Drobečková navigace

Směsné extrakty ženšenu

Dnes jsou už vyzkoumané mnohé mechanismy působení jednotlivých ženšenových panaxosidů a jeho dalších obsahových látek na konkrétní receptory lidského těla. Ale jelikož ženšen užíváme většinou ve formě nálevu, prášku nebo ženšenových plátků, z praktického hlediska nás zajímají zprávy o účinku jeho směsných extraktů. Takových zpráv existují tisíce, tato stránka uvádí jen malý zlomek z nich.

  • Směsný extrakt P. ginseng zpomaloval vychytávání neurotransmiterů na synaptosomech potkana. Zpomalení bylo zjištěno u kyseliny γ-aminomáselné (GABA), glutamátu, dopaminu, noradrenalinu a serotoninu. (Tsang1985gsi)
  • Směs ženšenových saponinů potlačovala bolest způsobenou kapsaicinem u myší s ED50 49mg/kg vnitrobřišně, 1,5mg/kg intracerebroventrikulárně. Účinek nebyl blokovatelný naloxonem a autoři se domnívají že místem působení směsi je CNS nebo primární senzorické neurony. (Nah2000ega)
  • Směsný extrakt panaxosidů podaný do CNS potlačoval bolest (formalinový test u myší) a též inhiboval bolest indikující chování vyvolané substancí P. ED50 byla 30µg na jednu myš (tj. kolem 2mg/kg). (Yoon1998gid)
  • Intraperitoneálně podaný extrakt ženšenu léčil radiační poškození. (Yonezawa1976rri)
  • Ženšen léčil radiační poškození u myší. (Takeda1981rri)
  • Za radioprotektivní účinek ženšenu je odpovědná saponinová frakce. Účinek proti radiaci je stabilní při 15 minutovém varu. (Yonezawa1981rri)
  • Termostabilní radioprotektivní frakce ženšenového extraktu chrání před radiací stejně účinně u tří různých druhů: myši, potkana a morčete. (Takeda1982rri)
  • Ženšen zlepšuje zotavení počtu krevních kmenových buněk (hemocytoblastů a megakaryocytů) u myší ozářených rentgenovými paprsky. (Takeda1982rri)
  • Celkový extrakt ženšenu měl radioprotektivní vlastnosti. (Zhang1987mrr)
  • Celkový extrakt saponinů Panax vietnamensis měl ochranný účinek proti oxidaci v tkáňovém homogenátu. (Huong1998vaa)

| 2009 - 6.11.2020