Drobečková navigace

Pěstování lesklokorky

Lesklokorka lesklá se vyskytuje snad na celé severní polokouli. Roste i u nás, ale není nijak hojná. Ke komerčním účelům se lesklokorka pěstuje na pilinových špalcích. Jako u všech hub, i u lesklokorky je velmi důležitá čistota prostředí, jakož i genofond houbové kultury.

Z hlediska čistoty prostředí musí být čistý hlavně substrát, z kterého si rostoucí houba bere živiny. Nejlepší jsou piliny nebo štěpka ze stromů z čistých oblastí. Dále je důležitá stabilní teplota kolem 10°C a stabilní vlhkost, aby nedošlo k vysušení substrátu. Na pilinových špalcích se objeví plodnice za 1-2 měsíce po naočkování.

Kde vzít geneticky kvalitní kulturu lesklokorky? Násadu k pěstování lesklokorky ve formě naočkovaných špuntů nebo pilin dnes prodává vícero českých firem, například zde. Ale při pěstování léčivých hub dochází k nežádoucí domestikaci, při které postupně mizí cenné vlastnosti přírodního druhu. Proto je nutné dbát na to, z kolikáté pasážované generace houbová sadba pochází a nakonec je nutné mateční sadbu obnovovat z přírodních zdrojů. A právě tu se objevuje problém, kdy amatéři nejsou schopni lesklokorku lesklou řádně určit. Proto bych já při získávání sadby lesklokorky sázel na experta, kterým je americký mykolog Dr. Paul Stametz, vedoucí firmy Fungi Perfecti, od níž si můžete objednat za 15$ asi 100 špuntů s naočkovanou lesklokorkou lesklou dobré genetické kvality.

Pěstování mycélia a primordia na agaru

Zvlášť ekonomicky výhodným způsobem získáváni biomasy lesklokorky a dalších léčivých hub je pěstování mycélia a primordia na agaru či dokonce v živném roztoku in vitro. Mycélium označuje podhoubí, tj. spleť houbových vláken. Primordium označuje zárodky plodnic, které se po několika dnech začnou na mycéliu tvořit. Získávání houbové biomasy tímto způsobem má své výhody i nevýhody, z hlediska TČM je však lepší používat vzrostlé plodnice. Je to metoda, kterou používají velkovýrobci ke zrychlení výroby biomasy léčivých hub. U rostlin je ekvivalentní způsob hydroponické pěstování. Je to též metoda, kterou se získává houbová sadba pro pěstování plodnic na špalcích.

| 2011 - 23.11.2019