Drobečková navigace

Druhy lesklokorky (Ganoderma spp.)

Rod lesklokorka (Ganoderma) patří do řádu dřevokazných hub Polyporales, v kterém nacházíme i jiné léčivé druhy. Samotný rod Ganoderma má u nás dva všem známé druhy: poměrně běžná lesklokorka plochá (Ganoderma applanatum) a vzácnější lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum). Medicínsky důležitější je lesklokorka lesklá, které se říká houba lingchi [lingči] nebo reishi [reiši].

Kromě G. lucidum se v literatuře o ling-či objevují další druhové názvy: Ganoderma sinense, Ganoderma lingchi, Ganoderma sichuanense, Ganoderma tsugae, Ganoderma atrum... U těchto není vždy jasné, které z nich jsou samostatné druhy a které z nich jsou poddruhy, případně křížence G. lucidum. I z toho důvodu se lesklokorka lesklá označuje za tzv. agregátní druh, Ganoderma lucidum agg. (Paterson2006gtf). Naštěstí však jsou tyto morfologicky podobné poddruhy po biochemické stránce natolik příbuzné, že je lze medicínsky užívat stejným způsobem. Přitom je samozřejmě nutné kontrolovat obsah účinných látek (triterpenoidů a specifických polysacharidů), což je však nutností i u neagregátních druhů. I v rámci téhož poddruhu G. lucidum může obsah specifických triterpenoidů dle zdroje kolísat až 3násobně (Lu2012qds). Dnes už existují metody, pomocí kterých lze druhy a poddruhy G. lucidum rozeznat a popsat (Hong2004pag, text zde). V praktickém pěstování lesklokorky lesklé se tento problém řeší výběrem žádoucích houbových kmenů, které je nutno chránit před domestikační genetickou degenerací.

Která lesklokorka je ta správná?

Všechny poddruhy Ganoderma lucidum agg. obsahují lesklokorkové triterpenoidy a specifické protirakovinné polysacharidy. I když tedy dle Hong2004pag G. lucidum z evropských lesů není úplně stejný druh jako G. lucidum z Číny a Taiwanu, obě mají specifické protirakovinné využití. Avšak vzhledem k tomu, že lesklokorku pro medicínu objevila TČM (v Číně je lesklokorka kulturním symbolem), je v současné době spolehlivější získat tyto houby z Asie, a to nejlépe z Taiwanu. Lesklokorku lze též samostatně pěstovat a pokud nemáte k dispozici lepší zdroj, můžete získat geneticky kvalitní sadbu od americké firmy Fungi Perfecti vedené známým mykologem P. Stametzem. Na druhé straně, pokud máme v úmyslu použít lesklokorku k léčbě závažného onemocnění, pak je lepší se spolehnout na standardizovaný výrobek tradičního dodavatele – třeba zde.

| 2012 - 22.11.2019