Drobečková navigace

Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum)

lesklokorka, ganoderma, reishi, lingchi
lesklokorka lesklá
lesklokorka lesklá

Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst), též houba reiši (reishi) nebo ling-či (ling-chi) je modelová léčivá houba a adaptogen. Praktické využití má lesklokorka hlavně v prevenci a léčbě rakoviny. Její nedostatkem je poměrně vysoká cena, která zabraňuje jejímu širšímu využití u zánětů, hypertenze, deprese a cukrovky.

Obsahové látky

Specifickými obsahovými látkami lesklokorky jsou její triterpenoidy ganoderová kyselina A, B, C, T, DM atd., seskviterpeny (ganomastenoly) a specifické polysacharidy odpovědné za její imunostimulační účinky (glukuronoglukan, manogalaktoglukan, arabinoglukan, glukogalaktan, fukogalaktan...)

ganoderová kyselina B
ganoderová kyselina C
ganomastenol A

Farmakodynamika ganoderových kyselin je podobná jako u jiných triterpenoidů – v deglykosylovaném stavu jsou natolik mobilní, že se snadno vstřebávají a vnikají až do buněčného jádra všech orgánů těla včetně mozku (Guo2012imc). V buněčném jádře působí na jaderní receptory – spínače řídící transkripci DNA. Působí však i na membránové receptory, čemuž se u triterpenoidů říká neurosteroidní účinek. (Mimochodem neurosteroidní účinky bylin jsou zajímavé téma, které si můžete přímo ochutnat ve formě lékořice.)

Protirakovinné účinky lesklokorky

Lesklokorka podporuje cytotoxickou imunitní odpověď (Radwan2011air, Wang2014aai). Její polysacharidy zlepšují aktivací protirakovinné imunitní odpovědi, viz přehled Sliva2006glc (text zde) a novější přehled Sohretoglu2018glp (text zde). Tomuto typu adaptogenního účinku se říká host defense response, česky "aktivace hostitelovy imunity". Její extrakt i čistý β-glukan (fukogalaktan) zvyšuje výlev IL-23 z dendritických buněk a indukuje diferenciaci T lymfocytů Th17 (Yoshida2012pit). Polysacharidy lesklokorky zrychlují proliferaci makrofágů kostní dřeně a zvyšují produkci IL-1β, IL-6, IL-12p35, IL-12p40, IL-18, TNF-α, IL-1β a IL-12 (Ji2011ibm). Lesklokorka účinkuje proti buněčným liniím rakoviny tlustého střeva in vitro (Thyagarajan2010tfg, Jedinak2011glt, Hong2004egl) a omezuje malignitu buněk rakoviny žaludku (Jang2011aae). Její cytotoxická účinnost byla prokázaná též na mnoha dalších liniích rakovinných buněk (rakovina plic, prostaty, prsu, děložního čípku, leukemie, melanom, viz další věda).

Pokud jde o klinické studie, Gao2003egg testovala účinek polysacharidů lesklokorky na 30 pacientech v pokročilém stadiu rakoviny a zjistila zvýšení počtu CD56+ buněk a aktivity NK buněk. Chen2006mir zjistila u 41 pacientů s pokročilou rakovinou tlustého střeva užívajících lesklokorku zvýšení počtu CD3, CD4, CD8 a CD56+ lymfocytů. Sun2014pal zase zjistila zlepšení imunitních parametrů u pacientů s rakovinou plic užívajících lesklokorku. Studie Oka2010wef u 96 pacientů (+ 102 kontrol) zjistila, že lesklokorka užívaná po 12 měsíců zamezuje vývoji kolorektálních adenomů, novotvarů z kterých se může vyvinout rakovina tlustého střeva a konečníku. Při užívání lesklokorky jsou známé případy úplného vyléčení, Suprasert2014ccg přináší zprávu o 5 takových pacientech.

