Drobečková navigace

Bylinné kombinace TČM

Zde najdete několik důležitých standardních bylinných kombinací TČM, která je sice nevědecká, ale zato má obrovské zkušenosti. Úplný výklad teorie jin a jang, čtyř tělních tekutin, pěti chutí, dvanácti meridiánů, proudění čchi a vzniku chorob by byl nad mou kompetenci. Ale stojí za to vědět, že v TČM směsích jejich složky zastávají čtyři základní funkce:

  1. král (君, jūn, vysl. džün)
  2. rádce (臣, chén, vysl. čén), čili ministr,
  3. sekretář (佐, zuǒ, vysl. cuǒ), čili pomocník, a
  4. herold (使, shǐ, vysl. šǐ), čili průvodce.

Král je hlavní složka směsi – ta, která nejvíce působí na cílovou nemoc. Rádce buďto (1) pomáhá králi léčit tuto cílovou nemoc, nebo (2) léčí častou průvodní nemoc cílové nemoci, nebo obojí. Sekretář (pomocník) má tři funkce: (1) Pomáhá králi a rádcům, (2) působí jako protijed proti toxickým a jednostranným účinkům hlavních složek (pokud existují), nebo (3) působí opačně než hlavní složky. Protichůdné působení na tytéž fyziologické parametry je typickou vlastností adaptogenů. Konečně, herold (průvodce) dle TČM (1) vede účinek do určených meridiánů a částí těla a (2) harmonizuje ostatní složky (např. jin / jang). Tyto principy lze snadno ilustrovat na čtyřsložkové směsi si-džün-dz-tang (lektvar čtyř vznešených). V té je králem ženšen (posiluje čchi a tonizuje slezinu), rádcem atraktylis velkoúborná (tonizuje slezinu a odstraňuje vlhkost), sekretářem pornatka kokosová (pomáhá králi a rádci) a heroldem lékořice čínská (harmonizuje účinek všech složek). U trojsložkové směsi dan-šen-in je králem šalvěj červenokořenná, rádcem kardamovník a sekretářem bílý santál, herold není. U složitějších směsí bývá v téže funkci bylin vícero.

Větší a menší lektvary

Všimněme si slova "větší" (, 大) v čínském názvu generálního posilujícího lektvaru, ši-kuan-ta-bu-tang. TČM směsi někdy mívají dvě verze: "menší" (šiăo, 小) a "větší" (, 大), na přísady obvykle bohatší. Nejde obvykle ani tak o levnější a dražší verzi téhož léku, jako častěji o dvě různé směsi k různým účelům, které pouze sdílí stejnou nominální rostlinu. Příklad: menší prorostlíkový lektvar, šiao-čai-hu-tang, není pouze okřesanou verzí většího prorostlíkového lektvaru, ta-čai-hu-tang. Jde o dvě samostatné směsi, které nelze zaměňovat. Všimněme si též, že princip menších a větších verzí lektvaru se někdy objevuje, aniž by se přívlastky "menší" a "větší" v názvu explicitně objevily. Tak například minimalizovaná verze generálního posilujícího lektvaru se nejmenuje malý posilující lektvar ani menší posilující lektvar, ale lektvar čtyř vznešených, si-džün-dz-tang, který je základem mnoha dalších kombinací.

Počešťování TČM směsí dle principů kampo

Názvy TČM směsí není snadné dobře počeštit. Učit se lze od Japonců, kteří přebrali fytoterapii TČM fytoterapii pod názvem kampo. Kampo není "japonská tradiční medicína". Na rozdíl od TČM je kampo vědecké odvětví fytoterapie proplácené pojišťovnou už od roku 1967, které je TČM pouze inspirovené. Používá jej většina (72%) japonských lékařů. Ačkoliv receptura kampo byla stanovena vědeckými farmaceuty, striktně se drží tradičních receptů, s výjimkou přírodnin vzácných a ohrožených, které nahrazuje levnějšími a dostupnějšími, ale ekvivalentními přísadami. Kampo též zavádí deskriptivní překlady a tzv. kampo čísla standardních směsí (viz základní seznam). Latinská jména standardních směsí, která by byla neúměrně dlouhá, se nepoužívají. Identifikátorem standardních směsí jsou čínské znaky a kampo čísla, ty však nejsou u všech směsí k dispozici. I v češtině proto k jednoznačné identifikaci směsí užíváme čínských znaků, které mají pro tento účel mnoho výhod – hlavně kompatibilitu s čínskou medicínskou literaturou.

