Drobečková navigace

Ženšen pravý (Panax ginseng)

nejsilnější tonikum TČM a vysoce účinný modelový adaptogen

ženšen
Ženšen pravý (Panax ginseng)
ženšen pravý (Panax ginseng)

Ženšen pravý (Panax ginseng C. A. Meyer), též asijský ženšen, či častěji korejský ženšen, angl. ginseng, čín. řen-šen (人蔘), korejsky insam, je modelový adaptogen, který byl známý v bylinářské tradici odpradávna všude, kde rostl. Tedy nejen v Orientu, ale i v Severní Americe, kde roste vysoce příbuzný ženšen americký. Přesto však za uvedení ženšenu do medicíny vděčíme hlavně tradiční čínské medicíně (TČM). Dnes jsou účinky ženšenu nejenže vědecky prokázané, ale s více než 10 000 publikacemi jde o nejlépe probádanou medicinální rostlinu vůbec (viz přehled Xu2017spg, plný text na 1 klik). Biochemický se mu velmi podobá ž. notoginseng, ž. japonský, ž. vietnamský a další ženšeny, které jsou rozeznatelné jen za použití chromatografie (Chen2008cpe, Zhu2004cst). Za nejkvalitnější ženšen pravý se obecně považuje ženšen korejský a taiwanský. Cena ženšenu za několik posledních let mnohonásobně vzrostla. Ze ženšenu pravého se v čínském lékopisu využívají všechny části: list, květ, plod a hlavně kořen, který se začerstva nakládá do alkoholu nebo používá jako vzácná přísada jídel. Kořen ženšenu dává dvě drogy, které se liší zpracováním:

  • červený ženšen (ginseng radix rubra)
  • bílý ženšen (ginseng radix alba)

(Červený ženšen je pařený, bílý ženšen na slunci sušený.) Ženšen obsahuje několik desítek unikátních, silně léčivých látek, které tvoří až 20% hmotnosti sušeného kořene. Jde především o steroidní glykosidy panaxosidy (ginsenosidy). Panaxosidy patří mezi saponiny a též se jim říká ženšenové saponiny. V rodu Panax jich bylo popsáno více než 182 (Christensen2009gcb). Ostatní látky ženšenu (polysacharidy, panaxynoly) jsou též velmi zajímavé. Ženšen se výborně uplatní v prevenci a léčbě civilizačních chorob, které jsou důsledkem zátěže kumulované v průběhu života. Léčivé účinky ženšenu jsou četné (viz seznam zdravotných tvrzení, které o ženšeni ČR navrhla v rámci EU). u nás je však známý hlavně jako životabudič (tonikum). Když ho užíváme v roli životabudiče, musíme si uvědomit, že jeho účinek nastupuje pomaleji než účinek běžných stimulantů (viz užívání ženšenu). Ženšen však má velké množství specifických účinků na cévy, nervy, pohlavní žlázy a všechny orgány těla (viz níže). Divoký ženšen je přísně chráněný a pro léčebné účely se pěstuje. Ženšen roste v zástinu a i při pěstování vyžaduje zástin. Ženšen prodlužuje život a sám je dlouhověký – dožívá se přes 100 let, tedy řádově stejného věku, jako lesní stromy, pod nimiž roste. Jedna z teorií říká, že své vysoce léčivé látky ženšen poskytuje obratlovcům jako odměnu za zoochorii.

Ženšen jako adaptogen

Dle TČM patří ženšen do kategorie rostlin dodávajících životní sílu – čchi. Z hlediska vědy byl však ženšen pochopen až poté, co byl popsán koncept stresu a adaptace. Prakticky byly objeveny stresové hormony (kortizol) a vznikl zájem o farmaka zlepšující adaptaci – adaptogeny. Modelovým zástupcem této kategorie se stal ženšen, jehož panaxosidy jsou také steroidní povahy, čímž se podobají našim hormonům.

Ženšen jako léčivo

kořen ženšenu pravého
červený kořen ženšenu pravého (ginseng radix rubra)

TČM říká, že ženšen posiluje čchi, působí na poledníky srdce, sleziny a plic a tím zvyšuje produkci tělních šťáv, které hasí žízeň, klidní mysl a zlepšují inteligenci a též že ženšen léčí zhroucení způsobené nedostatkem čchi, únavu, nechutenství, průjem, dušnost, slabý puls, pocení, diabetes, horečnatá onemocnění, zapomnětlivost, nespavost a impotenci (Chen2008cpe). Jeho účinnost vyjádřuje i jeho čínský název 人蔘, viz etymologie slova ženšen.