U protirakovinných účinků lesklokorky však existuje problém odlišení specifických a nespecifických účinků. Všechny houby totiž mají mírný protirakovinný účinek díky nespecifické aktivaci protirakovinné imunity houbovými β-glukany a ergosterolem. Dále je u hub problémem odlišení druhů lesklokorky, protože rod Ganoderma má větší počet neostře oddělených druhů (viz zde), které se v čínské medicíně nerozeznávaly, resp. rozeznávaly jako tvarové formy ling-či: stopkaté s kloboukem, parůžkovité, terčovité, přisedlé...

lesklokorka lesklá - stopkatá forma
stopkatá forma
lesklokorka lesklá - parůžkovitá forma
parůžkovitá forma
lesklokorka lesklá - přisedlá bez stopky
přisedlá forma
lesklokorka lesklá - terčovitá forma
terčovitá forma

Další adaptogenní účinky lesklokorky

U extraktu triterpenoidů lesklokorky byl potvrzen protizánětlivý účinek na myším modelu zánětu (Bhardwaj2014sia, plný text zde). Protizánětlivé účinky konkrétních triterpenoidů lesklokorky (butyl lucidenát E2, butyl lucidenát D2, butyl lucidenát P, butyl lucidenát Q, ganoderiol F, metyl ganodenát J and butyl lucidenát N) popisuje Choi2014aho. Protizánětlivý účinek lesklokorky též zpomaluje postup aterosklerózy, jak dokumentuje Wu2016glb.

Navíc k výše uvedeným má lesklokorka i srdečně-cévní účinky (Cao2006glp, Li2012gas, Stanley2005gls), neuroprotektivní účinky a dokonce může pomáhat při diabetu a redukční dietě. Studie Seto2009nhe na zvířatech (geneticky obézních myších) ukázala, že požívání lesklokorky může být prospěšné v léčbě diabetu typu 2. Dle Chang2015glr lesklokorka při obezitě napomáhá zlepšením střevní mikroflóry. Je však nutné si uvědomit, že navzdory těmto a dalším optimistickým publikacím (Thyagarajan2011rmb, Ko2008ats, Wu2016glb) je terapeutický úspěch při obezitě a cukrovce spojené s obezitou spojený hlavně s dodržováním diety. Lesklokorka je též antioxidant (Mohsin2011daa), ač ne tak silný jako třeba rezavec šikmý. Má též mírné antibiotické účinky (Vazirian2014ael, Cor2018aaa). A nakonec, lesklokorka je v Číně kulturním symbolem (čti více).

Dobrý celkový přehled vědy o lesklokorce podává dnes už stárnoucí přehled Dr. Russela Patersona (Paterson2006gtf), jehož plný text však není veřejně přístupný. Zájemcům je dnes k dispozici novější přehled Cor2018aaa, jehož plný text je zde.

Dostupnost lesklokorky lesklé

Tuto houbu lze najít i v našich lesích, avšak zdaleka ne v postačujícím množství. K užívání z preventivních a terapeutických důvodů se pěstuje. Můžeme si ji zakoupit buďto jako komerční přípravek (extrakt, plodnicový prášek, či dokonce celá sušená plodnice) nebo si ji můžeme vypěstovat samostatně. Pěstování lesklokorky není snadná záležitost, protože je nutné mít násadu lesklokorky z dobrého zdroje. Firma Fungi Perfecti (jejímž šéfem je americký mykolog Dr. Paul Stamets) dodává extrakt mycélia i pěstitelskou násadu. Za 15$ tam koupíte asi 100 špuntů infikovaných lesklokorkou dobré genetické kvality. Vlastní pěstování lesklokorky je obtížné, ale nikoliv neproveditelné. Dnes již násadu lesklokorky k pěstování dodávají i české firmy (např. zde), pouze u firmy Fungi Perfecti je však jistota geneticky kvalitního materiálu.

Proč je nutné mít léčivé houby z dobrého genetického zdroje? Protože domestikací se už po nevelkém počtu generací ztrácí jejich specifické léčivé vlastnosti. A po velkém počtu generací se ztrácí dokonce i morfologické vlastnosti. Příkladem budiž plaménka sametonohá, kterou všichni známe z našich lesů:

plaménka sametonohá
plaménka sametonohá
domestikacedomestikace
enoki
enoki

Asijskou domestikací z ní vznikají vybledlé, vytáhlé enoki, které mají i své výhody, například se snadno krájí do polévky. Ale vůně, chuť a obsahové látky jsou na mnohem horší úrovni než u přírodní plaménky sametonohé. Tomuto jevu se říká domestikace.

Pokud jde o komerčně nabízené plodnicové prášky a extrakty, chtěl bych do vaší pozornosti uvést lesklokorku taiwanské provenience, která je dostupná zde a zde. Z praktické stránky viz též text užívání lesklokorky.

| 2008 - 2.11.2020