Drobečková navigace

Bylinné kombinace TČM

Zde najdete několik důležitých standardních bylinných kombinací TČM, která je sice nevědecká (je v podstatě přežitkem z dob alchymie a magie), ale zato má obrovské zkušenosti. Úplný výklad teorie TČM, dvanácti meridiánů, proudění čchi a vzniku chorob by byl nad mou kompetenci. Ale stojí za to vědět, že v TČM směsích jejich složky zastávají čtyři základní funkce:

 1. král (君, jūn, vysl. džün)
 2. rádce (臣, chén, vysl. čén), čili ministr,
 3. sekretář (佐, zuǒ, vysl. cuǒ), čili pomocník, a
 4. herold (使, shǐ, vysl. šǐ), čili průvodce.

Král je hlavní složka směsi – ta, která nejvíce působí na cílovou nemoc. Rádce buďto (1) pomáhá králi léčit tuto cílovou nemoc, nebo (2) léčí častou průvodní nemoc cílové nemoci, nebo obojí. Sekretář (pomocník) má tři funkce: (1) Pomáhá králi a rádcům, (2) působí jako protijed proti toxickým a jednostranným účinkům hlavních složek (pokud existují), nebo (3) působí opačně než hlavní složky. Protichůdné působení na tytéž fyziologické parametry je typickou vlastností adaptogenů. Konečně, herold (průvodce) dle TČM (1) vede účinek do určených meridiánů a částí těla a (2) harmonizuje ostatní složky (např. jin / jang). Tyto principy lze snadno ilustrovat na čtyřsložkové směsi si-džün-dz-tang (lektvar čtyř vznešených). V té je králem ženšen (posiluje čchi a tonizuje slezinu), rádcem atraktylis velkoúborná (tonizuje slezinu a odstraňuje vlhkost), sekretářem pornatka kokosová (pomáhá králi a rádci) a heroldem lékořice čínská (harmonizuje účinek všech složek). U trojsložkové směsi dan-šen-in je králem šalvěj červenokořenná, rádcem kardamovník a sekretářem bílý santál (herold není). U složitějších směsí bývá v téže funkci bylin vícero.

Větší a menší lektvary

Všimněme si slova "větší" (, 大) v čínském názvu generálního posilujícího lektvaru, ši-kuan-ta-bu-tang. Je obecným jevem, že standardní TČM mají někdy dvě verze: "menší" (šiăo, 小) a "větší" (tà, 大), obvykle bohatší na přísady. Rozdíl mezi menší a větší verzí není v tom, že by se jednalo o levnější a dražší (více bylin obsahující) verzi téhož léku. Většinou se jedná o dvě různé směsi sloužící dvěma různým účelům, které pouze mají stejnou nominální rostlinu. Přívlastek větší / menší slouží pouze k jejich rozlišení. Příklad: menší prorostlíkový lektvar, šiao-čai-hu-tang, není pouze okřesanou verzí většího prorostlíkového lektvaru, ta-čai-hu-tang. Jde o dvě samostatné směsi, které nelze zaměňovat. Všimněme si též, že k rozlišení menší a větší verze lektvaru se ne vždy používají přívlastky "menší" a "větší". Tak například minimalizované verzi generálního posilujícího lektvaru se neříká menší posilující lektvar, ale lektvar čtyř vznešených, si-džün-dz-tang.

Počešťování TČM směsí dle principů kampo

Názvy TČM směsí trpí špatným počeštěním. Počeštování TČM směsí (tj. jejich názvů i složení) se lze učit od Japonců, jejichž systém bylinné medicíny kampo není "japonská tradiční medicína", ale vědecká verze bylinářství TČM proplácená pojišťovnou už od roku 1967, kterou používá většina (72%) japonských lékařů. Receptura kampo byla stanovena farmaceuty a striktně se drží předpisů TČM, s výjimkou přírodnin vzácných a ohrožených, které nahrazuje ekvivalentními přísadami domácími a dostupnějšími. Jeho charakteristikou jsou i vysoce deskriptivní překlady jmen standardních směsí a jejich číselné označení (kampo čísla). Latinská jména standardní směsi TČM nemají a nepotřebují, funkci latiny plní čínské znaky.

