Drobečková navigace

112. ginsenosid 20(R) Rh1

ginsenosid 20(R)-Rh1

Je 20(R) epimerem ginsenosidu 20(S)-Rh1

ginsenosid 20(R) Rh1

  • Yu2005pgd říká, že gssd. 20(R) Rh1, stejně jako jeho 20(S) epimer zvyšují v kultuře myších splenocytů vazbu transkripčního faktoru NF-κΒ na DNA. Též zvyšují produkci transkripčního faktoru T-bet a jím řízených cytokinů typu 1 (měřen byl IFN-γ). Nejvyšší účinek na IFN-γ byl u koncentrací 5 a 10µM (+100%), u vyšších koncentrací se účinek opět snižoval (u 50µM jen +50%).

| 2009 - 27.12.2009