Drobečková navigace

Principy sestavování lektvarů TČM

TČM je sice nevědecká, ale zato má obrovské praktické zkušenosti. Teorii TČM zde uvádět nebudu hlavně proto, že plný výklad teorie jin a jang, čtyř tělních tekutin, pěti chutí (sladké 甜, kyselé 酸, hořké 苦, pálivé 辣 a slané 咸), dvanácti meridiánů, proudění čchi a čínské teorie vzniku chorob by byl nad mou kompetenci. Z hlediska šarlatu postačí vědět, že v TČM směsích jejich složky zastávají čtyři základní funkce:

  1. král (君, jūn, vysl. džün)
  2. rádce (臣, chén, vysl. čén), čili ministr,
  3. sekretář (佐, zuǒ, vysl. cuǒ), čili pomocník, a
  4. herold (使, shǐ, vysl. šǐ), čili průvodce.

Teorie TČM dí, že tzv. král je hlavní složka směsi – ta, která nejvíce působí na cílovou nemoc. Rádce buďto (1) pomáhá králi léčit cílovou nemoc, nebo (2) léčí častou průvodní nemoc, nebo obojí. Sekretář (pomocník) má tři funkce: (1) Pomáhá králi a rádcům, (2) působí jako protijed proti toxickým a jednostranným účinkům hlavních složek (pokud jsou), nebo (3) působí opačně než hlavní složky. (Protichůdné působení na tytéž parametry je též typickou vlastností adaptogenů.) Konečně, herold (průvodce) dle TČM (1) vede účinek do určených meridiánů a (2) harmonizuje všechny složky. Ilustrujme si to na čtyřsložkovém lektvaru čtyř vznešených. Tam je králem ženšen (posiluje čchi a tonizuje slezinu), rádcem atraktylis velkoúborná (tonizuje slezinu a odstraňuje vlhkost), sekretářem pornatka (pomáhá králi a rádci) a heroldem čínská lékořice (harmonizuje účinek). Další příklady: V trojsložkovém šalvějovém nálevu je králem šalvěj červenokořenná, rádcem kardamovník a sekretářem bílý santál, herold není. Trojsložkový prášek k oživení pulzu má za krále ženšen, za rádce sedoulek, za sekretáře klanoprašku, herold opět není. V složitějších směsích je králů, rádců, sekretářů a heroldů vícero. Například ženšenový lektvar k rozkvětu sil má krále dva (ženšen, pivoňka), rádců 8 (kozinec, děhel, rehmánie, atraktylis, skořice, pornatka, vítod, klanopraška), sekretářem je oplodí mandarinky a heroldem čínská lékořice.

| 2018 - 2.1.2019