Drobečková navigace

Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum)

lesklokorka, ganoderma, reishi, lingchi
lesklokorka lesklá
lesklokorka lesklá

Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst), též houba reiši (reishi) nebo ling-či (ling-chi) je modelová léčivá houba a adaptogen. Praktické využití má lesklokorka hlavně v prevenci a léčbě rakoviny. Její nedostatkem je poměrně vysoká cena, která zabraňuje jejímu širšímu využití u zánětů, hypertenze, deprese a cukrovky.

Obsahové látky

Specifickými obsahovými látkami lesklokorky jsou její triterpenoidy ganoderová kyselina B a C, seskviterpeny (ganomastenoly) a specifické polysacharidy.

ganoderová kyselina B
ganoderová kyselina C
ganomastenol A

Farmakodynamika ganoderových kyselin je podobná jako u jiných triterpenoidů – po deglykosylaci jsou natolik mobilní, že se snadno vstřebávají a vnikají až do buněčného jádra všech orgánů těla včetně mozku (Guo2012imc). V buněčném jádře působí na jaderní receptory – spínače řídící transkripci DNA. Působí však i na membránové receptory, čemuž se u triterpenoidů říká neurosteroidní účinek. (Mimochodem neurosteroidní účinky bylin jsou zajímavé téma, které si můžete přímo ochutnat ve formě lékořice.)

U lesklokorky bych ze všeho nejdřív zdůraznil její protirakovinné účinky. Protinádorové účinky byly původně pozorovány u polysacharidů lesklokorky (glukuronoglukan, manogalaktoglukan, arabinoglukan a glukolaktan). Bylo ukázáno, že tyto polysacharidy nepřímo blokují vznik nádorů aktivací protirakovinné imunitní odpovědi. Tomuto typu adaptogenního účinku se říká host defense response, česky "aktivace hostitelovy imunity", viz přehled Sliva2006glc, jehož plný text je zde. Dle studie Oka2010wef vodní extrakt mycélia lesklokorky statisticky signifikantně potlačoval u zvířat vystavených karcinogenu vznik nádorů tlustého střeva. Účinkem lesklokorky na lidské buňky nádoru tlustého střeva se zabývají studie Hong2004egl, Jedinak2011glt, Thyagarajan2010tfg, Liang2015imi a Liang2014glp. Lesklokorka též chrání před rakovinou jater a jinými nádory, viz Medline.

U protirakovinných účinků lesklokorky však existuje problém odlišení specifických a nespecifických účinků. Všechny houby totiž mají mírný protirakovinný účinek díky nespecifické aktivaci protirakovinné imunity houbovými β-glukany a ergosterolem. Dále je u hub problémem odlišení druhů lesklokorky, protože rod Ganoderma má větší počet neostře oddělených druhů (viz zde), které se v čínské medicíně nerozeznávaly, resp. rozeznávaly jako tvarové formy ling-či: stopkaté s kloboukem, parůžkovité, terčovité, přisedlé...

lesklokorka lesklá - stopkatá forma
stopkatá forma
lesklokorka lesklá - parůžkovitá forma
parůžkovitá forma
lesklokorka lesklá - přisedlá bez stopky
přisedlá forma
lesklokorka lesklá - terčovitá forma
terčovitá forma

U extraktu triterpenoidů lesklokorky byl potvrzen protizánětlivý účinek na myším modelu zánětu (Bhardwaj2014sia, plný text zde). Protizánětlivé účinky konkrétních triterpenoidů lesklokorky (butyl lucidenát E2, butyl lucidenát D2, butyl lucidenát P, butyl lucidenát Q, ganoderiol F, metyl ganodenát J and butyl lucidenát N) popisuje Choi2014aho. Protizánětlivý účinek lesklokorky též zpomaluje postup aterosklerózy, jak dokumentuje Wu2016glb.

Pěstování lesklokorky není snadná záležitost, protože je nutné mít násadu lesklokorky z dobrého zdroje. Firma Fungi Perfecti (jejímž šéfem je americký mykolog Dr. Paul Stamets) dodává extrakt mycélia i pěstitelskou násadu. Za 15$ tam koupíte asi 100 špuntů infikovaných lesklokorkou dobré genetické kvality. Vlastní pěstování lesklokorky je obtížné, ale nikoliv neproveditelné.

Proč je nutné mít léčivé houby z dobrého genetického zdroje? Protože domestikací se už po nevelkém počtu generací ztrácí jejich specifické léčivé vlastnosti. A po velkém počtu generací se ztrácí dokonce i morfologické vlastnosti. Příkladem budiž plaménka sametonohá, kterou všichni známe z našich lesů:

plaménka sametonohá
plaménka sametonohá
domestikacedomestikace
enoki
enoki

Asijskou domestikací z ní vznikají vybledlé, vytáhlé enoki, které mají i své výhody, například se snadno krájí do polévky. Ale vůně, chuť a obsahové látky jsou na mnohem horší úrovni než u přírodní plaménky sametonohé. Tomuto jevu se říká domestikace.

Pěstovaná asijská lesklokorka není natolik degenerovaná jako enoki. Má totiž morfologické znaky (vzhled, vůně, chuť), které zákazníci kupující celé plodnice vyžadují. Když však vyrábíte z lesklokorky doplňky plněné práškem z mycélia, tak domestikační evoluci nestojí nic v cestě a je nutné si skutečně dávat pozor, z kolikáté in vitro pasážované generace houbový výrobek pochází. Což je právě silnou stránkou firmy Fungi Perfecti.

Kromě protirakovinných a protizánětlivých účinků má lesklokorka i srdečně-cévní účinky (Cao2006glp, Li2012gas, Stanley2005gls), neurologické účinky, nebo dokonce může pomáhat při redukční dietě. Studie Seto2009nhe na zvířatech (geneticky obézních myších) ukázala, že požívání lesklokorky může být prospěšné v léčbě diabetu typu 2. Dle Chang2015glr lesklokorka při obezitě napomáhá zlepšením střevní mikroflóry. Je však nutné si uvědomit, že navzdory těmto a dalším optimistickým publikacím (Thyagarajan2011rmb, Ko2008ats, Wu2016glb) je terapeutický úspěch při obezitě a cukrovce spojené s obezitou spojený hlavně s dodržováním diety. Lesklokorka je též antioxidant (Mohsin2011daa), ač ne tak silný jako třeba rezavec šikmý. Má též mírné antibiotické účinky (Vazirian2014ael). A nakonec, lesklokorka je v Číně kulturním symbolem (čti více).

Dobrý celkový přehled vědy o lesklokorce podává dnes už stárnoucí přehled Dr. Russela Patersona (Paterson2006gtf), jehož plný text však není veřejně přístupný. Zájemcům je dnes k dispozici novější přehled Cor2018aaa, jehož plný text je zde. Z praktické stránky viz též text užívání lesklokorky.

 

| 2008 - 21.11.2019