Drobečková navigace

91. ginsenosid 20(S)-Rg2

ginsenosid 20(S)-Rg2

Je damaranový, protopanaxatriolový panaxosid:

ginsenosid 20(S)-Rg2

R1 = H
R2 = Glc21Rha
R3 = H
R4 = H

  • Na potkaním modelu poškození mozku dočasnou okluzí a reperfuzí a. cerebri media se ukázalo, že pxsd. Rg2 (nespecifikované chirality) chrání neurony před apoptózou a zabraňuje poškození paměti a dalších funkcí CNS. (Zhang2008pgg)
  • Na modelu PC12 buněk (potkan) ukázal schopnost chránit neurony před glutamátovou toxicitou. Chiralita použitého pxsd. Rg2 nebyla v publikaci slovně specifikována, ovšem strukturní vzorec pxsd. Rg2 na jedném z obrázků ukazuje 20(S) molekulu. (Li2007peg)
  • Ginsenosid 20(S)Rg2 působil proti zhoršení registrace a uložení negativního podmiňování u potkanů, jejichž paměť byla zhoršena podáním sedativního antihistaminika cyproheptadinu. (Ma1993e2c)
  • Gssd. Rg2, sloučenina K a aglykon protopanaxatriol působí inhibičně na neuronální formu nikotinových acetylcholinových receptorů (α3β4) a jejich účinek je selektivně ovlivňován interakcí s proteinem BSA (hovězí albumin). (Lee2003deb)
  • Na modelu HUVEC (buněk endotelu lidské pupečníkové žíly) snižuje expresi molekul spojených s aterosklerózou. (Cho2013gri)

| 2010 - 24.9.2010