Drobečková navigace

Diabetes (cukrovka)

Praktické shrnutí: Diabetes je královská nemoc. Čímž nenarážím ani tak na dobře živené arcivévody, jako spíše na komplexitu diabetu, která klade vysoké nároky i na bylináře. Nejdříve se zde dovíte, krátce a jednoduše, co je diabetes a metabolický syndrom. Pak zde najdete více než 200 účinných přírodních antidiabetik, souhrn současných vědeckých poznatků v tomto oboru. Inspirativní přístup k jejich kombinování nabízí TČM. Dále zde naleznete informace o diabetické dietě a přehled dia ovoce.

Diabetes mellitus (cukrovka) je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, jejichž společným příznakem je neschopnost regulovat hladinu krevního cukru. Projevuje se nekontrolovaným vzrůstem hladiny glukózy po jídle (hyperglykemie) a při injekčním podávání inzulinu též možným poklesem až k bezvědomí (hypoglykemie). Jsou dva základní typy diabetu: Diabetes 1. typu a diabetes 2. typu.

Diabetes typu 1 je autoimunitní – bílé krvinkyv pacienta ničí β-buňky Langerhansových ostrůvků slinivky břišní (pankreatu), které jsou za produkci inzulinu odpovědné.

Diabetes typu 2 je způsobený tím, že pankreas sice inzulin produkuje, ale tkáně na něj nereagují (reagují slabě).

Regulace krevního cukru

Inzulin je hlavní regulátor krevního cukru. Signálem k jeho uvolnění je vzrůstající hladina glukózy po jídle. Inzulin je signálem pro periferní (svalové, jaterní a hlavně tukové buňky), aby přebytečnou glukózu z krevního oběhu vychytaly a dle potřeby proměnily na zásobní glykogen, či častěji tuk. Inzulin je též hormonem sytosti – jeho vzrůst po jídle působí pocit nasycení. Chybějící inzulin diabetiky proto vede k přejídání, což dále přetěžuje zbylé β-buňky. Obezita, a hlavně nitrobřišní tuk zvyšuje zánětlivost a začarovaný kruh korunuje obvyklá porucha tukového metabolismu – přemíra velkých tukových kapének v krvi, které slují LDL a společně se zánětlivostí podporují aterosklerózu. Proto se tomuto stavu říká též metabolický syndrom. Kolísavá hladina inzulinu a přejídání mají důsledky na další hormony: glukagon, adiponektin, leptin, kortizol... Ty všechny se můžou podílet a často také podílejí na diabetu. Přemíra glukózy v krvi vede ke glykaci (vázání glukózy na bílkoviny) a ke zrychlení oxidačního poškození. Důsledkem je nejen ateroskleróza, ale i periferní ischemie, nehojící se vředy, neuropatie, retinopatie, postižení ledvin. Celkově lze říct, že diabetes (společně s rakovinou) patří k nejdůležitějším civilizačním nemocem. Na světě je nejméně 150 milionů diabetiků a v roce 2025 jich bude nejméně dvakrát tolik.

Diabetes je nemoc doživotní. Tedy nemoc, která – jakmile ji jednou dostaneme – se s časem pouze zhoršuje a její postup nelze dnešními prostředky zvrátit. Lze ale ovlivnit to, jestli bude postupovat rychle, nebo jen velmi pomalu. Kauzální léčba (například pankreatickými kmenovými buňkami) je pouze ve fázi výzkumu (Bhartiya2016scr) a zatím s ní nelze počítat. Léčba diabetu proto pořád spočívá především v udržování stabilní hladiny glukózy. Hlavním lékem u diabetu typu 1 zůstává pořád inzulin. U diabetu typu 2, kdy periferní buňky na inzulin reagují jen slabě, se kromě inzulinu používají antidiabetika jako metformin (jehož předchůdcem byl galegin jestřabiny lékařské) a PPAR agonisté. Velkou pomocí zde můžou být u nás podceňované antidiabetické rostliny.

Fytoterapie diabetu

Etnobotanický průzkum identifikoval přes 200 rostlin, které se v různých částech světa u diabetu tradičně předepisují. Diabetes (ač mnohem řidčeji) existoval už ve starověku a tehdejší lékaři jej spolehlivě rozeznávali. Prosím nečiňte tu chybu, abyste si mysleli, že starověcí lidé byli hloupější než ti dnešní. Jelikož diabetes se na rozdíl od infekcí evolučně nevyvíjí, na dnešní případy diabetu platí bylinné prostředky stejně dobře nebo (vzhledem k jejich obecnému chybění v jídelníčku) i lépe než v dávné minulosti. Přehled Elabhar2014pdr (fulltext máte na tři kliky) zmiňuje několik desítek nejdůležitějších antidiabetických bylin a dle mechanismu působení dělí jejich účinky následovně:

 1. látky zvyšující hladinu nebo účinnost inzulinu
 2. látky zpomalující vstřebávání cukru ze střeva
 3. látky zvyšující vychytávání glukózy v tukové tkáni a svalovině
 4. látky zvyšující vychytávání glukózy v játrech
 5. aktivátory PPAR receptorů
 6. látky zvyšující hladinu a účinnost adiponektinu
 7. léky působící přes jiné dráhy (inkretin, endogenní opioidy...)

PPAR jsou tři jaderní receptory (α, β, γ) řídící metabolismus glukózy a tuku. Selsky řečeno, PPAR-γ mění krevní cukr v tuk, PPAR-α a β zase tuk spalují. PPAR jsou častým cílem léků proti diabetu.

Tento seznam typů účinků vypadá velmi úhledně, ale ve skutečnosti přehled Elabhar2014pdr ucelenou exegezi přírodních antidabetik nepodává. A nečiní tak další etnobotanické přehledy: AndradeCetto2001hec, Barkaoui2017esm, Lans2006eut, Mata2013mah, Medagama2014uca, Ocvirk2013tmp, Rahmatullah2012mpu, SwanstonFlatt1990ttd, Tahraoui2007esp, Yaniv1987put... Pokud si myslíte, že tyto přehledy urovnávají zmatek, který v antidiabetických bylinách dnešní věda má, mýlíte se. Proto vám zde chci připomenout možnost studium antidiabetických bylin raději vzdát. Není snadné být expertem v tomto oboru. Jste pouze v první desetině článku, máte pořád ještě možnost vycouvat beze skvrny na cti. Přestaňte číst a na chvíli se zamyslete, jestli k výkonu své činnosti tyto informace vůbec potřebujete. A pro ty, co zůstávají, hezky do pozoru, paty k sobě. Já budu jmenovat a nedostatečně popisovat byliny, a vy uděláte zbytek: do hloubky je nastudujete, budete je prakticky zkoušet a ponesete odpovědnost za léčbní neúspěchy. Začnu mými oblíbenými: ženšen, kaciba, vitánie syřidlová a houbová antidiabetika.

