Drobečková navigace

Imunomodulační účinky adaptogenů

Imunitní systém je druhou nejsložitější orgánovou soustavou těla a není překvapivé, že mnohé byliny a přírodní látky ho ovlivňují. Triterpenoidy, polysacharidy, proteoglykany a další sekundární metabolity léčivých rostlin, hub a řas mají nesčetné imunitní interakce, k jejichž popisu by nestačila ani tlustá kniha. Přední místo mezi těmito bylinami však mají klasické adaptogeny typu ženšen, jejichž výhodou je nejedovatost. A právě z těch zde jmenuji několik příkladů. (Takže pokud je středem vašeho zájmu zpuchýřující jedovatec, cytostatický ocún nebo prudce jedovatý trojkřídlec, budete si je muset nastudovat jinde.)

Podstata imunomodulačních účinků

Komplexnější popis hlavních termínů imunitního systému jsem sepsal ve zvláštním článku. Ale zcela zjednodušeně, rozeznáváme dva hlavní typy imunitní odpovědi, které si vzájemně konkurují:

  1. cytotoxická (proti virům, nádorům): –> dozrávání TH1 –> aktivace TC lymfocytů
  2. protilátková (proti většině bakterií): –> dozrávání TH2 –> aktivace B lymfocytů

Když dojde k infekci, imunitní systém musí správně zhodnotit typ hrozícího nebezpečí a zvážit, na jaký typ patogenů se soustředí. Antigeny z postižené tkáně jsou dopraveny do mízní uzliny, kde dojde k produkci interleukinu IL-2 a spuštění imunitní odpovědi. Typ odpovědi je výsledkem diskuse, kterou  o antigenu vedou TH lymfocyty a dendritické buňky (DB). Svůj názor buňky vyjádřují pomocí komunikačních cytokinů:

  1. DB typu 1, TH1 – produkce IFN-γ (gama interferon), TNF (tumor necrosis factor alpha), IL-12
  2. DB typu 2, TH2 – produkce interleukinů IL-4, IL-10

Konečné rozhodnutí je v rukou DB – podle svého uvážení řídí dospívání TH lymfocytů buď k typu TH1 (cytotoxická odpověď), nebo k typu TH2 (protilátková odpověď). A ukazuje se, že adaptogeny můžou toto rozhodnutí ovlivnit.

Ženšen

Ženšen jakožto modelový adaptogen si zasluhuje zvýšenou pozornost. U ženšenu se výzkum soustřeďuje na jeho dva hlavní imunomodulační účinky:

  1. Ovlivnění rozhodnutí mezi imunitní reakcí typu 1 a typu 2: Dle Takei2008dcp oba majoritní ženšenové aglykony (protopanaxadiol a protopanaxatriol) působí na T lymfocyty ve směru imunitní reakce typu 1, vyznačující se vysokou produkcí interferonu IFN-γ. Ženšen tedy posiluje protivirovou a protirakovinnou imunitu na úkor imunity antibakteriální. Dle Takeda2015ink vodní extrakt ženšenu u myší výrazně zvyšoval imunitu typu 1, hladinu IFN-γ a aktivitu NK buněk. Mezi ženšenovými panaxosidy se však najdou i takové, které působí opačně: zesilují imunitní odpověď typu 2. Účinek ve směru imunitní odpovědi typu 1 však v celkovém extraktu ženšenu převažuje (Christensen2009gcb).
  2. Protizánětlivý účinek: Majoritní ginsenosid Rb1, ginsenosid Rc, ženšenový metabolit sloučenina K a mnohé další panaxosidy působí tlumivě na zánětový transkripční faktor NF-κΒ (Oh2004sog, Park2005ieg, text zde) a následně snižují expresi zánětové inducibilní NO syntázy iNOS (Yu2016grf, Yu2017grp, Kim2009grg). Ženšen též snižuje produkci prostaglandinu E2 v aktivovaných makrofázích. Ginsenosidy Rh1 a Rh2 dle Park1996gri a Park2003aag působí proti alergii lépe než standardní léky.

Celkově lze říct, že ženšen potlačuje zánět, aniž by byl výrazněji imunosupresivní. Celkový extrakt ženšenu zesiluje reakci imunitního systému proti virům a rakovině, tento účinek je však výsledkem protichůdného působení různých ženšenových panaxosidů. Publikací o vlivu ženšenu na imunitu je už velké množství a já jsem tento text raději zkrátil, ačkoliv jsem relevantních publikací zaregistroval mnohem víc (zde je další text o imunomodulačním účinku ženšenu). Další druhy ženšenu (americký, japonský, vietnamský, notoginseng) působí podobně.

Lesklokorka lesklá

Modelová léčivá a adaptogenní houba lesklokorka lesklá je vysoce účinná, avšak na rozdíl od ženšenu je její imunomodulační působení méně objasněné. Účinné látky lesklokorky se dělí do dvou hlavních skupin: triterpenoidy (ganoderiol, ganoderové kyseliny) a polysacharidy (hlavě fukogalaktany z třídy β-glukanů). U těch byl dobře prokázán jejich účinek na imunitní buňky (Sohretoglu2018glp, text zde). K dispozici jsou nejméně dvě klinické studie (Sun2014pal, Chen2006mir) podle kterých lesklokorka blahodárně působí na imunitu při onemocnění různými druhy rakovin.

Třapatka nachová

Extrakty třapatky jsou bohaté na glykoproteiny, polysacharidy a deriváty kyseliny kávové. Již dávno je prokázané, že její extrakt aktivuje makrofágy a NK buňky (Bauer1989eee), zvyšuje produkci protilátek a má další adaptivní účinky na imunitní mechanismy. Třapatka není vyloženě protizánětlivá, ale typicky imunomodulační (Karsch2014ept, text zde). Další významné druhy třapatky jsou třapatka bledá a kopinatá.

Vitánie snodárná

Vitánie snodárná zvaná indický ženšen dává kořen, který je silně protizánětlivý (Rasool2006irw, Minhas2012tew, Ku2014wii, Ichikawa2006wpa). Publikace o imunomodulačním účinku vitánie je těžké v krátkosti popsat, jejich seznam je zde.

Další imunomodulační byliny

Imunomodulační účinky jsou u adaptogenů všudypřítomné a proto tento článek je a zůstane nedokončený. Nemá totiž smysl abych tady opět jmenoval seznam adaptogenů, které nejsem všechny schopen nastudovat do stejné hloubky jako ženšen. K záslužným protizánětlivým bylinám patří zázvor a kurkuma, aralka a smldinec, chebule a česnekovník, chřest a pupava, přestup a klanopraška, pepřovník a pivoňka, parcha a kozinec, gotu kola a kutki, ale opět, protizánětlivým bylinám jsem se už věnoval v samostatném textu, který zde nemá smysl replikovat. Imunomodulačními účinky se vyznačují též všechny čínské bylinné kombinace, jogurty a aodžiru a léčivé houby (Valverde2015emi, text zde) a vy, pokud si chcete číst jiný článek na stejné téma, můžete začít třeba přehledem Ilyas2016rhi, jehož plný text je zde.

| 2009 - 6.10.2020