Drobečková navigace

92. ginsenosid 20(S)-Rh1

ginsenosid 20(S)-Rh1

Je damaranový, protopanaxatriolový panaxosid:

ginsenosid 20(S)-Rh1

R1 = H
R2 = Glc
R3 = H
R4 = H

  • Podle Park1996gri mají gssd. Rh1 a Rh2 schopnost snižovat produkci oxidu dusnatého u makrofágů stimulovaných lipopolysacharidy (myš, makrofágy z břišní dutiny).
  • Podle Park2004grp má gssd. Rh1 antialergický účinek – blokoval výlev histaminu ze žírných buněk břišní dutiny potkana a IgE protilátkami způsobenou kožní alergickou reakci u myší, a to více než běžný lék dinatrium chromoglikát (disodium cromoglycate). Kromě toho inhiboval inducibilní NO syntázu (iNOS, gen NOS2), cykloxygenázu 2 (COX-2, gen PTGS2) a jejich transkripční faktor NF-κΒ.
  • Yu2005pgd říká, že gssd. 20(S) Rh1, stejně jako jeho 20(R) epimer zvyšují v kultuře myších splenocytů vazbu transkripčního faktoru NF-κΒ na DNA. Též zvyšují produkci transkripčního faktoru T-bet a jím řízených cytokinů typu 1 (měřen byl IFN-γ). Nejvyšší účinek na IFN-γ byl u koncentrací 5 a 10µM (+100%), u vyšších koncentrací se účinek opět snižoval (u 50µM jen +50%).
  • Působí na estrogenní receptor v kulturu buněk lidské rakoviny prsu MCF-7. (Lee2003gcg)

| 2009 - 10.3.2009