Adaptogeny

seriózně a bez nesmyslů ...

Hans (Janosz) Selye
Izrael I. Brechman

Adaptogeny jsou přírodní i umělé látky, které zlepšují schopnost překonat zátěž a jsou neškodné. Prakticky jsou to dnes hlavně léčivé rostliny a houby (tj. látky přírodní), ale vývoj umělých látek vyhovujících definici adaptogenu už také intenzivně probíhá. Bohužel však ne u nás, ale hlavně na Západě, kde pojmy ruské provenience nemají rádi. Jsou smart, a proto používají termín smart drugs. ("Superdrugs" by nebezpečně připomínaly Supermana.) Pojem adaptogen byl vytvořen v 50. letech 20. století k popsání rostlinných tonik, jejichž typickým představitelem je ženšen pravý. Tento pojem zde chyběl. Před jeho zavedením se mnoha rostlinám z nouze říkalo "ženšen" (eleuterokok = sibiřský ženšen, vitánie = indický ženšen, řeřicha peruánská = peruánský ženšen, zárazce pouštní = pouštní ženšen , viz co všechno se označuje jako ženšen) Těmto rostlinám se má správně říkat adaptogen. Před zavedením tohoto pojmu se evropská věda zmohla pouze na to, že pro ženšen vymyslela nic neříkající rodové jméno Panax – všelék.

Adaptogeny se vyznačují tím, že usnadňují proces adaptace. Adaptace je klíčovým pojmem teoretické medicíny. O adaptaci mluvíme tehdy, když se organismus přizpůsobuje zátěži. Dokud zátěž zvládáme, zůstáváme zdrávi. Pokud zátěž překročí naše adaptační rozmezí, výsledkem je choroba až smrt. Adaptogeny usnadňují adaptaci tím, že rozšiřují adaptační rozmezí. Jinými slovy, nejen že léčí chorobné stavy, ale především upevňují zdraví. S tím souvisí obor medicíny zabývající se upevňováním zdraví – valeologie. Zdraví ohrožují různé druhy zátěže: chladová, teplová, fyzická (práce, sport...), duševní, chemická (jater, ledvin, mozku...), oxidační, radiační, infekční... Anglický výraz pro zátěž obecně je stress. U nás však slovo stres většinou používáme jen v užším významu duševní zátěže. Při té se nám do těla uvolňují hormony útoku a útěku (adrenalin, noradrenalin) a následně stresový hormon kortizol.

Hans (Janosz) Selye
Hans (Jánosz) Selye

Stojí za zmínku, že termín adaptogen historicky souvisí s objevem stresových hormonů (glukokortikoidy, konkrétně kortizol), které popsal otec moderní teoretické medicíny Jánoš Selye. Předpona adapto- termínu adaptogen pak pochází přímo z termínu generalizovaný adaptační syndrom, což je honosný historický název pro savčí stresovou reakci.

Ideální adaptogen tedy významně zvyšuje adaptační rozmezí a nemá jednostranné účinky. Reálné adaptogeny se k tomuto ideálu více či méně blíží. Některé více chrání játra, jiné chrání cévy, další potlačují záněty a alergie, jiné působí proti duševnímu stresu atd. Různé látky jsou jakožto adaptogeny různě kvalitní, takže jejich uzavřený seznam nelze sestavit. Neplatí ale, že každá nejedovatá léčivka je adaptogen. Kategorie adaptogenů není totožná s kategorií nejedovatých léčivých rostlin. Například lékořice, konopí či slavná kava-kava nepatří mezi adaptogeny, protože mají jednostranné účinky. Numerické hodnocení adaptogenů podobné terapeutickému indexu paracelsovských léků nám zatím farmakologie neposkytla.

Adaptogeny jsou silně léčivé. Tento fakt může překvapit lékaře a farmaceuty zvyklé na paracelsovské léky – jedy, které se v přesně odměřených dávkách používají k léčbě. Říkáme jim paracelsovské, protože to byl právě Paracelsus, kdo pravidla pro lékařské využití minerálních jedů formuloval. Tyto léky patří jen do rukou odborníků, což odrážejí i zákony. Bohužel však legislativa hledí paracelsovským způsobem na všechna farmaka a pro adaptogeny nemá pochopení. Od léků na bázi adaptogenů vyžaduje miligramovou standardizaci jakoby šlo o jedy. Na druhé straně však adaptogeny v důsledku absence dramatických toxických příznaků vnímá jako neúčinné, viz vyhlášku č. 245/1997 Sb. o léčivých rostlinách. (Mezi "silně účinné" tato vyhláška řadí náprstník, oměj, rulík zlomocný a kulčibu dávivou.) Právě adaptogeny se však výborně uplatní při prevenci a léčbě civilizačních chorob, které jsou důsledkem zátěže kumulované v průběhu života dnešní dlouhověké populace. Adaptogeny jsou výbornou prevencí tří nejdůležitějších chorob dlouhověkosti: aterosklerózy, rakoviny a cukrovky (diabetu). Je obecně známé, že ateroskleróza je vlastně imunitní proces, který lze účinnými látkami rostlin silně ovlivnit. Ateroskleróza způsobuje mrtvici, před kterou adaptogeny také chrání. Při pravidelném užívání správně vybrané adaptogeny zpomalují stárnutí, chrání imunitu a brzdí vývin metabolického syndromu. Snížením stresu a uvolněním cév ženšen a podobně působící adaptogeny bojují proti epidemické hypertenzi. Přírodní adaptogeny by měly být nedílnou součástí našeho jídelníčku.


Příklady přírodních adaptogenů


Takže prakticky, najdete zde úplný seznam adaptogenů? Odpověď: Nikoliv, protože tato kategorie je otevřená. Otázku, jestli nějaká látka je nebo není adaptogen (přesněji jak dokonalý je adaptogen), si můžeme klást nejen u léčivých rostlin a koření, ale i u průmyslově připravených léků jako Viagra nebo Wobenzym. Mezi adaptogeny však nelze řadit látky neúčinné (placebo, homeopatika) nebo pouze výživné (škrob, glukóza...) Více kandidátů a protipříkladů najdete v přehledu přírodních adaptogenů.

Přejít na přehled přírodních adaptogenů