U čínských směsí se dnes často setkáváme s počešťováním á la čínská restaurace. Třeba hlavní adaptogenní směs TČM, ší-kuán-tà-bǔ-tāng,十全大補湯, je v ČR k mání pod názvem "deset opěrných sloupů" (viz tcmbohemia.cz), což je na můj vkus přespříliš poetické. Dle tohoto mustru by bylo možné slovošì, 士, přeložit jako "někdo, kdo umí počítat od jedna (ㄧ) do deset (十)", protože z těchto dvou číslovek znak 士 sestává. Ale deskriptivnější překlad šì (士) je "někdo, kdo umí mnoho věcí", stručněji "učenec". Číslovka 10 (十) totiž v čínštině znamená i "mnoho". Proto považuji za výstižnější překládat ší-kuán-tà-bǔ-tāng deskriptivně jako "širokospektrý větší tonizující lektvar", stručněji "generální posilující lektvar".

Substantivum lékové formy

"Lektvar" považuji za nejvýstižnější překlad znaku 湯, tang [thăŋ] v názvech čínských směsí. Běžný význam znaku 湯 je vývar, polévka. V TČM však označuje odvar o mnoha přísadách, nižší živočichy nevyjímaje, často vysoce aromatický a silně koncentrovaný, který u nás známe už jen z lidového léčitelství. Slovo lektvar však není vhodné, pokud jde o jinou lékovou formu: například tablety (丸, wán), kapsle (膠囊, jiāo-náng), granule (顆粒, kē-lì), či pouhou generickou specifikaci směsi (藥, yào). Tehdy je vhodné použít substantivum označující onu lékovou formu. Příklady: "tableta šesti chutí s rehmánií", "nálev hlíznatky a řemdiháku", "kapsle ke zprůchodnění kanálu srdce"... Není-li léková forma určena, použijeme podstatné jméno "směs": "generální posilující směs". Změna substantiva dle lékové formy platí hlavně pro češtinu, ale vyskytuje se i v čínštině, kde je substantivem obvykle poslední znak názvu směsi.

Identifikace přísad TČM jmény

Existují důvody (stručnost, standardizace...), proč přísady standardních směsí nazývat jejich TČM jmény. Nejde zde o snahu je tajit. Ač se směsím TČM říká "patentní medicíny", patentovatelné nejsou, protože jejich složení je veřejně známé. "Patentní" zde znamená jen to, že jsou tradicí pevně dané. Latinské jména drog, která také určují mateční přírodninu, jsou samozřejmě k dispozici a získáte je kliknutím na danou přísadu. Identifikace čínskými znaky je nutná i proto, že Asiaté latině nerozumí a dělají v ní časté a matoucí chyby, které najdeme i v publikovaných textech. U čínských znaků jsou tyto chyby méně časté. Osobně v názvech TČM drog mírně preferuji tradiční znaky oproti zjednodušeným.

Dávkování

Přínosem kampo je normování jak kvalitativního, tak i kvantitativního složení směsí. To, co nám v Čechách brání použít přímo kampo jsou případy, kdy nedostupné přísady TČM nahrazuje bylinami rostoucími pouze v Japonsku. Ty by bylo žádoucí nahradit bylinami snadno dostupnými u nás. Prozatím však žádné počeštěné kampo nemáme, takže se v níže uvedených směsích držím současné praxe tchajwanské TČM. Jednotková soustava je tradiční (tchajwanská, viz jednotkový systém TČM), u kampo směsí pak SI (gramy). Dávkování zde uvedené představuje jednu lektvarovou vsázku, která se najednou uvaří či jinak připraví a pak v jedné či několika dávkách vypije. Kromě lektvaru se používá též nálev (který se na rozdíl od lektvaru louhuje kratší dobu), bylinný prášek, atd. Prášek pacient zapíjí vodou nebo pije rozmíchaný ve vlažné vodě. Pokud jsou tablety či granule pouhým slisovaným práškem, platí pro jejich užívání totéž množstevní doporučení jako pro prášek (malých pilulek může být nutné užít neúnosně mnoho). Proto dáváme přednost přírodním a lektvarovým formám.

Seznam bylinných směsí

Závěrečná poznámka: lektvar, po kterém se létá (tzv. Flugsalb) zde nenajdete.

| 13.9.2018