Vědecká medicína o něm publikovala přes 8000 prací, více než o jakékoliv jiné rostlině. Ženšen obsahuje přes 180 druhů steroidních saponinů panaxosidů (viz výše), které nejsou toxické, ale přesto působí na mnohé fyziologické mechanismy lidského těla. Panaxosidy jakožto steroidy působí na steroidní receptory lidských buněk, které se nacházejí v buněčném jádře. Panaxosidy však působí modulačně i na membránové receptory. Toto tzv. neurosteroidní působení je podstatou nootropického a protistresového účinku ženšenu. Ženšen pozitivně ovlivňuje hojení zranění a tím pomáhá sportovcům. Má navíc dvě další důležité skupiny účinků: zlepšuje krevní oběh (aniž by zvyšoval krevní tlak) a má imunomodulační působení, které zlepšuje odolnost proti virům a rakovině. Heslovitě:

  • Imunitní účinky – ženšen tlumí chronické záněty, alergie a chronickou bolest (třeba kloubů). Tento jeho účinek je daný působením panaxosidů na bílé krvinky, v jejichž jádře tlumí zánětovou reakci, produkci specifických interleukinů a aktivitu NO syntázy 2. Ženšen dle výzkumů pomáhá při autoimunitních nemocech, není však imunosupresivní. Pozitivně ovlivňuje cytotoxickou i protilátkovou imunitní odpověď s důrazem na tu první. To přispívá jak k jeho účinkům proti chřipce a virům, tak k jeho protirakovinným vlastnostem, u nichž však připadá v úvahu vícero dalších mechanismů účinku. Je zajímavostí, že tehdy, když ženšen jako životabudič pomůže proti únavovému syndromu, bývá to také díky jeho modulačnímu účinku na hladinu interleukinů a další imunitní faktory.
  • Srdečně-cévní účinky – ženšen aktivací NO syntázy zlepšuje regulaci krevního tlaku a též regeneraci poškozeného cévního endotelu. Z týchž důvodů zlepšuje potenci a erekci. Má dvojí účinek na růst kapilár, který je schopen zrychlovat i zpomalovat. Jeho převažující účinek závisí na poměru ginsenosidů Rg1 a Rg3 ke ginsenosidům Rb1 a K – to je jeden z důvodů, proč TČM rozeznává ženšen studený (jin) a teplý (jang), viz Sengupta2004may. Ženšen též bojuje proti ateroskleróze, čímž předchází ischemické chorobě srdce a mrtvici. Pomáhá však (jako jiné léky proti zánětům) i tehdy, když se akutní mrtvice již byla dostavila. Má vlastní antitrombotický účinek (mírně ředí krev jako třeba aspirin) a obavy z jeho interakce s jinými antitrombotiky jsou liché.
  • Nervové účinky – ženšen chrání neurony před odumíráním, tlumí aktivaci mikroglie a tím zpomaluje slábnutí mentálních funkcí při stárnutí (Alzheimer, parkinsonizmus atd.) Působí proti depresím, usnadňuje duševní aktivaci, ale přitom je také uklidňující. Není jasné, jestli za jeho uklidňující účinek může pouze interakce s GABA receptory, nebo i jiné neurosteroidní působení. Stojí za zmínku, že navzdory rozšířené pověře ženšen není kofein a jeho požití neodhání spánek.
  • Metabolické účinky – ženšen má významné antidabetické účinky u diabetu obou typů. Jako jiná antidiabetika, i ženšen působí na PPAR receptory. S tím a též s jeho protizánětlivými účinky souvisí jeho ochranný účinek při morbidní obezitě a jeho hepatoprotektivní účinek. Přímou pomoc při redukční dietě ovšem ženšen neskýtá. Zde patří zmínit i interakci panaxosidů (které jsou přece fytosteroidy) se steroidními receptory (estrogenní receptory, glukokortikoidní receptory...), díky nimž ženšen mění genovou expresi, stabilizuje hladinu stresových hormonů a realizuje mnohé ze svých systémových účinků.
  • Cytoprotektivní účinky – ženšen chrání a regeneruje tělní buňky, což je podstatou jeho účinnosti proti radiaci (Yonezawa1976rri, Takeda1982rri, Yonezawa1981rri), jedům a oxidačnímu poškození. Kdysi se tyto účinky označovaly za antioxidační, mnoho výzkumných prací proto mluví o antioxidačním účinku ženšenu, i když jeho ORAC skóre je mizivé. Dnes se mu správněji říká cytoprotektivní. Společně s tonizujícími nervovými účinky je proto ženšen vynikajícím prostředkem pro seniory.
Ženšen pravý divoký