Ženšen upravuje glukózu a cholesterol

Za typického představitele adaptogenů působících na PPAR receptory lze považovat ženšen (Chung2001cbw, Yoon2003ppr), který patří k hlavním antidiabetikům TČM (Lim2009egv). Účinky ženšenu při diabetu spadají do dvou kategorií:

Ženšen je u diabetu relativně velmi bezpečný, nesnižuje však chuť k jídlu a nezamezuje diabetickému tloustnutí. Uplatní se i ty jeho účinky, teré s diabetem přímo nesouvisí – například zlepšení krevního oběhu a hojivý účinek (Chen2008cpe). Účinný je i ženšen americký, notoginseng a další ženšeny (Panax).

Kaciba – zázračná rostlina na diabetes typu 2

Kaciba alžírská je tradiční severoafrický lék na diabetes (Tahraoui2007esp), průjem a hypertenzi (Mnafgui2016eza). Kaciba patří k těm žádoucím bylinám, které jsou účinné u diabetu typu 2. Dle Jaouhari1999hrz má jednorázové orální podání 40ml (440mg/kg) extraktu listů kaciby u diabetiků t. 2 hypoglykemický účinek (měřeno 6h po podání). Dle stejné studie podávání téže dávky 2x denně po dobu 2 týdnů stačilo k udržení glykemie v normálu bez vedlejších účinků (tj. bez tloustnutí). O něco méně kaciba účinkuje u diabetu t. 1, jak naznačují Jaouhari2000haz a Skim1999pst. Rostlina by zasluhovala širší testování ohledně vlivu na pocit nasycení. Podobný potenciál jako kaciba alžírská má kaciba bílá (Mnafgui2016eza), kaciba bezuchová a kaciba katarská. Kaciba není jedovatá, ale neručím za ni tak, jako za ženšen. Dle Alhaddad2015ela extrakt kaciby obecné ve vysoké dávce 2g/kg a 5g/kg u myší nevykázal žádnou akutní toxicitu a nepoškodil játra ani ledviny. Naproti tomu studie Moustafa2007pts stanovila, že alkoholový extrakt kaciby bílé má LD50 5.59-6.23g/kg per os a 2.44-2.77g/kg intraperitoneálně u potkana, z čehož vyvozují potřebu určité opatrnosti při dávkování kaciby u lidí.

Vitánie syřidlová – tradiční indické antidiabetikum

Vitánie syřidlová je slavné antidiabetikum severní Indie (Jaiswal2009aew). Používanou částí rostliny jsou plody, jichž by měl diabetik denně konzumovat nejméně 20g ve dvou dávkách denně (Upadhyay2011cse), raději i více. Nejde o zázrak, nicméně v experimentálních studiích dochází konzistentně ke snížení krevní glukózy (Hemalatha2004haw, Bharti2015vsi, Ojha2014wcf, Shukla2014haa, Datta2013aaa), zlepšení činnosti jater a lipidového profilu (Shukla2012aew, Saxena2010aaw) a ústupu komplikací (Prasad2010wha). Mechanismus účinku není jasný, podezření padá na triterpenoidní saponiny zvané vitanolidy. Vitanolid koagulanolid (Maurya2008cww) zvyšuje schopnost jater metabolizovat glukózu, snižuje cholesterol a LDL (Singh2012cmh). Vitanolid koagulin-L snižuje expresi PPAR-γ receptorů a působí proti ukládání tuku (Beg2014wci). Vitánie syřidlová se tak chová opačně, než jiné léky proti diabetu t. 2, jejichž vedlejším účinkem je tloustnutí. Klinickou studií potvrzující týž účinek je Upadhyay2011cse.

Lesklokorka lesklá a další antidiabetické houby

Houby uvádím před jinými přírodními léčivy proto, že jsou podceňované. Z téhož důvodu však nemám k dispozici žádný zevrubný seznam hub proti diabetu, jen tři známé recidivistky: lesklokorku lesklou, housenici čínskou a hlívu ústřičnou, která jediná je levná. Díky své popularitě jsou dobře prozkoumané. Jiné houby (například trsnatec lupenitý) se diabetikům také doporučují, ale jejich výzkum vázne (Ulbricht2009mmg). Zaostalost výzkumu hub je důvodem, proč zlí jazykové někdy léčivost hub znevažují. Prý všechny obsahují ergosterol, β-glukany a další látky, které jen vyvolávají nespecifický imunitní poplach a stresovou odpověď. V níže uvedeném seznamu proto zdůrazňuji, že minimálně lesklokorka a hlíva mají u diabetu i účinky specifické.

 • Lesklokorka lesklá je dle přehledů účinná antidiabetická houba. Já cituji reference, vy soudíte. Přehled Ma2015aeg (z r. 2015) říká, že
  1. triterpenoidy G. lucidum usnadňují výlev inzulinu po jídle a
  2. snižují glukózu inhibicí tyrozin fosfatázy 1B, aldóza reduktázy, α-glukosidázy a j.,
  3. lektiny ("polysacharidy") lesklokorky pozitivně mění genovou expresi,
  4. inhibují tvorbu glukózy ze zásobního glykogenu a aminokyselin,
  5. lesklokorka chrání buňky (včetně pankreatických β-buněk) před autoimunitou tím, že aktivuje FOXP3+ Treg lymfocyty.
  Dle Li2011aeg mají lektiny G. lucidum v nízké dávce (50 mg/kg) a ještě více ve vysoké dávce (150 mg/kg) hypoglykemický účinek a normalizují i lipidy, čímž se vyrovnají standardnímu antidiabetiku glibenklamidu. Tyto závěry podporují i studie Wang2012enp a Zheng2012glp. Dle Teng2012hem G. lucidum u diabetu typu 2 pomáhá překonat inzulinovou rezistenci fosforylací inzulinového receptoru. Komplikace diabetu léčí zvýšením hojivé schopnosti organismu (Tie2012glp) a inhibicí aldóza reduktázy (Fatmawati2011srg). Navíc má protizánětlivý účinek, a to i na pankreas (Li2016tkg).
 • Housenice čínská je imunomodulační adaptogen. Chrání pankreatické β-buňky (Liu2016hmc) a patří k houbám potenciálně účinným proti diabetu (Paterson2008ctc).
 • Hlíva ústřičná je antidiabetikum, jehož účinky dokumentuje 20+ experimentálních studií. Dle klinické studie Jayasuriya2015hac hlíva u lidí s diabetem typu 2 v dávce pouhých 50mg/kg snižovala glukózu a zvyšovala hladinu inzulinu. Podobné výsledky byly zjištěny na potkanech při dávkách 250-1250mg/kg (Jayasuriya2012oha). Hlíva navíc obsahuje lovastatin blokující syntézu cholesterolu.