Alternativou deskriptivních jmen je počešťování á la čínská restaurace. Třeba hlavní adaptogenní směs TČM, ší-kuán-tà-bǔ-tāng,十全大補湯, jsem viděl kdesi označenou názvem "deset opěrných sloupů" (viz tcmbohemia.cz). Tento název je na můj vkus přespříliš poetický. Dle tohoto mustru by bylo možné slovo šì, 士, přeložit jako "někdo, kdo umí počítat od jedna (ㄧ) do deset (十)", protože z těchto dvou číslovek znak 士 sestává. Ale deskriptivnější překlad šì (士) je "někdo, kdo umí mnoho věcí", stručněji "učenec". Číslovka 10 (十) totiž v čínštině znamená i "mnoho". Proto považuji za výstižnější překládat ší-kuán-tà-bǔ-tāng jako "širokospektrý větší tonizující lektvar", stručněji "generální posilující lektvar".

Substantivum lékové formy

"Lektvar" považuji za nejvýstižnější překlad znaku 湯, tang [thăŋ] v této konotaci. Běžný význam znaku 湯 je vývar, polévka. V TČM však označuje odvar o mnoha přísadách, nižší živočichy nevyjímaje, často vysoce aromatický a silně koncentrovaný, který u nás známe už jen z lidového léčitelství. Slovo lektvar však není vhodné, pokud jde o jinou lékovou formu: například tablety (丸, wán) či pouhou generickou specifikaci směsi. Tehdy je vhodné použít substantivum označující onu lékovou formu. Příklady: "pilulky šesti chutí s rehmánií", "nálev hlíznatky a řemdiháku", "generální posilující tablety", "generální posilující prášek"... Není-li léková forma určena, použijeme podstatné jméno "směs": "generální posilující směs". Změna substantiva dle lékové formy platí hlavně pro češtinu, ale vyskytuje se i v čínštině, kde je substantivem obvykle poslední znak názvu směsi.

Identifikace přísad TČM jmény

Existují důvody (stručnost, standardizace...), proč přísady standardních směsí nazývat jejich TČM jmény. Nejde zde o snahu je tajit. Ač se směsím TČM říká "patentní medicíny", patentovatelné nejsou, protože jejich složení je veřejně známé. "Patentní" zde znamená jen to, že jsou tradicí pevně dané. Latinské jména drog, která také určují mateční přírodninu, jsou samozřejmě k dispozici a získáte je kliknutím na danou přísadu. Identifikace čínskými znaky je nutná i proto, že Asiaté latině nerozumí a dělají v ní časté a matoucí chyby, které najdeme i v publikovaných textech. U čínských znaků jsou tyto chyby méně časté. Osobně v názvech TČM drog mírně preferuji tradiční znaky oproti zjednodušeným.

