Drobečková navigace

Imunomodulační účinky přírodních léčiv

Mnohé z přírodních adaptogenů (a i neadaptogenů) ovlivňují imunitní systém. U adaptogenů sensu stricto lze očekávat interakci na ose glukokortikoidů, jejichž imunomodulační význam je dobře známý (Sapolsky2000hdg). Velké množství vědeckého úsilí bylo věnováno modelovému adaptogenu ženšenu a léčivým houbám skupiny Polyporales, u nichž se právě imunomodulační účinek pokládá za nejdůležitější. Dalším známým imunomodulačním adaptogenem je třapatka nachová (Echinacea purpurea), kozinec blanitý (Astragalus membranaceus). Účinnými látkami jsou triterpenoidy (Christensen2009gcb, Paterson2006gtf) a další sekundární metabolity (Percival2000uem, Block2003ise), ale u všech zmíněných rostlin / hub jsou velmi důležité též specifické proteoglykany / polysacharidy.

Podstata imunomodulačních účinků

Imunitní odpověď lze zhruba rozdělit na dva typy, které si vzájemně konkurují:

 1. cytotoxická (proti virům, nádorům): –> dozrávání TH1 –> aktivace TC lymfocytů
 2. protilátková (proti většině bakterií): –> dozrávání TH2 –> aktivace B lymfocytů

Když dojde k nemoci, imunitní systém musí správně zhodnotit typ hrozícího nebezpečí a zvážit, na jaký typ patogenů se soustředí. Antigeny z postižené tkáně jsou dopraveny do mízní uzliny, kde dojde k produkci interleukinu IL-2 a spuštění imunitní odpovědi. Typ odpovědi je výsledkem diskuse, kterou  o antigenu vedou TH lymfocyty a dendritické buňky (DB). Svůj názor buňky vyjádřují pomocí komunikačních cytokinů:

 1. DB typu 1, TH1 – produkce IFN-γ (gama interferon), TNF (tumor necrosis factor alpha), IL-12
 2. DB typu 2, TH2 – produkce interleukinů IL-4, IL-10

Konečné rozhodnutí je v rukou DB – podle svého uvážení řídí dospívání TH lymfocytů buď k typu TH1 (cytotoxická odpověď), nebo k typu TH2 (protilátková odpověď).

Imunomodulační účinky ženšenu pravého

To, že ženšen ovlivňuje imunitní systém, je dnes prokázané nade vší pochybnost (Christensen2009gcb, Choi2008bcp, Xiang2008cau). Ženšen posiluje imunitu zejména proti virům a nádorům. Na rakovinu lze mimo jiné hledět i jako na imunitní selhání. U nádorových onemocnění je ženšen vítaným podpůrným prostředkem, též s jistými přímými protinádorovými účinky.

Obsahové látky ženšenu mají vliv na výběr imunitní reakce. Christensen2009gcb (kap. "Imunomodulační působení") referencuje tezi, že ženšen podporuje cytotoxickou odpověď (proti nádorům a virům). Naproti tomu, Lee2004gre prokazuje, že majoritní ženšenový panaxosid Rg1 má účinek právě opačný. Do třetice, ženšen má prokázaný protizánětlivý a antialergický účinek. Ucelený vědecký pohled na imunomodulační působení ženšenu není k dispozici, ale dosavadní údaje potvrzují, že jeho obsahové složky mají na imunitu protichůdné vlivy, což je pro působení adaptogenů typické.

Stimulační účinek ženšenu na imunitní systém

U adaptogenů obecně a ženšenu konkrétně dochází v několika aspektech k protichůdnému působení účinných látek. Konkrétně, ženšen omezuje zánět, působí proti autoimunitním nemocem a často se uplatní tam, kde lékaři obvykle předepisují imunosupresivní kortikoidy. Je tedy i ženšen imunosupresivní?