Další přírodní antidiabetika první linie

Pokud jste text úspěšně dočetli až sem, neradujte se. Jenom začínáme. Dosud jsem probral ženšen, kacibu, vitánii syřidlvou a houbové adaptogeny. Jde o vysoce důležitá – mistr TČM by řekl královská – antidiabetika. Já však nejsem mistr TČM a říkám jim antidiabetika první linie. Mezi ně bych jistě zařadil i následující:

 1. Momordika hořká, neboli hořká okurka (Indie, Čína). Její tradiční indikace jsou rozsáhlé (Grover2004pap, Fang2011bgm). Navzdory hořké chuti je to běžně užívaná zelenina, což svědčí o její důležitosti. Nejlépe účinkuje u diabetu t. 2 – viz Leatherdale1981igt, Jung2006aaf, Day1990hem, Lans2006eut, Miura2004saf a klinickou studii Ahmad1999emc. U diabetu t. 1 je dle některých zdrojů neúčinná (Karunanayake1990emc), dle jiných však i při zničených β-buňkách zvyšuje vychytávání glukózy a syntézu glykogenu v játrech (Sarkar1996dha). Od r. 2005 se s publikacemi o ní roztrhl pytel. Její účinek byl připsán triterpenoidním kukurbitanovým glykosidům zvaným momordikosidy (Tan2008aat) a dalším cytoprotektivním látkám. Její status přírodního antidiabetika je potvrzený (Elabhar2014pdr). Momordika však navíc usnadňuje hubnutí. Od 80. let se ví, že momordika zvyšuje výlev inzulinu z β-buněk (Welihinda1982iat), což usnadňují dosažení pocitu nasycení při jídle. Její potenciál při redukční dietě sumarizuje mj. přehled Alam2015brb, který se nestydí poskytnout dokonce i bangladéšský kuchařský recept k její přípravě. Momordika pacientovi neprovede zázračnou liposukci (jak si to asi představují autoři skeptické studie Kasbia2009eas), ale při redukční dietě umožní konzumovat o něco méně sacharidů. Momordika je vhodná ke skleníkovému pěstování.
 2. Šišák bajkalský (Asie). V kombinaci s koptisem čínským tvoří známou TČM kombinaci proti diabetu (Liu2013aet, Zhen2011aec). Jde o velmi důležitou rostlinu. Šišák nemá přímý glukokinetický účinek ženšenu (Xie2009aea), avšak jeho flavonoidy (bajkalin, vogonin...) zpomalují přísun glukózy ze střev blokací α-glukosidázy (Yang2015dai), působí na PPARα receptory tukových buněk (Zhang2015wso), chrání mozek (Ma2015bad), srdce (Khan2016wad), upravují tukový metabolismus a tělní váhu (Song2013esb) a u experimentálních zvířat dokonce i erekci (Li2016bes). Šišák je též antioxidační (Shang2010gse, Waisundara2008sbe) a chrání před komplikacemi diabetu (Xiao2014pte).
 3. Pastala rozprostřená (Amerika). Tato mexická bylina či polokeř se tradičně používá k léčbě diabetu t. 2, obvykle nálevem z listů, viz několik desítek publikací.
 4. Pískavice řecké seno (Středomoří, Asie). Hlavně její semena jsou silným tradičním prostředkem proti diabetu (Gaddam2015rfp, Jung2006aaf) a nejen proti němu. Tato superbylina zvyšuje výlev inzulinu, snižuje glukózu a má spoustu dalších blahodárných účinků (Elabhar2014pdr). Patřilo by se, abych o ní napsal ještě několik vět, aby všichni pochopili, že pískavice je stejně důležitá jako kaciba, šišák, momordika... Ale kdybych o každé výtečné bylině psal mnoho vět, tak byste to měli příliš snadné. Takže si zapamatujte, že mnohé významné byliny zde popisuji jen krátce, což jim neubírá na důležitosti a vám na povinnosti je nastudovat, byť jsem je zde zmínil pouhým jedním slovem – třeba emblika.
 5. Zederach indický (Indie) je ve své vlasti jedním z nejvíce předepisovaných bylinných antidiabetik (Goyal2015tpu). Používají se hlavně listy (PerezGutierrez2012mpg), které snižují glukózu, tento účinek však mají i semena (Halim2003lbs, Waheed2006cih...) Snížení glukózy nenastává zrychlením jejího využití v periferních tkáních (Chattopadhyay1996pma), ale blokací trávicích enzymů α-glukosidázy a α-amylázy (PerezGutierrez2012mpg) a též zpomalením uvolňování glukózy ze zásobního glykokenu (Chattopadhyay1996pma). Proto je zederach vhodný i u diabetu typu 2, nejlépe před jídly. Zederach též chrání vnitřní orgány, které diabetes ohrožuje (PerezGutierrez2012mpg, Elabhar2014pdr).
 6. Kapara opadavá (Přední Indie, Pákistán) je plodina, jejíž jedlé plody se tradičně používají k léčbe diabetu (ZiaUlHaq2011csa, Goyal2015tpu). Má antibakteriální, protizánětlivé, antihypertenzní a další u diabetu vítané účinky, reference viz třeba úvod ZiaUlHaq2011csa. Předpokládá se, že účinné jsou její alkaloidy, které snižují glukózu mj. i působením na PPAR receptory (Sharma2010apa) a při diabetu též upravují hladinu LDL cholesterolu (Chahlia2009eha). V čas hladu a války lze proti diabetu využít též kapary běžné (Yaniv1987put).
 7. Hřebíčkovec šabrejovitý (Indie), viz Goyal2015tpu, je vynikající ovoce připomínající dřín. Proti diabetu se více než plody využívá kůra (nikoliv tedy poupata, jako u kuchyňského hřebíčkovce vonného). Jako zederach, ani hřebíčkovec šabrejovitý nezvyšuje citlivost tkání k inzulinu (Bitencourt2015scs), je však přesto hypoglykemický a u diabetu blahodárný (Bitencourt2015scs). Není vyloučeno, že i hřebíčkovec blokuje uvolňování glukózy ze zásobního glykogenu (Bitencourt2015scs). Přinejmenším jeho listy zpomalují vstřebávání glukózy tím, že inhibují α-amylázu (Poongunran2017bfi). Kůra hřebíčkovce by se tedy také měla užívat před nebo při jídle jako kuchyňský hřebíček, který lze při diabetu typu 2 také doporučit (Oboh2015eoc). Popularita hřebíčkovce je nesporná (Perera2017acs) a vede k zájmu o antidiabetické účinky dalších druhů tohoto rodu (Chandran2016aas, Sales2014epa). Ti, kteří rádi experimentují, mohou zkusit třeba listy hřebíčkovcům příbuzné brazilské eugenie marhaníkolisté, nebo plody indického hřebíčkovce hustokvětého (Krishnasamy2016aaa).
 8. Šarlatka velkolepá (Indie), neboli šarlatánská okurka, patří k nejčastěji předepisovaným antidiabetikům Bangladéše (Ocvirk2013tmp) a Kočinčíny. Konzumují se nejen plody, ale i kořeny, listy a mladé výhonky, které slouží jako vynikající zelenina. Jako s každou antidiabetickou plodinou, i se šarlatkou se to musí umět. Nejpodstatnější je, aby si šarlatán držel svou auru vševědoucna. Klinickou studií potvrzující účinek listů šarlatky (20g denně) podávaných s mladou kokosovou dření je Munasinghe2011bsl. Studií o této rostlině bych uvedl i víc, ale to by to pak už nebylo žádné šarlatánství. Šarlatáni se totiž pyšní tím, že svá tvrzení uvádějí jako Pýthagoras beze zdrojů a důkazů. U nás bohužel šarlatka dostupná není, pěstování teoreticky jen v tropickém skleníku, běžná oranžérie nestačí.

