Drobečková navigace

Srovnání adaptogenů a paracelsovských léků

Krátké shrnutí: Mezi adaptogeny a paracelsovskými léky jsou podstatné rozdíly v jejich definici i léčebném použití.

Adaptogeny v léčbě nemocí

Zdraví je (zjednodušeně) souhrnem mnoha fyziologických parametrů, které náš organismus udržuje v rovnováze. Příbuzný termín je homeostáze. Nemoc je (zjednodušeně) odchylkou těchto parametrů od normálu. V každém prostředí na organismus působí zátěžové faktory, kterým musí odolávat (adaptovat se na ně). Souhrnu zátěžových faktorů se říká stres (angl. stress) v širším smyslu slova. Rozmezí zátěžových faktorů prostředí, které ještě organismus ve zdraví snáší se nazývá adaptační rozmezí. Pokud dojde k odchylce fyziologického stavu od normálu, může lékař zasáhnout léčebným zákrokem (například podáním léku) tak, aby došlo k návratu fyziologických parametrů k normálu. Podání vhodného adaptogenu vede (dle definice) k rozšíření adaptačního rozmezí. Proto se říká, že adaptogeny upevňují zdraví (vědě o upevňování zdraví se říká valeologie). Můžou ale sloužit i k přinavrácení zdraví, tj. k léčbě nemocí.

Poznámka: Jde o naprosto základní, školkařské výroky z oboru teoretické medicíny, které ovšem pro účely zdejší diskuse pojmu adaptogen postačí.

Paracelsovské léky – liberální definice, náročné užívání

Podle paracelsovského paradigmatu může být lékem každá účinná látka včetně jedů. Přesněji řečeno, paracelsovský pohled mezi jedy a léky vůbec nerozlišuje. (Ještě přesněji řečeno jedy preferuje, ale to se nesluší říkat.) Pokud je v nějaké konkrétní indikaci (hlavním účinku) terapeutický index léčivé látky (poměr LD50 / ED50) větší než 1, lze tuto látku využít i k léčbě a nikoliv jen k chemickému boji. Jinými slovy, jde o lék paracelsovského typu. Samotný Paracelsus historicky k léčbě používal sloučeniny rtuti, arzénu a dalších vychytaných těžkých prvků. Na těch nejsnáze pochopíme, že u paracelsovských léků platíme za nenáročnost jejich definice nutností:

  • precizní, na miligramy standardizované lékové formy
  • opatrného předepisování a přesného dodržování dávek

U paracelsovských léků se předpokládá, že lékař ví, u jakých parametrů a v jakém směru je pacientův stav odchýlený od normálu. Příklad: U pacienta s překyselením žaludku lze podat Antacid či jiný lék snižující sekreci kyseliny chlorovodíkové. Avšak podání stejného léků zdravému člověku vede k odchylce fyziologického parametru kyselosti žaludku pod normál. Lékař tedy nemůže dát na to, když mu pacient řekne, že trpí "pálením žáhy". Musí provést diferenciální diagnózu: vyšetření, které potvrdí, že skutečně jde o zvýšenou koncentraci žaludeční kyseliny a ne o nějakou jinou nemoc způsobující pálení žáhy. Jiný příklad: Inzulin. U diabetika s nadměrnou koncentrací krevního cukru lze tento hormon podat k okamžitému řešení fyziologické odchylky od normálu. Ale podání inzulinu normálnímu jedinci nebo jedinci trpícímu hypoglykemií může vést až k smrti. Proto nosí diabetici kapesní měřič glykemie a farmaceutické firmy vyhrávají ceny za smart delivery systémy inzulinu. Naproti tomu pacient, který o svém rodovém sklonu k diabetu ví a svou dietu pečlivě doplňuje vysokými dávkami antidiabetických adaptogenů, tuto nemoc dostane o 5 let později (nebo ji nedostane vůbec). Na rozdíl od inzulinu tento pacient při konzumaci antidiabetických adaptogenů nemusí řešit to, jaké je momentálně jeho krevní složení a jakou má právě glykemii.

Výhodou paracelsovských léků je to, že precizní léková forma a precizní diagnóza fyziologického stavu nám umožňuje terapeuticky využít obrovské množství jedů, které by se běžní bylináři báli i jen vzít do ruky. Paracelsovský přístup se nejvíce proslavil vynálezem účinných antibiotik, protože běžným bylinkovým antibiotikům se mikrobi se svou proklatě rychlou evolucí už dávno byli přizpůsobili. Nevýhodou paracelsovských léků jsou ovšem jejich tzv. vedlejší účinky (pro paracelsovské paradigma je slovo jedovatost tabu) a též zmíněná nutnost precizní diagnózy a lékové formy (zatímco adaptogeny lze jíst "jen tak").

