Drobečková navigace

Pěstování plodnic léčivých hub na přirozeném substrátu

Léčivé houby patří většinou k vzácnějším a pomalu rostoucím druhům. Jejich pěstování na přirozeném substrátu na nás zbavuje nutnosti získávat plodnice těchto hub z přírody. Při patřičné péči o čistotu substrátu, vody a o kvalitní genofond vysévaných léčivých hub lze takto získat plodnice ekvivalentní přírodním.

Různé metody a konfigurace pěstování hub (plodnic)

Jako substrát pro dřevokazné druhy léčivých hub se používá buďto plné dřevo (polena), nebo špalky z pilin, slámy, či jiného rozmělněného organického materiálu. Pěstování na polenách vyžaduje pouze minimální péči a vyrostlé houby působí dekorativně, proto je tato metoda vhodná pro rekreační pěstitele:

Pěstování plodnic na plném dřevě
Pěstování plodnic na plném dřevě
Amatérske pěstování houževnatce jedlého (Lentinula edodes)
Amatérské pěstování houževnatce jedlého (Lentinula edodes)

Výhodou pěstování na špalcích z rozmělněného organického materiálu je zase rychlejší prorůstání podhoubí a tvorba plodnic. Nevýhodou je větší náchylnost ke kontaminaci – špalky se proto balí do plastového obalu. Tuto metodu používají hlavně profesionální pěstírny:

Plodnice hlívy máčkové v horizontální konfiguraci
Plodnice hlívy máčkové v horizontální konfiguraci
Pěstování plodnic na špalcích ve vertikální konfiguraci
Pěstování plodnic na špalcích ve vertikální konfiguraci
 
 

Otázka optimálních podmínek pro pěstování hub nemá obecnou odpověď. Různé druhy hub vyžadují k růstu různé substráty (dřevo, sláma, hnůj atd.). Jsou též houby parazitické, které rostou pouze na určitých organizmech (např. housenice, Cordyceps spp.). Požadavky na konfiguraci se také u různých druhů liší:

Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum) na špalcích ve vertikální konfiguraci
Např. lesklokorka (Ganoderma lucidum, houba reishi) dobře roste na špalcích ve vertikální konfiguraci ...
Žampiony v horizontální konfiguraci – na temném, dobře pohnojeném záhonku
... zatímco žampiony rostou nejlépe v horizontální konfiguraci – na temném, dobře pohnojeném záhonku

Výroba koncentrátu z plodnic

Plodnice léčivých hub spadajících do kategorie adaptogenů lze konzumovat přímo. Druhy, které jsou pro svou tvrdou konzistenci nepoživatelné (což se týká i nejslavnější léčivé houby – lesklokorky lesklé), se musí před požitím práškovat. Prášek se užívá buďto v kapslích, nebo v přírodním stavu, rozmíchaný ve sklenici vlažné vody. Další možností je příprava výluhu ("čaje") z rozmělněných nebo plátkovaných plodnic.

Z plodnic léčivých hub lze též připravovat koncentrát. Na rozdíl od technologie zpracování mycélia, u něhož je koncentrace nutným krokem k odstranění přebytečného roztoku a agarového balastu, je u plodnic koncentrace volitelným, zhodnocujícím procesem. Výluh připravený z určitého množství plodnic určitým rozpouštědlem (vodou, alkoholem nebo jinými organickými rozpouštědly) se zkoncentruje odpařením. Pak se může opět převést do práškové formy a za použití patřičných lékových nosičů opět zpracovat na kapsle, tablety či jiné lékové formy.

Sběr výtrusného prachu

Každá pěstírna hub vytváří určité množství výtrusného prachu. Není se čemu divit – dá se říct, že tvorba a šíření výtrusů je hlavním posláním plodnice. V bezvětří, které v pěstírnách obvykle vládne, se výtrusný prach postupně hromadí pod klobouky:

(hnědý výtrusný prach hromadící se v pěstírně pod plodnicemi lesklokorky lesklé)

Sběr spórového prachu lesklokorky - huby reishi
Sběr spórového prachu lesklokorky (Ganoderma lucidum)
zoom - sběr spórového prachu lesklokorky - huby reishi
Sběr spórového prachu (přiblížení)

Tento výtrusný prach lze sbírat. Určitou malou část tohoto výtrusného prachu spotřebují výrobci přípravků z mycélia a primordia k inokulaci svých kultivačních nádob, ale z větší části je zde snaha najít pro přebytečný výtrusný prach zdravotní nebo kosmetické uplatnění, jelikož výtrusný prach také obsahuje určité množství sekundárních metabolitů vlastních léčivým houbám. Například nejen plodnice, ale i výtrusný prach lesklokorky lesklé obsahuje slavné ganoderové kyseliny, i když pouze v menším množství (citace).

| 2008 - 8.5.2018