Přírodní antidiabetika druhé linie

Dosud jsem uvedl 15 vysoce účinných bylin, které má znát každý diabetolog. K nim zde přibyde asi 200 dalších, jimž zde pracovně říkám antidiabetika druhé linie, aniž bych je tím chtěl degradovat. Na rozdíl od antibiotik,  u nichž se použití léků druhé linie pokud možno vyhýbáme, u diabetu byliny první a druhé linie zásadně od počátku léčby kombinujeme – u diabetu totiž nehrozí získání rezistence biologickou evolucí. Které byliny ale z takového množství vybrat? Jak jimi pokrýt všechny důležité potřeby nemocného? Umění sestavovat bylinné kombinace se můžeme učit od TČM.

Bylinná kombinace TČM obsahuje byliny ve čtyřech funkcích – král, rádce, sekretář a herold. Selsky řečeno, bylinná směs má pokrýt hlavní mechanismy kauzální léčby (král, rádci), symptomatickou léčbu (rádci, sekretáři), řešit vedlejší účinky (sekretáři) a obsahovat potřebná adjuvans (heroldi). Právě proto je nutné znát i antidiabetika druhé linie, třebaže jejich počet je značný.

Při kompozici bylinných kombinací (ať už standardních, nebo personalizovaných pro konkrétního pacienta) TČM rozeznává ne dvě, ale hned čtyři funkce bylin: král, rádce, sekretář (čili pomocník) a herold (čili průvodce). Bylo by přílišným zjednodušením, kdybych řekl, že výše uvedená antidiabetika první linie jsou byliny královské a ty ostatní jsou rádcové (antidiabetika téměř královská – bauhínie, cekropie, česnek, gymnéma, karaluma, punarnava, vrcholák, zimnokvět...), sekretáři (aloe, bazalka, cibule, chřest, klitorie, kokořík, koulenka, křídlok, ořešák, smetánka, tithonie, vilnokvět, žabník, žumen...) a heroldi (dvouzubec, feferonky, hálka škumpy, hruškovec, hřebíček, kmín, kopřiva, lohan, majoránka, petržel, zelený čaj...) Funkce různých bylin v různých TČM směsích jsou totiž obecně různé. Proto přidělování konkrétních funkcí konkrétním bylinám přenechávám konkrétním bylinářům. Jako pragmatik také vím, že v klinické praxi bude kralovat inzulin, metformin, glibenklamid, syntetičtí PPAR agonisté a vůbec léky proplácené pojišťovnou, zatímco byliny budou zastávat funkce děveček, pacholků a biřiců vedlejších příznaků. I v této roli se však dobře uplatní. (Právě uvedená informace neplatí, pokud jste v Japonsku, kde pojišťovna TČM směsi proplácí už od r. 1967.) Upozornění: Zvláštní opatrnosti třeba u těch diabetiků, kterým selhávají játra a ledviny – mají sníženou schopnost snášet rostlinné sekundární metabolity. A nyní přistupme k samotnému seznamu. Je trochu obtížně čitelný, před čímž jsem však byl už výše varoval:

Pokud se vám seznam zdá příliš dlouhý, tak vězte, že není úplný. Spoustu rostlin jsem prostě vynechal, protože jsem zapomětlivý. Psal jsem, že hřebíček zpomaluje hydrolýzu sacharidů (mechanismus č. 2), ale už mi nenapadlo, že totéž dělá i ještě chutnější skořice. Jak dí Medagama2014uca, skořice účinně inhibuje amylázu a střevní sacharázu (účinek č. 2) a i jinak snižuje glukózu (účinek č. 3 a inhibice glukoneogeneze). I svou sladkou chutí se tak skořice hodí jako posýpka diabetických zákusků a přísada do kávy. (Prosím ne slazenou sprejovou šlehačku z rostlinného tuku!) Stejně funguje i čínská skořice, která je v TČM naprostou nutností. Dále jsem zapomněl na léčivý keř Abroma augustum, který chrání ledviny a vnitřnosti diabetiků (Khanra2015aal), bobovitý strom Acosmium panamense (AndradeCetto2001hec), agaristu mexickou (AndradeCetto2001hec), ambrozii přímořskou (Hilmi2014saa), léčivou liánu Antigonon leptopus (Lans2006eut), pouštní antidiabetikum Balanites aegyptiaca (Rashad2017rdp), badyán (Patil2011isa), květ bezu (Ho2017epc), karibský keř Bontia daphnoides (Lans2006eut), brambor (Zar2013peh), bugenvileu nádhernou (Bhat2011apa), miříkovitou rostlinu Bunium persicum (Ocvirk2013tmp), hluchavkovitý blahokeř lepkavý, z něhož se konzumuje studený výluh (Rahmatullah2012mpu), citrusovou kůru (Guo2016pot, ChavezMejia2017pcp), černuchu setou tradiční v Sev. Africe (Hilmi2014saa), kapradinu drynárii dubolistou, z níž diabetici konzumují dvě lžíce šťávy z mladých výhonků denně (Rahmatullah2012mpu), vodní zeleninu Enhydra fluctuans, kterou indičtí diabetici jedí čerstvou jako předkrm (Rahmatullah2012mpu), fenykl tradiční v Sev. Africe (Hilmi2014saa), guazumu jilmolistou (AlarconAguilara1998sae), heřmánek pravý a heřmánek zlatý, který není jen dezinfekční a na průdušky, ale i na zlepšení metabolismu (Zemestani2016cti, Cemek2008aap), mexickou rostlinu Hintonia latiflora (Korecova2014tmm, Mata2013mah), kůru a list chebule srdčité (Ocvirk2013tmp), chilli papričky léčivé kapsaicinem, karotenoidy i jinými látkami, ječmen, včetně slavného nápoje ze zeleného ječmene, jinan (Zar2013peh), jitrocel indický čili psyllium (Rashidi2013imp), kadidlovník (Khalili2017son) s jeho boswellovými kyselinami, kapinici (Hilmi2014saa), kokotici obrovskou, jejíž šťávu pijí indičtí diabetici ráno na lačný žaludek (Rahmatullah2012mpu), kolokázii jedlou, komuli lékařskou a mexickou komuli srdčitou, koprníček Porterův (Mata2013mah), kostus nádherný, jehož nadrobno nasekaný list jedí cejlónští diabetici smíchaný s mladou kokosovou dužinou k rýži (Medagama2014uca), slibný krvavec toten (Son2015ahp) a v Středomoří tradiční krvavec trnatý (Yaniv1987put), mexický kukuřičník pichlavý (AndradeCetto2001hec), laneu indickou, studený výluh z jejíž borky se pije ráno nalačno (Rahmatullah2012mpu), léčivou tropickou kopřivu Laportea aestuans (Lans2006eut), lareu trojzubou tradiční v Mexiku (Arteaga2005ltc), lebedu slanomilnou (Yaniv1987put), máčku krétskou (Yaniv1987put, Kasabri2011eaa), marabu galangovou (Ladurner2017acs), mátu rolní, jejíž tradiční využití u diabetu komentuje ajurvédská experimentální studie Agawane2018cea, a spoustu dalších druhů máty, měkýn (Zar2013peh), u nás tradiční mochnu, naditec (Yaniv1987put, Dashtban2016epf), oreláník barvířský (Lans2006eut), ožanku polejovou (Yaniv1987put, AsadiSamani2017tmp), list ovocného stromu Parkia biglobosa, který je tradičním africkým antidiabetikem (Ibrahim2016bfp), pestrovku kulovitou (Lans2006eut), plamének Pickeringův, který působí na PPARγ receptory (Li2006ica), právenku cejlonskou (Gulfraz2011aal), protihu obecnou (Giovannini2016mpu), mexickou přesličku mnohodílnou (AndradeCetto2001hec), kterou patrně zastoupí i naše přeslička rolní (ChavezMejia2017pcp), mexické Psacalium peltatum, čínský ptačineček různolistý (Hu2019cpa, text zde), pupečníkovec účinný proti komplikacím diabetu (věda), středoasijskou reveň Rheum ribes, z níž se lékařsky užívají nejen řapíky, ale i kořen (Rashidi2013imp), vynikající rooibos (námatkou např. Muller2012aaa) a příbuznou cyklopii, která je prý ještě chutnější, sezam tradiční v Sev. Africe (Hilmi2014saa), smuteň Phyllanthus urinaria (Yaniv1987put, Lans2006eut), svitoun roztočový (Mata2013mah), šalvěj malolistou a spoustu dalších šalvějí (např. šalvěj křovitou), hlízu šáchoru hlíznatého, plod škumpy koželužské čili koření sumach (Ahangarpour2017ehe), pašvihlík lékařský (Mata2013mah) a mladé zelené fazolky (He2018pvl), jejichž lusky jsou důležitější než semena (Sidorova2017hhe)... A také pornatku kokosovou, puerárii laločnatou, superplodinu artyčok (nejlépe s uměle zvýšenou chlorogenovou kyselinou, Vereshchagina2014rgi), lichořeřišnici hlíznatou, superplodiny papáju, sóju, smldinec, tamarind (Lans2006eut), tykev pižmovou, tykev fíkolistou, list morušovníku (Lans2006eut) a další antidiabetické oblíbence TČM (Wang2018chc). A též vitánii snodárnou (Ocvirk2013tmp), která je u diabetu jaksi zastíněna vitánií syřidlovou. A též ostropestřec (také tradiční, Rashidi2013imp), který budou užívat ti, co se opravdu bojí jaterních komplikací... Nedá se to číst? Já jsem vás varoval. Po r. 2000 se s bylinnými publikacemi roztrhl pytel a pozorné čtení tohoto článku rostlina za rostlinou je jedna z posledních možností, jak můžete udržet krok s vědou zvanou etnobotanika. Pár dalších antidiabetických plodin najdete níže v odstavci o dia ovoci. A jako všichni jsem úplně zapomněl, že světadílů máme pět a tradiční léčivky proti diabetu jsou i v Austrálii. Z australských antidiabetických bylin je zde Petalostigma pubescens, Petalostigma banksii, Memecylon pauciflorum, kaleda lysá a blahokamýk queenslandský, o nichž informuje Deo2016ivi. Z říše řas se objevily zprávy o antidiabetických účincích u chaluhy Ascophyllum nodosum (inhibice α-amylázy, Nwosu2011apa), hroznovice vřetenaté (Han2015aap), chrouště bujné (Nagarani2013eaa), chaluhy Ishige foliacea (Lee2012onp a jiné), kroucenky zdobné (Mahmoud2014ais), lazuchy hrachonosné (Sharma2014aec), máchaličky paví (Mahmoud2014ais), stromovice arame (Eom2012gaa), stromovice kurome (Xu2011aep), chlorely (Sun2012ega) a spiruliny. Podezřelé jsou též všechny byliny s účinkem na PPAR, například rákos a škornice. Kvůli určité jedovatosti jsem do seznamu schválně nezařadil alstonii, ayahuasku (Frecska2016tpa), blahovičník (SwanstonFlatt1990ttd), dětelník, jestřabinu, jmelí, katarant (Lans2006eut), kolokvintu (Rashidi2013imp), mandragoru, myrhovník, nestařec, kolumbijský plevel Neurolaena lobata (Giovannini2016mpu), pikérii aj. Sláva otci i synu i duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků, amen.

