Drobečková navigace

Léčivé rostliny

Zde je rejstřík léčivých, užitkových a jinak důležitých rostlin zmiňovaných na tomto webu. Samostatně viz rejstřík léčivých řas a léčivých hub. Jsou to vesměs vysoce pamětihodné druhy, u nichž kladu důraz na přijatelná česká binomická jména. Nejde o rejstřík adaptogenů. Seznam klasických adaptogenů je mnohem kratší a seznam pravděpodobných adaptogenů je neostře vymezený, jelikož samotná definice adaptogenu potřebuje po více než 70 letech modernizaci. Při označování rostlin za pravděpodobné adaptogeny jsem byl omezen svými znalostmi. Upozorňuji v tomto smyslu třeba na borůvky, česnek, mnohé brukvovité a vybrané miříkovité, ale už mi uniká spousta tropických druhů. Rozhodně však neplatí, že každá neškodná léčivka je automaticky adaptogen. Rostliny mírně či silně jedovaté (tzv. jedovatky) typicky řadím mezi neadaptogeny, ale ani zde není implikace jednoznačná – například endogenní adaptogen oxid dusnatý (NO) je vlastně jedovatý plyn. Stránka je dosti rozsáhlá, všechny položky jsou rozbalovací, k plnému rozbalení/sbalení textu stránky klikněte na ikony +/-. Ke zběžné orientaci slouží tyto značky:Přehled léčivých (a užitkových) rostlin

 

| 2009 - 4.9.2019