Drobečková navigace

Pěstování lesklokorky

Lesklokorka lesklá se vyskytuje snad na celé severní polokouli. Roste i u nás, ale já jsem ji nikdy nenašel, i když jsem se o to kdysi ze zvědavosti snažil. (To jsem ještě nevěděl že je léčivá.) Ke komerčním účelům se lesklokorka pěstuje na špalcích a dodává v různých jakostních třídách. Jako u všech hub, i u lesklokorky je velmi důležitá čistota prostředí (houby jsou bioakumulátorem těžkých kovů a jiných škodlivin), jakož i genofond houbové kultury.

Zatímco léčivé rostliny se mnohdy i v průmyslovém měřítku sbírají v přírodě, léčivé houby pro velkovýrobce houbových preparátů se téměř výhradně pěstují. Dostupnost hub v přírodě je totiž velmi kolísavá a nespolehlivá. Pěstění léčivých hub může být podle druhu houby velmi náročná záležitost. Je totiž nutné co nejvíce napodobit přírodní podmínky, v nichž houba roste. Mnohé léčivé houby jsou navíc dlouhověké. Například u lesklokorky lesklé uplyne mnoho let od okamžiku dopadu výtrusu do doby, než na postiženém kmenu vyrostou plodnice. U housenice čínské (Cordyceps sinensis) je zase nutné nejdříve vypěstovat housenky, které po nakažení výtrusy této parazitické houby uhynou a na jejichž těle až po několika měsících vyroste plodnice housenice (proto je čínské jméno housenice "tōng cōng šià căo", v doslovném překladu "červ v zimě, rostlina v létě"). Podle toho, nakolik se podaří dodržet přirozené podmínky a přírodní genofond dané léčivé houby, se pak řídí kvalita vypěstovaného materiálu.

Dlouhý proces vývoje plodnic se pěstitelé přirozeně snaží podle možnosti urychlit. Houby se pěstují při optimální teplotě a vlhkosti na dřevě či jiném materiálu upraveném pro rychlý růst plodnic. Metody jsou u různých hub různé.  Například u lesklokorky lze použitím lisovaných pilin místo plného špalku usnadnit prorůstání podhoubí a získat plodnice již za dobu 6 měsíců po inokulaci, místo několika let, jak tomu je v přírodě ...

... ale vůbec nejtvrdší metodou k tomu, jak získat houbovou biomasu v průběhu doslova několika dnů je pěstování mycélia na agaru v Petriho miskách ...

Pěstování mycélia a primordia léčivých hub na agaru

Zvláštností u léčivých hub je pěstování mycélia (podhoubí) a primordia ("mladých plodnic") na obohaceném agaru in vitro. Je to metoda, kterou používají velkovýrobci k dalšímu zrychlení a zlevnění výroby biomasy léčivých hub. Tato metoda je specifická pro léčivé houby, a používá se pouze pro drahé a dlouhověké druhy léčivých hub, jejichž biomasu umožňuje získat za bezkonkurenční ceny. U rostlin a běžných hub se pěstování in vitro nepoužívá, protože je většinou levnější rostliny dopěstovat zemědělským způsobem. In vitro hydroponický způsob rychlení byl vyvinut v Koreji pro ženšen, ale kvůli odporu uživatelů se nestal populárním.

Rychlení houbové biomasy in vitro se provádí tak, že se obohacený agar na Petriho miskách (kultivačních nádobách) inokuluje výtrusy léčivých hub z běžných pěstíren a inkubuje po dobu několika dnů. Nádoby v průběhu několika dnů pokryjí houbová vlákna (mycélium neboli podhoubí) a na povrchu se okamžitě začnou vytvářet kompaktní shluky houbové biomasy. Ty by se časem vyvinuly na miniaturní plodnice daného druhu léčivé houby a proto se jim říká primordium, zárodky plodnic.

V této době se mycélium a primordium i s agarem vyškrábe z kultivačních nádob ke zpracování. Samozřejmě takováto biomasa se hodí pouze k výrobě kapslí a tabletek a je nutné ji mnohonásobně koncentrovat, protože většinu jejího objemu tvoří právě vyčerpaný agar. K tomu účelu se tato biomasa extrahuje vhodným rozpouštědlem, koncentruje a zpracovává na kapsle nebo tablety označené jako mycélium a primordium, efuemisticky též "mladé plodnice". Většina preparátů z léčivých hub na našem trhu byla vyrobena tímto způsobem.

Omlouváme se, ale tento článek není dokončen. Současná, rozpracovaná verze nevyjádřuje jeho konečnou podobu.