Pár osvědčených směsí pro inspiraci

Osvědčeným zdrojem bylinářské inspirace je TČM, která je spolehlivá, když potřebujeme tady a teď, rychle a snadno nějakou dosti účinnou směs. Takovou je například směs šesti chutí s rehmánií, která je nejčastěji předepisovanou TČM směsí u diabetu typu 2. (U diabetu typu 1 to bude přeci jenom hlavně inzulin.) Na játra a ledviny diabetiků směs šesti chutí s rehmánií působí vesměs blahodárně (Hsu2014itc). Povšimněte si ale prosím, že TČM zdaleka nemá patent na vševědoucnost – nezná ani 10% účinných antidiabetických bylin světa. Další inspiraci? Co takhle středoasijská směs listu kopřivy, semínka harmaly a plodu škumpy koželužské, která prý léčí i ledviny a játra (AbediGaballu2015etm)? Další? Ostropestřec + kadidlovník + kopřiva (Khalili2017son). Antidiabetická směs domácí provenience: 3 díly borůvkových listů, 3 díly kopřivy, 2 díly kořene lopuchu, 1 díl kořene smetánky lékařské, 3 díly mletých naklíčených semen lnu setého. Tato směs se má konzumovat následovně: Borůvkové listy jako čaj jemně slazený nekalorickými sladidly, kopřiva, kořen lopuchu a kořen smetánky nadrobno nasekané vařené jako součást polévky, kterou diabetik jí, naklíčená semena lnu setého jako salátová součást předkrmu.

Glukokinin – mýtus nebo realita?

Mnozí bylináři museli zaznamenat široce rozšiřovanou informaci, že některé léčivé rostliny (třeba momordika hořká) obsahují jakýsi "rostlinný inzulin" (glukokinin), což má dle etnobotanických báchorek prý být peptid podobající se a fungující podobně jako skutečný inzulin (viz dnes už zastaralou studii Baldwa1977ctp). Tato informace dle mého názoru u většiny druhů rostlin není pravdivá. Tak třeba momordika hořká je glukokinetická (zvyšuje metabolický obrat glukózy) a hypoglykemická (snižuje hladinu glukózy), avšak neobsahuje žádný rostlinný inzulin ve smyslu peptidu – nositelem jejího účinku jsou nepeptidové složky. Není mi též jasné, jak by peptid zvící inzulinu dostat ze žaludku do krevního oběhu. Na rozdíl od perpetua mobile je rostlinný inzulin možný, ale i kdyby se nějaký objevil, šel by s křížkem po funuse, protože dobré syntetické analogy inzulinu (inzulinu podobné peptidy) jsou už diabetikům k dispozici. Navzdory tomu se někteří glukokininu tvrdohlavě věnují (XavierFilho2003pig), a to nejen u bauhínie pestré, ale i u jiných rostlin (LagunaHernandez2017hig)...

Diabetická dieta a její dodržování

Dovednosti spojené s dodržováním redukční diety jsou (notně obtížným) základem, na němž stojí, častěji padá i dieta diabetická.

Dodržování redukční diety je obrovským tématem všech lifestyleových časopisů. Obtížnější diabetické dietě se však už tolik pozornosti nedostává. Diabetická dieta je obtížnější nejen proto, že více omezuje sacharidy, ale i proto, že diabetici často trpí neodůvodněným, ale zato velmi silným pocitem hladu. Pocit hladu při diabetu je způsobený většinou divokým kolísáním hladiny inzulinu, který je mimojiné též důležitým hormonem hladu. Ale abych příliš nezobecňoval: Existují tzv. štíhlí diabetici, kteří bezdůvodným hladem netrpí. Ti mají štěstí v neštěstí a dodržování diabetické diety je pro ně snazší.

Zásadní pro diabetickou dietu je (1) omezení příjmu sacharidů a (2) prevence obezity. V supermarketech jsou celé police s dia zbožím, takže i nepostižení lidé mají pocit, že o diabetické dietě vědí úplně všechno: Že diabetici, chudáčci, nesmějí sladké. Ano, cukry se u diabetické diety skutečně omezují. Ale nejen ty sladké (fruktóza, sacharóza), ale i ty méně sladké (glukóza, maltóza) a zcela nesladké (škrob). Cukernaté limonády jsou zakázané úplně, pivo a víno jen v nejnutnějším množství. Diabetik si nesmí myslet, že vleze do dia sekce supermarketu, nakoupí dia potraviny a těch se pak smí dle libosti přejíst.

Diabetici v dodržování diety často selžou. Pokud je trvalé zhubnutí pro většinu obézních nemožné, trvalé dodržování diabetické diety je ještě těžší. Diabetici si to však nepřipouštějí. Zatímco pro obézního je jednoznačným indikátorem dietního úspěchu či neúspěchu váha, u diabetu je následkem "pouze" rychlý postup nemoci a vývin komplikací, za což už ovšem "diety dbalý" diabetik samozřejmě nenese odpovědnost...

U diabetu je zásadní znalost fytoterapie, která zde přechází v umění kuchařské a ošetřovatelské, přesněji diabetické vaření a vedení diabetika k dodržování diety.  Antidiabetické byliny a plodiny je dobré zařadit přímo do jídelníčku, v němž nepůsobí tak rušivě, jako když má diabetik k hromádce průmyslových léků na nočním stolku navíc ještě hromadu čajů, lektvarů a bylinných prášků. Je samozřejmostí, že jídelníček má obsahovat i běžné zdravé bylinky a zeleninu – cibule, česnek, oregano, rozmarýn, kopřiva, zelený čaj, chřest, brukvovité, miříkovité a další, které jsem už vyjmenoval výše.

Praktické zvládání diabetiků

U většiny diabetiků by měla být doma na lednici ocelová petlice se zámkem. Zamčené by měly být i dveře do spižírny. V kuchyni se nesmí skladovat žádný cukr, med, chleba, pečivo ani obiloviny, o sušenkách a sladkostech nemluvě. Inzulin, kterého se diabetikům buďto nedostává, nebo ho jejich tělo necítí, totiž diabetikům obvykle způsobuje příšerný hlad. Klíče od lednice a spižírny musí být v rukou odpovědného proviantního poručníka, který dohlíží na přípravu jídel a pravidelně měří fyziologické parametry (glukóza, inzulin, hmotnost a krevní tlak) svého svěřence. Zmíněný proviantní poručník (diabetický ošetřovatel) je u většiny diabetiků k úspěchu diety nutnou podmínkou. Znamená to, že se diabetik má ve vlastním domě cítit jako ve věznici? Nikoliv. Diabetik se nesmí cítit omezován, protože tento pocit by způsobil depresi a s ní ještě větší hlad. Ale zkušenost ukazuje, že převážná většina diabetiků schopnost dodržovat nutnou dietu nemá. Dělají to stejně, jako když svatoušci obcházejí církevní zákazy: sami sobě předstírají, že dietu dodržují, ale najdou si způsob, jakým se "v rámci diety" sacharidy "povoleným způsobem" přejídat a tak si zatápět pod vlastním kotlem. Diabetik si třeba vsugeruje, že celozrnné pečivo je zdravé a pak se jím přejí. Nebo totéž se sladkými jogurty, ovocnými šťávami atd. Nebo si neustále uděluje dietní výjimky, pořád odzítřka, od příštího týdne už budu hodný... Diabetika nelze vinit z charakterové slabosti – hypotalamus má totiž nad lidským chováním moc o síle drogové závislosti. (A dieta na rozdíl od náboženství je pouze nedůležitá záležitost na úrovni jednotlivce, žeano. Proto jsem proti bigotně chápaným církevním zákazům. Třeba celibátu. Sám sebe vykastroval už křesťan Órigenes, patrně v důsledku neschopnosti zvládat svůj tzv. tělesný chtíč, čímž dokázal, že fanatici to s církevními zákazy umí myslet i vážně a doslovně, ale vedlejší účinky jsou takové, že tento druh církevních zákazů já jako rodilý katolík pro své kněží nechci. To ale už zase odbočuji, já popleta.)

