Drobečková navigace

Bylinné směsi v léčbě schizofrenie

Praktické shrnutí: V tomto textu najdete pět důležitých bylinných směsí, které u schizofrenie předepisuje TČM – jediný systém fytoterapie, který má ucelenou teorii této diagnostické kategorie.

Pojmem schizofrenie se označuje větší počet více či méně příbuzných duševních poruch, jejichž společným znakem je možnost jejich "úspěšné" léčby antipsychotiky. Starší antipsychotika způsobovala inaktivaci dopaminových dráh, po které se postižení zázračně zklidnili, takže je personál léčebny snáze zvládal, či se jich dokonce mohl zbavit do domácí léčby. Psychiatrickým kladivem na schizofrenii byl haloperidol, zvaný též chemická lobotomie, populární byl už předchůdce haloperidolu chlorpromazin, které oba působí na dopamin. Schizofrenie ale nesouvisí jenom s dopaminem. Dá se říct, že současné západní vědě chybí ucelená mechanistická teorie schizofrenie, takže se nemusíme stydět učit od TČM, která u schizofrenie rozeznává velký počet diagnostických podkategorií a způsobem připomínajícím neuronovou síť na ně vybírá léky ze širšího seznamu standardních bylinných směsí.

Ve fytoterapii schizofrenie se ani nepokouším podat soupis jednotlivých účinných bylin podle západní vědy. Zatímco počty protizánětlivých bylin jdou už do tisíců, léčivá rostlina s prokázaným opravdovým účinkem proti schizofrenii není ani jedna. Bez TČM bych se článek o fytoterapii schizofrenie ani neopovážil psát. Přehledy a články o fytoterapii schizofrenie jsou velmi sporé, a když existují, opět se vztahují k TČM – viz nicneříkající přehled Rathbone2005chm, plný text zde, nebo klinické studie Deng2017wdt (text zde), Yu2014yii (text zde), které hodnotí užití čínského lektvaru k zahřátí žlučníku a prášku ke stabilizaci jater u pacientů se schizofrenií.

TČM dělí schizofrenii na jinovou a jangovou. Jangová schizofrenie se vyznačuje halucinacemi, mluvou s imaginárními partnery, paranoidními myšlenkami, žárlivostí, nenávistí, pocity viny, náboženskými deluzemi, podivínstvím v pohybu a oblékání, nedůtklivostí, opakováním slov a pohybů a chyběním logiky v myšlení. Jinová schizofrenie se vyznačuje otupělostí výrazu a emocí, pasivitou, málomluvností, zpomalenými reakcemi, špatnou péčí o sebe, nedostatkem sexuálního pudu, vyhýbáním se společnosti a nerespektováním společenských norem. V rámci těchto dvou podtypů TČM rozeznává paranoidní, dezorganizovaný, katatonický a další podtypy schizofrenie. Kromě jinové a jangové schizofrenie uvádí databáze Dr. Pennera ne méně než 27 čínských syndromů, s kterými se dle TČM schizofrenie může spojovat. Tyto čínské syndromy jsem si zběžně prošel a zjistil jsem, že se s nimi spojuje ne méně než 68 čínských bylinných kombinací, které všechny může u schizofrenie praktik TČM odůvodněně předepsat. Je samozřejmé, že takové množství čínských směsí zde uvádět nemůžu, a proto doporučím jen 5 základních, jimiž jsou:

Když se lékař nebo bylinář vědecké medicíny učí od TČM, samozřejmě neví, kdy má jeho pacient deficienci srdeční krve, kdy jaterní oheň a kdy hlenové vlhko, protože se jedná o imaginární diagnostické kategorie mimo rámec vědecké medicíny. Ale může u pacienta vyzkoušet všechy čtyři tyto osvědčené lektvary proti schizofrenii a je dost možné, že některý z nich zabere. Důležitými bylinami u schizofrenie se zdají být koptis čínský, rehmánie, pinelie, šišák, puškvorec a hořec drsný, ale samozřejmě je možné si představit, že v budoucnu někdo provede systematičtější bioinformatickou analýzu praxe TČM u schizofrenie, než jsem provedl já zde intuitivně. Při studiu Pennerovy databáze jsem navíc vytvořil doplňující text, který všech 68 možných bylinných kombinací zmiňuje.

| 2011 - 4.11.2020