Odpověď na tuto otázku není jasná. Akutní horečky (tj. infekce) jsou jednou z mála tradičních kontraindikací ženšenu. Domnívám se proto, že přinejmenším u některých infekcí uklidňující vliv ženšenu na bílé krvinky není vítaný. Ženšen ale zdaleka není pouhým imunosupresivem (což ostatně nejsou ani zmíněné kortikoidy, Sapolsky2000hdg). U mnoha bakteriálních a většiny virových infekcí ženšen pomáhá – imunitu zlepšuje.

U ženšenových specifických polysacharidů byla zjištěna schopnost potlačovat septikémii Staphylococcus aureus v optimální dávce 25µg/kg (Lim2002aep, Lim2004iap). Účinek byl spojen s několikanásobným zvýšením produkce NO a cytokinů (TNF-α, IL-1, IL-6 a IFN-γ) makrofágy.

Byl zkoumán účinek ženšenu na schopnost makrofágů reagovat na infekci při dlouhodobém stresu (Pannacci2006pgm). Obecně se ví, že dlouhodobý stres imunitu snižuje (Viswanathan2005saa), avšak krátkodobý stres makrofágy aktivuje (Berczi1998scn). Ženšenový polysacharid ginsan (25mg/kg/den per os) u myší zvyšoval expresi TLR receptorů makrofágů (tyto receptory nespecificky rozeznávají patogeny) a tím i schopnost makrofágů reagovat na infekci (Ahn2006igi). Ženšen též pozitivně ovlivňuje protirakovinnou imunitu.

Inhibiční a protizánětlivý účinek ženšenu ... a také pseudo-ginsenosid RP1 (Kim2009grg).

Konkrétní imunomodulační účinky:

 • Na monocyty / makrofágy: Panaxosidy Rb1 a Rb2 potlačovaly produkci TNF-α u myších i lidských makrofágů stimulovaných lipopolysacharidy s IC50 ~50, resp ~25µM (Cho2001vie). Podle Lee2002fma, červený ženšen zvyšoval produkci TNF-α makrofágy. Naproti tomu podle Cho2001vie, ginsenosidy Rb1, Rb2, Rg1 jsou silnými inhibitory produkce TNF-α u makrofágů stimulovaných bakteriálními lipopolysacharidy. Zmíněné panaxosidy navíc potlačují produkci jiných zánětových cytokinů, jako IL-6 a IL-1β (Rhule2006pna).
 • Na lymfocytech myší sleziny se zjistilo, že pxsd. Rb1 a Re v koncentraci asi 100µM výrazně zvyšovaly proliferaci mitogeny stimulovaných TH (CD4+) a B lymfocytů, Rg1 na ni neměl účinek, zatímco Rb2 ji snižoval s IC50 kolem 25µM. Rb2 též potlačoval produkci IL-2 lymfocyty po stimulaci konkavalinem s IC50 ~ 13.3µM. U TC (CD8+) lymfocytů byly výsledky jiné – Rb2 a Rb1 nepotlačovaly jejich množení po stimulaci IL-2, zatímco Re a Rg1 jejich množení omezovaly s IC50 57.5, resp 64.7µM (Cho2002gfp). Podle Lee2004gre, gssd. Rg1 podporuje dozrávání TH2 lymfocytů a produkci IL-4. Naproti tomu, Lee2006grh tvrdí, že gssd. Rg1 podporuje dozrávání TH1 lymfocytů.
 • Pxsd. F1 a Rg1 v kultuře myších splenocytů selektivně zvyšují produkci cytokinů typu 2 (IL-4 u splenocytů, IL-12 u makrofágů) a jejich transkripčního faktoru GATA-3, zatímco pxsd. Rh1 a 20(R)-Rh1 selektivně zvyšují pordukci cytokinů typu 1 (IFN-γ u splenocytů) a jejich transkripčního faktoru T-bet. Všechny ze zmíněných pxsd. (F1, Rg1, Rh1 a 20(R)-Rh1) zvyšují vazbu transkripčního faktoru NF-κB na DNA. Je zajímavé že maximální zvýšení cytokinů se dostavuje při koncentracích 5µM a 10µM, vyšší koncentrace zvyšují cytokiny opět méně, u 50µM více než dvakrát méně než u 10µM (Yu2005pgd).
 • Na dendritické buňky: Dle Takei2004dcm a Takei2008dcp, sloučenina K a gssd. 20(S)-PPT ovlivňují monocytární dendritické buňky směřem k imunitní odpovědi typu 1. Tyto studie diskutují možnost protirakovinného vlivu ženšenu a příležitost k imunoterapii nádorů ovlivněnými dendritickými buňkami.
 • Na NK buňkyChoi2008bcp diskutuje schopnost ženšenového extraktu a specificky panaxosidu Rh2 obnovit aktivitu NK buněk a imunitních buněk po jejich pokusném poškození mitomycinem.
 • Na granulocyty: Gssd. Re aktivuje neutrofilní granulocyty proti nádorovým buňkám (Plohmann1997iae).
 • Proti chřipce: Účinek ženšenu proti chřipce je rozveden v článku chřipka a virová onemocnění.
 • Proti HIV: ženšen dle Choi2008bcp potlačuje množení viru HIV a zmírňuje průběh AIDS.
 • Na adhezi lymfocytů k endotelu a diapedesi: Některé panaxosidy, např. notoginsenosid R1 (Chen2008enr) nebo ginsenosid Rb1 (He2007peg), omezují adhezi lymfocytů k endotelu, čímž je vysvětlován pozorovaný účinek proti ateroskleróze a zánětům.

