Drobečková navigace

Demence (stařecká slabomyslnost)

Senilní demence, česky stařecká slabomyslnost, je tradičně spojována se stářím. Je však nutné podotknout, že mysl starých lidí chátrá ze všech systémů nejpomaleji. Mozek zdravých seniorů se po funkční stránce chová stejně dobře, ne-li lépe jako u mladých. Pracovní schopnost a zkušenosti starších lidí jsou často nadprůměrné. Ke stáří nepatří slabomyslnost, ale moudrost. Ke spojování stáří se slabomyslností dochází díky existenci Alzheimerovy choroby a Parkinsonovy choroby – častých chorob starých mužů.

Ženšen chrání před stařeckou demencí

Ochrana před upadáním mozkových funkcí, kterou ženšen do určité míry poskytuje, souvisí s jeho neuroprotektivním účinkem. Existují ale i studie specificky zaměřené na účinek ženšenu proti ochabování mentálních funkcí s rostoucím věkem. Například podle Zhao2009lga, u senilních myší (u myší nastává stáří ve věku 12 měsíců), které v průběhu života po 8 měsíců užívaly ženšen (směs ginsenosidů 100mg/kg/den ve vodě k pití), došlo k téměř úplné eliminaci negativních účinků stáří na paměť při paměťových testech. Směs ginsenosidů též u starých myší zabránila snížení hladiny proteinů hipokampu spojených s jeho paměťovou funkcí (NMDA R1, CaMKII, PKA-Cβ, CREB, BDNF) a udržela jejich hladinu na úrovni odpovídající zdravým dospělcům. Důležité jsou samozřejmě také jeho přímé účinky proti Alzheimerově nemoci a Parkinsonově nemoci.

Omlouváme se, ale tento článek není dokončen. Současná, rozpracovaná verze nevyjádřuje jeho konečnou podobu.