Dávkování

Ač složení standardních TČM směsí je dané, kvantita přísad uváděná v různých zdrojích kolísá. Přínosem standardizace kampo je jednoznačné určení relativního i absolutního obsahu každé ingredience. Ve Střední Evropě bychom měli mít podobný systém standardizace množství přísad, nebo použít přímo kampo. (Ještě jednou: Kampo není samostatné odvětví tradiční medicíny založené na japonském šamanismu, ale vědecký přístup k bylinářství TČM.) Kampo standardizace pro Střední Evropu není vhodná pouze tehdy, když jsou v ní vzácné přísady nahrazeny rostlinami rostoucími pouze v Japonsku. U těch lze pomýšlet na jejich nahrazení evropskými ekvivalenty. V zde nabízeném seznamu standardních TČM směsí proto uvádím přesné dávkování dle praxe tchajwanské TČM a pokud možno též dávkování dle standardizace kampo. Váhy udávám v jednotkách tradičních (tchajwanských, viz jednotkový systém TČM), u kampo směsí v jednotkách SI (gramy). Dávkování zde uvedené představuje jednu dávku, která se najednou připraví a (neurčí-li lékař jinak) postupně v průběhu dne vypije. Dávky lze samozřejmě (zachová-li se poměr přísad) dle libosti či váhy pacienta připravit i větší nebo menší. Kromě lektvaru se používá též forma nálevu (výluh v horké vodě, tj. méně dlouhé vaření) či prášku, který se zapíjí vodou nebo přímo rozmíchá ve sklenici vlažné vody. (Pít studenou vodu považuje TČM za nezdravé.) Ve formě prášku se lektvarová dávka obvykle rozdělí na 2-3 části, které se postupně užijí v průběhu dne. Pokud jde o pilulkovou formu, povšimněme si, že hmotnost pilulek je ve srovnání se standardními lektvarovými dávkami velmi malá a že TČM pilulky obvykle nejsou krystalickými koncentráty účinných látek jak je známe z dnešní farmaciem, ale pouhými konglomeráty bylinného prášku. Poslední slovo ohledně poměru i celkového množství přísad má samozřejmě praktik TČM, který má též výsostné právo u konkrétních pacientů složení těchto směsí pozměnit.

 • generální posilující lektvar, 十全大補湯

  • shí-quán-dà-bǔ-tāng [ší-kuán-tà-bǔ-tʰāŋ]
  • 黨蔘 3錢, 白术 4錢, 茯苓 4錢, 炙甘草 1.5錢, 當歸 3錢, 川芎 2錢, 熟地 4錢, 白芍 4錢, 黄芪 3錢, 肉桂 0.5錢
  • 2錢, 紅棗 4-6ks. Náhražkový 黨蔘 lze zaměnit, lépe doplnit 紅參 2錢.
  • Důležitá směs adaptogenů (ženšen, děhel...) a téměř adaptogenů (lékořice, skořice) používaná v TČM. V základní verzi má deset složek se širokospektrými účinky. Protizánětlivý, cytoprotektivní, chrání mozek, srdce, cévy, ledviny, slinivku, játra (viz Lam2016hec). Tonikum vhodné u rekonvalescentů. Nemá se užívat trvale (ne déle než několik týdnů).
  • Nominální lékovou formou je lektvar. Je temné barvy, koncentrovaný, silně aromatický. Není snadné sehnat všechny přísady, ale lze je koupit už připravené a lektvar z nich uvařit samostatně. Levná pilulková verze dostupná z tcmbohemia atd. Klíčová přísada – ženšen – je drahá a standardně se nahrazuje levnějším pazvonkem. Zájemci si ženšen do směsi musí doplnit samostatně.
  • #48, じゅうぜんだいほとう (džúzen-taiho-tó): 紅參 3g, 蒼朮 3g, 茯苓 3g, 當歸 3g, 川芎 3g, 熟地 3g, 白芍 3g, 黄芪 3g, 肉桂 3g, 甘草 1.5g
 • lektvar čtyř vznešených, 四君子湯

  • sì-jūn-zi-tāng [sì-džün-dz-tʰāŋ]
  • 黨蔘 4錢, 白术 4錢, 茯苓 4錢, 炙甘草 2錢
  • Náhražkový 黨蔘 lze zaměnit, lépe doplnit 紅參 3錢.
  • Minimalizovaná čtyřsložková verze generálního posilujícího lektvaru. Neužívat trvale. Překl. pozn.: znak 君 (džün) zde překládám jako "vznešený" (=význačná bylina), nikoliv jeho základním významem "král", aby nedocházelo ke konfuzi s teorií kompozice TČM směsí.
  • Nominální lékovou formou je lektvar, přísady lze koupit. V pilulkové formě také snadno k dostání: tcmbohemia, cinskamedicina-vm, zdravizciny, cinske-bylinky...
  • #75, しくんしとう (šikunši-tó)
 • lektvar šesti vznešených, 六君子湯