Navzdory všemu bývá ženšen pravidelně obviňován z neúčinnosti, magična a placebo efektu. Než kdo tato obvinění vznese, ať uváží, že panaxosidy jsou stejné chemické povahy jako smrtící srdeční glykosidy náprstníku, konvalinky a krutikvětu cenného, o jejichž účinnosti lékaři nepochybují a které tak rádi používají. Potenciál k účinku tedy ženšen už na první pohled má. Poněkud racionálněji se ženšen obviňuje z toho, že jej výzkumníci příliš zkoumají a rostlinami méně slavnými se zabývají příliš málo. Zde si uvědomme, že koncept modelové rostliny je právě o tom, aby se dokonale prozkoumala, i když ještě nejsme s to věnovat stejnou pozornost všem rostlinám. Na ženšeni je co zkoumat. Jen si přečtěte přehledy Christensen2009gcb, Attele1999gp, Choi2008bcp a novější. Jeho panaxosidy vnikají do úplně všech částí těla, významně interagují se stovkami biomolekul. K objasnení jejich účinku budou potřeba desetitisíce pokusů. Ženšen též ovlivňuje mnoho nemocí, což zavdává potřebu tisíců alespoň zvířecích studií. Z opačného hlediska bývá ženšen obviňován z toxicity, přesněji z lékových interakcí a nežádoucích účinků (předrážděnost, nespavost, "ginseng abuse syndrome"). K tomu říkám tolik: Získejte s ním zkušenosti. Zkuste užít 5, 10, 20 či 50 gramů denně. Bez obav – neuškodíte si, neotrávíte se. (Viz též návod k užívání ženšenu.) Pak budete moct bez nejistoty doporučovat dvou až čtyřgramové dávkování jiným.

Dostupnost ženšenu

kořen ženšenu pravého

Kořen ženšenu je už přes 100 let součástí nášho lékopisu pod názvem radix ginseng. Jak jsem už zmínil, dle zpracování se ženšen dělí na bílý a červený. Bílý ženšen (ginseng radix alba), totožný s radix ginseng našeho lékopisu, je praný, na slunci sušený kořen. Červený ženšen (ginseng radix rubra) je preparovaný několikahodinovým pařením v uzavřených nádobách, přičemž dochází k částečné hydrolýze panaxosidů a částečné karamelizaci sacharidů. Po vysušení je tvrdý až sklovitý, hnědočervený až tmavě hnědý. Vůně, chuť ani účinek se touto úpravou neničí, ba naopak ještě zvýrazní. Částečná hydrolýza způsobí mírný posun v panaxosidovém profilu, ale tyto látky jsou odolné a tepelnou úpravu přestojí bez újmy. Červený ženšen je dle TČM více teplý (jang). Je vysoce trvanlivý – v lednici nebo mrazáku si zachovává plnou účinnost po mnoho let.

Podle věku se komerčně nabízený ženšen dělí na mladý (typicky tříletý) a plně vyzrálý (typicky šestiletý). Je však tendence pěstování ženšenu všelijak rychlit, například hydroponií, takže se setkáváme i s tím, že jako "mladý" se prodává ženšen dvouletý a "plně vyzrálý" 4letý. Na trhu červeného a bílého ženšenu existuje vícero značek, z nichž nejluxusnější je Korea Insam, kvalitní je však i ženšen taiwanské provenience. Poptávka po ženšeni v posledních letech stoupla a jeho ceny se několikanásobně zvýšily. Zvláštní zmínku zasluhují farmaceutické ženšenové extrakty, například extrakt G115, jehož výzkumné skupině vděčíme za pionýrské studie o nootropických vlastnostech ženšenu. V Asii  jsou lékařům dostupné i čištěné individuální panaxosidy a jejich specifické směsi k léčbě konkrétních nemocí.

| 2008 - 16.10.2020