Drobečková navigace

Ženšenové polysacharidy

Kromě dobře známých ženšenových saponinů – panaxosidů či ginsenosidů – jsou druhou nejdůležitější fytochemickou složkou ženšenu polysacharidy a specifické proteoglykany.

 • Podle Lim2002aep mají extrahované ženšenové polysacharidy (α1-6-glukopyranosid a β2-6-fruktofuranosid v molárním poměru 5:2)  schopnost potlačovat septikémii způsobenou bakterií Staphylococcus aureus s optimální dávkou 0,025mg/kg k dosažení tohoto účinku. Účinek byl spojen u makrofágů s několikanásobným zvýšením produkce NO, jakož i cytokinů (TNF-α, IL-1, IL-6 a IFN-γ).
 • Lim2004iap popisuje přípravu ženšenových polysacharidů ze ženšenových pokrutin a jejich aktivační účinek těchto polysacharidů na myší makrofágy.
 • Podle Shin2004eae kyselé ženšenové polysacharidy zlepšovali účinek cytostatika paclitaxelu u myšího melanomu.
 • Polysacharidové frakce GL-2 (ze ženšenových listů) a GRA-2 (z kořenu) byly na myším modelu účinné proti žaludečním vředům (Sun1992paa).
 • Polysacharid ginsan chránil myši před smrtícím účinkem radiace. (Song2003reg)
 • Ginsan po ozáření specificky zlepšoval imunitní odpověď 1. typu. (Han2005git)
 • Ginsan měl antimutagenní účinek u myších samců. (Ivanova2006aep)
 • Ginsan zlepšoval zotavení antioxidačních systémů u ozářených myší. (Han2005mrd)
 • Kyselý ženšenový polysacharid (APG) chránil kostní dřen myší před radiačním poškozením. (Kim2007rea)
 • Panaxan A-U (hypoglykemický, imunostimulační účinek, účinek proti žaludečním vředům).
 • panaxan Q-U. Oleje: isopinen. (zdroj: choi2008bcp)
 • ginsenan PA a ginsenan PB, imunostimulační účinek (Tomoda1993cta, Tomoda1994csg).
 • Celkový přehled ženšenových polysacharidů podává Sun2011sba. Mají názvy jako GL-BIII, GL-3, GL-PI, GL-PII, GL-PIII, GL-PIV, GRA-3, WGPA-3HG, atd. a je už relativně dost informací i o jejich účincích, které jsou hlavně imunomodulační.

| 2009 - 17.12.2018