Drobečková navigace

Plný výčet bylinných směsí TČM v léčbě schizofrenie

Vycházeje z databáze Dr. Pennera, schizofrenie se spojuje s 29 TČM syndromy, jejichž seznam je zde:

 • A – jinová schizofrenie
 • B – jangová schizofrenie
 • C – oheň jang ming (maniakální schizofrenie)
 • D – šao jang fu se stagnací jaterního čchi
 • E – wen ping: jingový nával tepla do osrdečníku (mozková ischemie / neurodegenerace)
 • F – srdeční oheň (nespavost, neklid)
 • G – hlenový oheň narušující srdce (jangový typ, hebefrenická nebo dezorganizovaná schizofrenie)
 • H – hlen zamlžující srdeční otvory (jinový typ)
 • I – deficience srdeční krve
 • J – deficience srdeční krve se stagnací jaterního čchi
 • K – deficience srdeční krve a slezinného čchi (jinový typ)
 • L – stagnace jaterního čchi
 • M – stagnace jaterního čchi s blokací hlenu a čchi (jinový typ)
 • N – stagnace jaterního čchi s invazí do žaludku
 • O – jaterní oheň (prostá schizofrenie)
 • P – jaterní oheň s následkem hlenového ohně (jangový typ)
 • Q – jangová deficience (chronická schizofrenie)
 • R – jinové poškození z ohně
 • S – jinová deficience s vzplanutím ohně prázdnoty (hebefrenická schizofrenie)
 • T – stagnace krve a čchi
 • U – stagnace krve, čchi a hlenu
 • V – stagnace krve, čchi, hlenu a jídla
 • W – deficience čchi a krve (jinový typ)
 • X – stagnace krve (paranoidní schizofrenie)
 • Y – stagnace krve v dolním ohništi v důsledku krevního tepla (maniakální schizofrenie)
 • Z – hlenové vlhko (prostá schizofrenie)
 • AA – stagnace hlenu a čchi (deprese, apatie)
 • AB – vlhké teplo tří ohnišť (úzkostný typ)
 • AC – šüan jin (s bolestí hlavy)

Uznávám, že jich je příliš mnoho. Je skutečně nad mé síly (i nad rámec tohoto webu) podat ucelenou exegezi TČM pohledu na schizofrenii. Soustřeďuji se na to, abych na základě Pennerovy databáze poskytl soupis směsí, které se k léčbě jednotlivých TČM podtypů schizofrenie používají. Patří k nim

Ve výčtu pomíjím laxativní lektvary v indikaci D, G a X, jejichž základem je Glauberova sůl (větší lektvar k uspořádání čchi, lektvar broskvového semínka k uspořádání čchi, lektvar k propláchnutí hlenu), jimiž se TČM snaží o jakousi "proplachovací" terapii v indikacích C a D. Pomíjím též vícero směsí u indikací F a G (prášek proti srdečnímu ohni, lektvar koptisu a oslího klihu, lektvar lofateru a sádrovce, rumělkovou tabletu ke zklidnění ducha, bezoárová tableta k pročištění horního ohniště, detoxikační bezoárová tableta, dětský sedmisložkový čaj, nálev železných pilin, tabletu magnetitu a rumělky, tableta citrusu a pinelie, tableta klidného spaní, tableta semene trnitého cicimku). Dále pak prášek melounové stopky u indikace H, lektvar k nápravě čchi a eliminaci hlenu, pilulku proti epilepsi, pilulku tří mudrců, storaxovou tabletu, lektvar sedmi emocí a pilulku největšího pokladu u indikace M, pilulku draka a tygra u indikace P, Wen Yang Xi Fen Tang Jia Jian u indikace Q, lektvar magnetitu, lektvar k rozmnožení tekutin, pilulku k uklidnění ducha a emocí u indikace R a S, patřičný lektvar u indikace Y a lektvar deseti cicimků u indikace AC.

Uznávám, že těchto lektvarů, prášků a směsí je také příliš mnoho. A to jsem ještě nemluvil o 13 specifických směsích na schizofrenii, které databáze Dr. Pennera uvádí:

Čtením těchto informací a studiem výše uvedených kombinací jsem došel ke zjednodušenému, i když snad ne optimálnímu návodu, v kterém zdůrazňuji pouze čtyři kombinace a několik samostatných bylin.

| 2011 - 29.10.2020