Drobečková navigace

20-O-glukosyl-PPD (sloučenina K)

20-O-glucosyl-protopanaxadiol, sloučenina K

Je hlavním produktem bakteriální hydrolýzy panaxosidů, ke které dochází ve střevě:

20-O-glukosyl-protopanaxadiol

R1 = –H
R2 = –Glc

  • U stresovaných myší způsobuje snížení kortizolu v plasmě. (Kim2003iii)
  • Má ze všech panaxosidů nejsilnější účinek proti alergické reakci. Při experimentální kožní anafylaxi (PCA) vykazovala 99% supresi alergické reakce v dávce 25mg/kg intraperitoneálně a 98% supresi perorálně. Při dávce 10mg/kg byla suprese alergické reakce 44%. Silný antialergický účinek sloučenina K vykázala i v dalších in vitro testech. Není antagonistou histaminových receptorů. (Choo2003aag)
  • Chránila chondrocyty na modelech revmatické artritidy in vitro (Choi2013jec) i na potkaním modelu (Chen2014gmc).
  • Inhibovala angiogenezi regulací sfingozin kinázy 1 zjištěnou na in vitro pokusu na lidských buňkách cévního endotelu. (Shin2014gci)
  • Inhibovala angiogenezi inhibicí MAP kinázy a protein kinázy B (PKB). (Jeong2010cib)
  • Vykázala protizánětlivý účinek in vivo u experimentálních zánětů na zvířatech. (Lee2005ape, Shin2005egr)
  • Vykázala protizánětlivý účinek in vitro snížením produkce NO a prostaglandinu E2 v aktivovaných makrofázích inhibicí transkripčního faktoru NF-κΒ. (Park2005ieg)
  • Působí inhibičně na neuronální formu nikotinových acetylcholinových receptorů (α3β4). (Lee2003deb)
  • Kromě výše uvedených byly u sloučeniny K zjištěny antidiabetické, cytoprotektivní, neuroprotektivní a hepatoprotektivní účinky. (Yang2015rbp)
  • Dalším přehledem hlavně klinických studií věnovaných sloučenině K je Sharma2020gck, plný text zde.

| 2009 - 5.11.2020