Co ale dělat? Jak diabetika omezovat, aby se necítil omezován? Obecná odpověď je jen jedna: Chytře. Ocelová petlice na lednici by působila jako rudé plátno na býka? Dobrá. Lednice bude volně přístupná. Ale prázdná. Na spodní a vrchní polici lednice budou řezané květy, kytičky máty a vonných bylin. A na prostřední polici velký talíř s malým dia dezertem. V mrazáku brusinky, rakytník, dřínky a podobné superovoce. A nablízku žádný otevřený obchod, supermarket ani vietnamská večerka s pečivem a obloženými chlebíčky. Tvrdím, že diabetický ošetřovatel musí mít též sadistické nadání, aby odolal žadonění, výhrůžkám i vychytralému ovlivňování svého svěřence. U diabetiků s hysterickými sklony je někdy zhola nemožné, aby byl diabetickým ošetřovatelem člen rodiny a musí jím být nepříbuzný zdravotník, před nímž se diabetik stydí tropit své scény. Na diabetika je nutné neustále dohlížet a nepouštět jej samotného na pochůzky tam, kde jsou zdroje nebezpečných potravin: supermarkety, potravinové krámky a sady se zralým ovocem. Proto jsou žádoucí speciální diabetické rezorty podobné známým táborům pro lidi s nadváhou. (Říká se tomu "edukační pobyt pro diabetiky".) Sadismus však není jen bič, ale i cukr. Co však diabetikům místo zakázaného cukru jen nabídnout? Musí to být pocit potravního blahobytu až luxusu. Lze se učit od exkluzivních restaurací. Malá, kvalitní porce naservírovaná luxusním způsobem diabetika podvědomě přesvědčí o tom, že není týrán, ale rozmazlován – tedy přesně tak, jak tomu ve skutečnosti je. I dia tábor má být svým způsobem luxusní. Málo chutnou dia dietu je vhodné doplnit dobře vybranými potravinami tukového typu, které vysvětluji a vyjmenovávám (pozor, rozsáhlé čtení). Diabetický ošetřovatel, kuchař a číšník v jedné osobě (diabetik by sám tyto činnosti nezvládl) si musí ještě více než u redukční diety nastudovat zdravé sacharidové potraviny s nízkým glykemickým indexem – například celozrnná pohánková mouka, ječné kroupy (Gupta2014cad), ajurvédský a čínský pražený naklíčený ječmen (fructus hordei germinatus) v Česku lépe známý pod krátkým názvem slad, ajurvédské a čínské mungo fazolky (Gupta2014cad, Tjokroprawiro1983meo) topinambury, jakon, oves (PerezRamirez2018ceo), či sladké lusky rohovníku, které jsou u diabetu dokonce tradiční (Yaniv1987put). Je bohužel nad rámec tohoto článku zabývat se diabetickým dopadem všech možných škrobovitých jídel a obilí – nejrůznějších druhů pšenice, žita, ječmenu, ovsu, slzovky, indiánské rýže, kukuřice (také tradiční!) a stovek dalších plodin. Ve zkratce, u obilí jsou pro diabetiky dobré dvě věci – divokost a nakličování. Cokoliv si naklíčíte, sóju, vignu (mungo fazolky), ječmen, brokolici, slunečnici, vojtěšku (alfalfa), čočku, všechno bude nápomocné. Hlavně mungo fazolky. Klíčky je nejlepší rozmixovat s malým množstvím dia ovoce a vašich oblíbených oříšků, konzumuje se jeden pohár denně. Jen se prosím nevyhýbejte klíčkům brokolicovým – navzdory ostré chuti patří k nejzravějším. Diabetici se též nemusí bát lepku a preferovat bezlepkové potraviny. Konečně, při dia vaření je nutné brát do úvahy i sacharidový obsah oříšků a tuků. Ano, i tuky (přesněji triglyceridy) obsahují cukr, protože glycerol, na který jsou mastné kyseliny navázané, je cukerné povahy. Nejsou tedy na místě obavy, že tělo diabetika nebude mít při konzumaci pouze tukových potravin dost cukru k chodu Krebsova cyklu, který tuky spaluje. Místo medu diabetikům servírujeme dražší včelí produkty (pyl, mateří kašičku, včelí plod) a místo cukru dražší posýpku – jedlé zlato a stříbro ve formě plátků, třpytek a hvězdiček.

Diabetické plodiny ovocného typu

Dřín obecný (Cornus mas L.)
Dřín obecný (Cornus mas L.)

I diabetici si mohou v jídelníčku užít čerstvé ovoce. Zahradní odrůdy cukernatého ovoce (jablka, hrušky, švestky, jahody atd.) jsou však nevhodné. Ano, i v sladkém ovoci se najdou antidiabetické látky – například rutin ve švestkách (Tanko2017aer) či veskalagin v jambosu (Huang2016vpw). Jejich léčivost je však znehodnocena cukrem. Proto upřednostníme příbuzné divoké a speciální ovoce, které je ještě léčivější bez zbytečné fruktózy. Například avokádo, které je při diabetu i vyhlášeným tradičním lékem (Lans2006eut, Giovannini2016mpu). Diabetickou alternativou švestek není jen divoká trnka (dobrý zdroj rutinu), ale i višeň a bobkovišeň lékařská. A ještě lepším zdrojem rutinu jsou kapary – ať už seženete chutné plody kapary opadavé, nebo použijete u nás běžně dostupná nakládaná poupata kapary trnité. Místo běžného sladkého plodu hřebíčkovce lahodného použijeme antidiabetický nagay (plod hřebíčkovce hustokvětého) či tambis (plod hřebíčkovce šťavnatého), léčivé jsou i listy těchto hřebíčkovců. Malé množství lesních jahod předčí vůní a chutí plný talíř jahod ze supermarketu. Divoké jahody s kozí šlehačkou, stévií, zrnkami včelího pylu, snítkem čokoládové máty (Mentha x piperita 'Chocolate') a posýpkou z vloček jedlého zlata servírované na talíři z černého mramoru dodají potřebný pocit jídelního blahobytu. Jaké další exotické a luxusní ovoce můžeme diabetikům s čistým svědomím nabídnout?