Imunomodulační proteoglykany a polysacharidy

V imunomodulačních účincích přírodních léčiv hrají důležitou roli proteoglykany a polysacharidy. Je tomu tak i u ženšenu pravého (Sun2011sba, Yun1993iat), ženšenu amerického (Assinewe2002epp, Wilson2013uai Azike2015ssi) a dalších bylin. Opět, když si za příklad vezmeme P. ginseng, tak například kyselé polysacharidy ginsenan PA a ginsenan PB zvyšují sérový imunoglobulin IgG a aktivují fagocytózu (Tomoda1993cta, Tomoda1994csg). Informace na tomto poli se stálé vyvíjí, relevantní publikace o imunomodulačním účinku ženšenových polysacharidů zahrnují Lim2004iap, Choi2008rga, Yoo2012peg, Wang2013mmb a další.

Další adaptogeny s imunomodulačními účinky

Imunomodulační účinek je podstatný u velkého množství adaptogenů, takže je těžké se orientovat podle vědeckých publikací. Doporučuji u konkrétních nemocí použít jako orientaci tradici TČM. Ale aby zase zdejší seznam imunomodulačních adaptogenů nebyl prázdný, tak relevantní reference upozorňují:

Přehled nejznámějších imunomodulačních bylin Ilyas2016rhi dále (kromě výše zmíněných) uvádí:

 • pupečník (Centella asiatica)
 • lékořici (Glycyrrhiza spp.)
 • chřest (Asparagus spp.)
 • aralka (Aralia mandshurica)
 • Picrorrhiza kurroa
 • Lawsonia alba
 • kapusta (Brassica oleracea)
 • jmelí (Viscum album)
 • Canavalia ensiformis
 • len (Linum usitatissimum)
 • pelyněk (Artemisia princeps)
 • třapatka nachová (Echinacea purpurea)
 • pšeničné otruby
 • rýžové otruby
 • aloe pravá (Aloe vera)
 • šťovík (Rumex acetosella)
 • Dioscorea membranacea
 • Tinospora cordifolia
 • plod liči (Litchi chinensis)
 • olověnec (Plumbago zeylanica)
 • bedrník anýz (Pimpinella anisum)
 • jedovatý Catharantus roseus (vinkristin)
 • jedovatá Claviceps purpurea (ergot alkaloidy)
 • řemdihák (Uncaria tomentosa)
 • korkovník amurský (Phellodendron amurense)
 • berberin z Cissampelos pareira

 

| 2009 - 4.1.2019