologická poznámka), jednak nesaponinové složky – proteoglykany (panaxan / ginsan), polyacetylenové alkoholy (panaxynol) atd. Panaxosidů bylo popsáno více než 180 (Christensen2009gcb).

Stovky obsahových látek najdeme v každé rostlině. Ženšen však vyniká tím, že řízením náhody jsou jeho obsahové látky vysoce účinné aniž by byly jedovaté. Jejich účinky se navíc vyvažují tak, že naplňují definici adaptogenu. Panaxosidy se mimo rod Panax nevyskytují.

Panaxosidy působí na membránové i jaderné receptory

Panaxosidy jsou amfifilní glykosidy. Aglykony se dělí na damaranové (diol a triol) a oleananové. Jsou to neurosteroidní a hormonální modulátory. Stejně jako steroidní hormony, panaxosidy pronikají do krevního oběhu, mozku a dovnitř buněk, kde působí hlavně v jádře změnou genové exprese. Ovlivňují množství genů, například regulátory zánětu a syntézy oxidu dusnatého (NO) – viz heslo glukokortikoidní receptory a PPAR receptory. Jejich nespecifickým účinkem je též stabilizace buněčné membrány (Li1997eag, Choo2003aag).

Ačkoliv působí proti zánětům, alergiím a autoimunitě, není ženšen imunosupresivní. Přesněji, posiluje imunitu proti chřipce, virovým onemocněním a rakovině. Částečně též posiluje imunitu proti bakteriím, ale u akutních infekčních onemocnění antibakteriální imunitu zeslabuje a je kontraindikován.

Specialitou ženšenu je ochrana před radiací a léčba nemoci z ozáření. Ženšen je nejúčinnějším dostupným prostředkem v této indikaci. Uplatní se též při regeneraci po chemoterapii.

Malý počet klíčových účinků má vliv na velké množství nemocí

Velké množství zdánlivě nesouvisejících indikací ženšenu je důsledkem relativně menšího možství modulačních účinků na klíčové biochemické signální dráhy. Mnohé nemoci spájí skrytá společná příčina vzniku. Pokud ženšen působí na tuto příčinu, zdá se jakoby léčil vícero nemocí zároveň. Typickým příkladem této situace je působení ženšenu proti autoimunitnímu poškození, které je odpovědné třeba za revmatické bolesti kloubů, zánět štítné žlázy, diabetes typu I, neurodegenerační choroby, lupus, psoriázu a desítky dalších chorob.

Ženšen pokrývá nejdůležitější problémy dnešního životního stylu

Účinky ženšenu lze rozdělit na cévní, nervové, imunitní a jiné. Obecně se dá říct, že ženšen je důležitý proto, že působí u kořene problémů současného životního stylu. Cukrovku a metabolický syndrom léčí nejen symptomaticky, ale i kauzálně – účinkem na imunitní systém a PPAR receptory, častý cíl léků proti diabetu.

Cévní účinky přes aktivaci NO syntázy a dalších molekul snižují tlak u většiny typů hypertenze a zlepšují erekci. Účinkem na růst kapilár ženšen zase zlepšuje hojení ran a regeneraci. Ženšen zabírá též proti ateroskleróze, o níž se dnes už ví, že není jen problémem cholesterolu, ale hlavně imunity a makrofágů.

Nervové účinky normalizují stres a chrání mozek. Ženšen způsobuje duševní aktivaci a zároveň též uklidňuje. Chrání neurony před odumíráním (apoptózou) a uklidňuje mikroglii, jejíž aktivita je odpovědná za bolesti hlavy. (Reference k dispozici pod příslušnými hesly.)

Imunitním účinky působí proti zánětu, alergii a bolesti. Navzdory tomu však ženšen není celkově imunosupresivní. Zlepšuje imunitu hlavně proti chřipce, virózám, rakovině a též některým bakteriím. Účinek ženšenu na imunitu je předmětem intenzivního výzkumu.

U imunitních účinků nelze nezmínit indikaci ženšenu datující se ještě do Brechmanovy doby: Léčbu radiačního poškození. Tento výsledek vojenského výzkumu v SSSR má dnes aplikace striktně civilní: U pacientů s rakovinou slouží k regeneraci imunitního systému po chemoterapii a radioterapii.

Z evolučního hlediska nejsou léčivé účinky ženšenu uspokojivě vysvětleny

Ženšen zdánlivě nemá žádný evoluční důvod k tomu, aby vytvářel látky prospěšné pro člověka. Ženšen není geneticky domestikovaný, takže jeho léčivé účinky nelze vysvětlovat umělou selekcí. Je tady možnost, že účinek ženšenu na lidské zdraví je čistě náhodný. Další hypotéza komentovaná Davidovovou (Davydov2000es) v souvislosti se sibiřským ženšenem (eleuterokokem) je ta, že účinné saponiny jsou jakýmsi chemickým servisním systémem užitečným pro rostlinu samotnou, který si shodou okolností zachovává část své užitečnosti i v lidském těle.

Ve srovnání s komerčními léky obstojí ženšen víc než dobře

K plnému pochopení srovnání ženšenu s běžnými léky si nejdříve musíme uvědomit, že přes obrovské množství různých jmen působí 80% užívaných tabletek na malé množství biologických drah. Ženšen pokrývá hned několik populárních lékových mechanismů: inhibici cykloxygenázy, protistresové účinky, snížení tlaku, zlepšení potence, antioxidační a cytoprotektivní působení. Modulací genové exprese dosahuje ženšen těchto účinků dlouhodobě, bez poškození organizmu a bez abstinenčních příznaků při vysazení. I když ženšen není všelék, ukazuje se že mnohé běžné léky předčí nejen účinkem, ale dokonce i cenou.

Pokud jste článek opravdu dočetli až sem, tak by pro vás měla být přijatelnější myšlenka, že navzdory dlouhému výčtu účinků ženšen není placebo ani "Wobenzym středověku", jak to hezky řekl jeden český chemik, který o ženšeni nikdy nic nečetl. Může to být spíše tak, že ženšenové panaxosidy jsou modelem pro Paralen budoucnosti. Do módy přichází výzkum uměle modifikovaných panaxosidů (viz např. Kumar2009mmg), které si možná nějaká společnost už brzy nechá patentovat jako svůj objev a s patřičnou fanfárou uvede na pulty.

| 31.7.2008