Adaptogeny – náročná definice, chytřejší působení

Na rozdíl od paracelsovských léků je definice adaptogenu náročnější. Nepřipouští látky jedovaté ani jednostranně působící. Vyžaduje, aby adaptogen na ten-který fyziologický parametr vždy působil ve směru normalizace (návratu ke zdraví) bez ohledu na to, v jakém směru od normálu je daný parametr vychýlen. Vyžaduje, aby u lidí naprosto zdravých kromě upevnění zdraví adaptogen žádné další vedlejší účinky neměl. To jsou hodně přísné požadavky a je až s podivem, že je některé byliny a chemické látky tyto požadavky skutečně splňují, aniž by jejich molekuly měly ve své nanohlavičce nanopočítač s umělou nanointeligencí. Dělají to většinou tak, že spoléhají na přirozenou inteligenci našeho imunitního systému a své výpočty provádějí na chemickém mikropočítači běžícím skrze signální kaskády a genetické sítě v cytoplasmě každé naší buňky. Fungování přírodních adaptogenů u lidských pacientů je též postaveno na milionech let koevoluce savců s rostlinami, kde my coby opice jsme se už naučili tolerovat většinu sekundárních metabolitů a obranných látek rostlin v džungli, zatímco rostliny se na oplátku vychytrale naučily poskytovat nám velmi hodnotné molekuly s minimální energetickou investicí. A protože po třetihorních lesích žádní drogisté s lékarnickými váhami neběhali, naučily se rostliny, že více vydělají, když budou prodávat adaptogeny, než kdyby prodávaly paracelsovské léky. Extrémním případem je ženšen pravý, rostlina rostoucí v naprosto zastíněných hlubokých lesích, v naprostém energetickém nedostatku, rostlina, která si nemůže dovolit přidat do svých bobulí ani špetku drahocenného cukru. Pod tímto evolučním tlakem učinil ženšen rozhodnutí své bobule krom nápadně rudé barvy zatraktivnit kvalitními adaptogeny – steroidními saponiny zvanými panaxosidy. Kvůli panaxosidům zvířata a ptáci tuto rostlinu intenzivně vyhledávají, i když je zřídkavá a její sběr je mnohem náročnější, než pást se na běžných lesních plodech. (Číňané pak ve čtvrtohorách učinili evoluční rozhodnutí vynalézt rýč a ženšen kvůli jeho léčivosti ve svých lesích vyhubit, což ale pochopitelně ženšen dopředu nemohl vědět.)

Lékaři by proto adaptogeny měli znát a svým pacientům je umět doporučit, ač třeba jejich užívání nevyžaduje miligramovou přesnost. Vždyť doporučení ohledně kouření, životního stylu a obezity také nevyžadují přesné váhy. (U váhy, kterou obézní nutně musejí k udržitelné hmotnostní redukci denně používat stačí přesnost na 50 gramů, půlkilová přesnost většiny levných váh nestačí!) Adaptogeny se předepisují typicky s přesností na gramy. Lékaři znalí TČM mají navíc k dispozici pokladnici standardních bylinných směsí, které se obecně více blíží adaptogenům než paracelsovským lékům. TČM jasně ukazuje, že výmluvy, že adaptogeny činí lékaře a lékárníky zbytečnými neplatí. Příklad: Praktik TČM přijme pacienta s mrtvicí. Neví přesně, co mu je, nemá k dispozici tomograf, centrifugu ani HPLC, ale dle tradice předků nasadí ženšen pravý a spoustu dalších bylin, jak se to v průběhu asi 10 let trvajícího studia TČM učil od svých mistrů. Ženšenem chrání tkáň před dalším poškozením, stabilizuje krevní tlak (Chen2012krg, Ping2011eas, Liang2005pns), zmírní riziko trombózy aniž by zhoršil krvácení a indukuje rychlejší reparaci a regeneraci. Naproti tomu náš lékař s MUDr. diplomem nasadí u srdeční mrtvice vysokou dávku aspirinu a spoustu dalších léků dle svých osnov. Aspirinem chrání pacienta před další trombózou a zabraňuje pokračujícímu poškození ischemické tkáně. Ženšenem však jeho účinek posílí. Pokud by nasadil jen aspirin bez ženšenu, dosáhl by sotva poloviny účinku. A protože není včerejší, s přehledem přitom přihmouří obě oči nad štosem článků a pamfletů varujících západní lékaře před podáváním ženšenu u kardiaků.

Výhodou adaptogenů je to, že je můžeme předepisovat a užívat s mnohem menšími obavami ohledně dávkování, diferenciální diagnózy pacienta a nežádoucích účinků. Existují přinejmenším desítky značně prospěšných bylin, jejichž konzumace z důvodů výše uvedených prospívá při specifických chorobných stavech, aniž by kladla terapeutická omezení běžné léčbě těchto stavů jinými metodami současné medicíny. Nevýhoda adaptogenů: Nejsou to zázračné léky. Dokonce lze říct, že se lépe uplatní jako dlouhodobá prevence, než při řešení akutních krizových zdravotních stavů, kde exceluje naše (západní) chirurgie a paracelsovská farmakoterapie. Adaptogeny ovšem slouží jako inspirace, aby se lékaři, farmaceuti američtí biokyberinženýři méně věnovali přebírání tělesných funkcí, které si zdravý lidský organismus sám přirozeně zajišťuje (např. smart delivery systémy dávkování inzulinu) a větší důraz kladli na rozšiřování lidských horizontů a vývoj umělých adaptogenů nové generace, jak tomu kážou zářné zítřky, k nimž česká společnost reálného kapitalismu nevyhnutně spěje.

| 12.2.2018