  • liù-jūn-zi-tāng [lioù-džün-dz-tʰāŋ]
  • 黨蔘 4錢, 白术 4錢, 茯苓 4錢, 炙甘草 2錢, 陳皮 1錢, 半夏 4錢
  • 2錢, 紅棗 4-6ks. Aromatizovat a tonizovat lze přídavkem 砂仁 1錢 a 木香 2錢. Náhražkový 黨蔘 lze zaměnit, lépe doplnit 紅參 3錢.
  • Šestisložková adaptogenní směs, na kterou lze hledět buďto jako na zjednodušenou verzi generálního posilujícího lektvaru, nebo rozšířenou verzi lektvaru čtyř vznešených. Neužívat trvale.
  • Nominální lékovou formou je lektvar, jehož přísady lze koupit už připravené.
  • #43, りっくんしとう (rikkunši-tó)
 • lektvar šesti vznešených s chrpovníkem a kardamovníkem, 香砂六君子湯

 • lektvar k posílení středu a zvýšení čchi, 補中益氣湯

  • bǔ-zhōng-yì-qì-tāng [bǔ-čōng-ì-ťì-tʰāŋ]
  • 黨蔘 4錢, elements ...
  • optional ...
  • "Středem" se v názvu tohoto důležitého tonizujícího lektvaru míní tzv. střední ohniště teorie TČM, které, stejně tak jako čchi, z hlediska fyziologie neznamená vůbec nic.
  • Nominální formou je lektvar, jehož přísady lze koupit. V pilulkové formě k mání pod komerčním názvem "tygří pramen":  patentnimedicina.cz, tcmbohemia.cz, smer-zdravi.cz atd.
  • #41, ほちゅうえっきとう (hočú-ekki-tó)
 • menší prorostlíkový lektvar, 小柴胡汤

  • xiǎo-chái-hú-tāng [šiǎo-čái-hú-tʰāŋ]
  • 柴胡 3錢, 半夏 3錢, 黃芩 2錢, 黨蔘 2錢, 3錢, 炙甘草 1錢, 紅棗 4ks
  • Náhražkový 黨蔘 lze zaměnit, lépe doplnit 紅參 1.5錢. Pro mlsné přidat více 紅棗.
  • Protizánětlivý, imunomodulační, hepatoprotektivní (viz Lam2016hec), vhodný při chronické hepatitidě a cirhóze. Neužívat trvale (ne déle než několik týdnů). Neužívat trvale.
  • Pilulková verze je dostupná z tcmbohemia, smer-zdravi... V levnější verzi této směsi se ženšen nahrazuje pazvonkem chloupkatým, v první ze dvou zmíněných pilulkových směsí je též pinelie nahrazena drceným hořčičným semínkem. Pilulky jsou svou velikostí naprosto nepostačující, je nutné brát větší dávky, které je nejlepší kombinovat s přídavkem ženšenu a mladého zázvoru.
  • #9, しょうさいことう (šó-saiko-tó)
 • větší prorostlíkový lektvar, 大柴胡汤

 • lektvar pinelie, atraktylis a hlíznatky, 半夏白術天麻湯

 • nálev hlíznatky a řemdiháku, 天麻芶藤飲

 • pilulka šesti chutí s rehmánií, 六味地黄丸

  • liù-wèi-dì-huáng-wán [lioù-wèi-tì-chuáŋ-wán]
  • 熟地 8錢, 棗肉 4錢, 山藥 4錢, 茯苓 3錢, 牡丹皮 3錢, 澤瀉 3錢
  • Šestisložková směs s rehmánií jako charakteristickou přísadou. Nominální formou jsou tablety, které lze díky fyzikálním vlastnostem přísad z rozmělněné směsi lisovat. Mají být velké, asi jako čtverečky čokolády, jsou i chutné. Lze připravit i jako lektvar. Účinná při diabetu typu 2, též chrání ledviny (Hsu2014itc).
  • Pilulková verze snadno dostupná: tcmbohemia, smer-zdravi...
  • #87, ろくみがん (rokumi-gan)

 Závěrečná poznámka: lektvar, po kterém se létá (tzv. Flugsalb) zde nenajdete.

| 17.7.2018