Drobečková navigace

Máte podezření na akutní mrtvici?

První příznaky infarktu myokardu:
  • Náhlá silná bolest v oblasti prsní kosti, nevolnost, dušnost, slabost, mdloby?
  • Trvá silná bolest nepřetržitě déle než 5 minut?
První příznaky mozkové mrtvice:
  • Vypadá obličej asymetricky (pokleslý koutek)?
  • Je postoj asymetrický (ovislá končetina) či úplně nemožný?
  • Mluví postižený ochable a nesrozumitelně?
  • Nevidí, vidí rozmazaně nebo dvojitě?

  • (Trauma nemusí být patrné, bolest může i zcela chybět.)
Než přijede sanitka:
  • Pacienta uklidněte a uveďte do uvolněné polohy. (Polosed s podepřením atd.) Respektujte polohu, které dává přednost. Pokud zvrací, překulte jej na bok tak, aby se nepřekulil zpět. Dbejte na průchodnost dýchacích cest. Při zástavě dechu (nepravidelném dýchání, vynechávaní nádechů) hned zahajte resuscitaci.

Je-li váš zájem o mrtvici neakutní, zvažte čtení mého referencovaného textu na toto téma.

| 2017 - 28.12.2018