Drobečková navigace

Rakovina z pohledu evoluční biologie

1. Maligní zvrhnutí jako stochastický proces biologické evoluce

... rakovinné buňky se přizpůsobují léčbě

2. Protirakovinná imunita z evolučního hlediska

Konečně, podotkněme že lidé jsou na tom z hlediska protirakovinné imunity velmi dobře. Člověk je zvíře přirozeně dlouhověké proti rakovině je vybavený lépe než většina obratlovců. V průběhu života náš imunitní systém odhalí a zničí desítky nádorů aniž by se obtěžoval nás o tom informovat.

... velká a dlouhověká zvířata a K strategové to boot jako lidé mají naturally vysokou protirakovinnou imunitu

... fakt že rakovina má vysoký podíl na příčinách smrti obyvatelstva je nutné považovat za civilizační a medicínský úspěch

3. Rakovina jako živý organimus - Helacyton gartneri

Vývin rakoviny je jakoby vznikem života. Somatické ba ani kmenové buňky těla (s výjimkou germinální linie) totiž nenaplňují definici života (cite Flegr). Naproti tomu rakovinné buňky tuto definici naplňují, ačkoliv jejich ekologická nika je extrémně úzká – organizmus jednoho jediného hostitele. Biolog (google name) si povšiml že buňky rakovinných linií používané ve výzkumu si tuto niku rozšířily na laboratorní nádobí v kultivačních místnostech vědeckých ústavů a ke své slávě se rozhodl popsat HeLa buňky jako eukaryotický taxon se vším všudy, včetně latínského jména Helacyton gartneri. To samozřejmě vyvolalo bouřlivou diskusi všech dotčených, od taxonomů až po evoluční biology. Též kromě toho že Helacyton patří mezi Eukaryota není jasné do jakých vyšších taxonů patří – čeleď Hominidae to a asi nebude.

Se vznikem rakoviny též dochází k diametrálnímu posunu v definici zdraví. Z hlediska hostitele jsou zdravé ty buňky, které dělají to co mají a bez povolení se nedělí. Z hlediska rakoviny jako živého organismu je rakovinná buňka tím zdravější, čím je maligně zvrhlejší.

----------------------------------------------

Rakovinné buňky lze chápat jako jedince osamostatněného, sobeckého, nežádoucím způsobem oživlého a tělu cizího organizmu. Tato myšlenka není nijak originální. Nejsem zdaleka první biolog, který tuto myšlenku využívá k senzačnímu stylu psaní. Evoluční biolog Leigh van Valen při svém sebezviditelňování dokonce zašel tak daleko, že známé HeLa buňky popsal jako živý organizmus a pojmenoval jménem Helacyton gartleri. Z praktického pohledu je onkology i samotné pacienty s nádorovým onemocněním důležité pochopit, že na rakovinné buňky působí síla evoluce.

Rakovinné buňky se přizpůsobují léčbě...

...stejně jako bakterie. Takže pravidlo o dostatečných dávkách a dobírání antibiotik platí i pro nádory, pouze v delším časovém měřítku.

...

Nádorové vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst, ačkoliv za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se případně alespoň seberozložit apoptózou.

V určité fázi si nádorového bujení, které se projevuje například tlakem, nedokrvením (ischemií) a odumíráním buněk (nekrózou) v místě nádoru všimne imunitní systém, který vyvine snahu nádor zničit.

Jak rychle působí evoluce na rakovinné buňky?

Asi dvacetkrát pomaleji než u bakterií. Zatímco tedy u bakterií máme 2-4 týdny na léčbu antibiotiky první linie než se jim (v případě nevyléčení) bakterie přizpůsobí, u rakovinných buněk máme více než rok. I proto se při dávkování přírodních léčiv s protirakovinnými účinky má dbát na dostatečné dávkování v průběhu prvního roku léčby, abychom docílili co největší kumulativní účinek do té doby, než se nádor léčbě přizpůsobí.

Rakovinné buňky – nevýhoda

Příliš se podobají našim vlastním buňkám.

Rakovinné buňky – výhoda

Podobají se našim vlastním buňkám. Na rozdíl od mikrobiálních parazitů mají svědomí. Rakovinné buňky jsou podstatně méně problematické než buňky pod kontrolou virové infekce. Běžné rakovinné buňky jsou v podstatě hodné, mají dobré úmysly, jen jsou trochu popletené (tedy dokud nezajdou v procesu maligního zvrhnutí úplně na konec). Dají si někdy říct hormonální terapií nebo slyší i na domluvu od imunitních buněk. Opět tady bohužel platí zákon evoluce: Ty nejneslušnější přežijí :-)

úplný zákaz léčby ... Falun Gong ... mi byl nesympatický dokud se jen stěžoval že je vláda ČLR omezuje a zavírá do vězení ... můj zájem si získal až když jsem zjistil že je vůdce antimedicínsky naladěný

Ve srovnání s jinými zvířaty máme vynikající protirakovinnou obranu

Omlouváme se, ale tento článek není dokončen. Současná, rozpracovaná verze nevyjádřuje jeho konečnou podobu.