Zde je seznam těch nejlepších: rišyaganda (viz odstavec o vitánii syřidlové), nagay (Krishnasamy2016aaa a j.), karira (viz odstavec o kapaře opadavé), kumquat (opatrně u postižení jater a ledvin), emblika (Gupta2014cad a j.), borůvky (Crespo2017brb a j.), antidiabetické jsou i listy, dřínky (Dinda2016cmc a j.), karambola (Pham2017eac), v TČM se z ní k léčbe diabetu používá i kořen, medvědice lékařská (Mirfeizi2016ctd a j.), nopál sklimený, rakytník (Lehtonen2010phi a j.), černý rybízoskeruše, ostružiny, avokádo, šípky. V tomto seznamu musíte umět číst mezi řádky. Excelentní rišyaganda zastupuje všechny vynikající diabetické lilkovité – kustovnici, mochyni, lilek černý, tamarilo, papriku i cherry rajčata. Ale přeci jenom, rišyaganda je rišyaganda. Podobně nagay zastupuje všechny hřebíčkovce, karira všechny kapary, kumquat zastupuje i cedrát a veškerou citrusovou kůru (ne však sladkou dužinu pomerančů a mandarinek!), emblika i niruri, smuteň hořkou a bišofku (ač z těch se léčebně užívají hlavně listy), borůvky celý rod Vaccinium, tedy i brusinky (Eid2014lvv a j.) a klikvu (z rodu Vaccinium se opět hodně využívají i listy), dřínky zastupují i dřín japonský a celý rod Cornus, avokádo zastupuje i hruškovec barvířský a všechny hruškovce, nopál i opuncii, pitayu, fylokaktus a všechny jedlé kaktusy, černý rybíz všechny druhy rybízu a angreštu, oskeruše všechny druhy jeřabin (Sorbus sp.), hlohů (Crataegus sp.), mišpuli, aronii, muchovník a lokvát. Podobně jako lilkovité, i jabloňovité jsou dobrým zdrojem antidiabetické kyseliny chlorogenové.

Je libo další tipy? Zkuste bengálskou kdouli, čili kokosový pomeranč, bezinky, a plody fuchsie. A více mé oblíbené bišofky. À propos bezinky, příbuzný zimolez kamčatský je pro diabetiky ještě lepší. À propos kokos, mladá gelovitá dužina z těch takových béžově bílých (ne těch hnědých, chlupatých) je zdravá diabetická pochoutka (Lans2006eut), i když vlastně už jde o tukovou potravinu. K pochoutkám v podstatě tukovým se řadí i ovoce s nesladkou olejnatou dužinou – olivy, avokádo, mastnoplod, pekea máselná a dokonce i dužnaté oplodí šácholanu, když dobře uzraje, promrzne a ztratí trpkost. Dia je i nepřislazované noni, z něhož nejsou schopni ztloustnout ani pažraví obyvatelé polynéských ostrovů, kde roste (viz Inada2017mcn). Relativně nesladká je i lukuma a longan, jehož jméno mě zase upomíná na sladký, ale nekalorický lohan, diabetikům vysoce doporučovaný. U cukernatějšího dia ovoce (liči, rambutan, kustovnice, přezrálé mišpule, muchovník, guava, pitaya, angrešt, cicimek, fuchsie, moruše, mangostana...) je při diabetu nutné znát míru a jíst jen malé porce. Možná nevíte, že i citrony a další vysoce kyselé ovoce obsahuje značné množství cukru, který je překrytý kyselou chutí – pozor na tu nepřislazovanou pomerančovou a marakujovou šťávu! Mimochodem, guava je příbuzná antidiabetickému nagayi a nejlepší je červená (viz též přehled Daswani2017pgs) – ať už červenomasá forma běžného druhu guavy, nebo speciální druhy, např. guava Cattleyova či blízce příbuzné ugni chilské. Sladké kešu jablíčko (anacardii fructus) je antidiabetické jako listy kešu (anacardii folium, Jaiswal2016aae), ale jediné, co tady z kešu seženete jsou pražená semena, (anacardii semen), která všichni známe a která nad jiné olejnaté plodiny nevynikají. Stejně tak neseženete dia plody středoamerického keře Hamelia patens (Giovannini2016mpu), zkuste místo nich do své ovocné směsi přidat půl hrstě bezinek. A když už si budete tu (opakuji) nepřislazovanou marakujovou a pomerančovou šťávu dělat, nezapomeňte na několik plodů tzv. kulatého kumquatu rozmačkaných vcelku, které jí dodají nenapodobitelné aroma.

Slazení dia ovoce a bylinných směsí

Divoké superovoce, trpké od všech těch polyfenolů a flavonoidů a kyselé od všech těch superživin, kyseliny ursolové, korozolové, kávové, chlorogenové a askorbové, o kyselině vinné, jablečné, šťavelové a citronové nemluvě, si lidé mají tendenci přislazovat. Cukrem. U diabetiků a lidí, kteří nadbytečný cukr nechtějí, lze k dosažení sladké chuti použít dva další prostředky: nekalorická sladidla a mirakulin. Přírodní dia sladidla jsou stévie, lohan, lékořice lysá a uralská, badyán, anýz a mírně i fenykl. Nejlepší jsou práškovaná, listy stévie poslouží i vcelku. Vhodná jsou i průmyslová nekalorická sladidla, která nejsou tak škodlivá, jak se pomlouvají. Nejzajímavější je ale mirakulin. Synsepalum sladivé, čili zázračné ovoce sensu stricto, díky svému mirakulinu změní vnímání kyselé chuti v sladkou. Mirakulin je nutné před jídlem podat tak, aby jím byl zasažen celý jazyk a ústní dutina. Pak se bude diabetikům i ten nejkyselejší dřín a rakytník zdát sladký jako švestky, višně a rybíz budou jako rozinky a citrony budou sladké jako med. Se synsepalem se nemusíme bát, že zdravé ovoce bude diabetiky frustrovat. Pouze chuť noni, které není sladké ani kyselé, synsepalum nijak nezlepší. V Japonsku už existují speciální kyselé cukrárny, které mirakulin používají, v Čechách si musíme na odvážné podnikatele se synsepalem zatím počkat.

| 2010 - 7.11.2020