Drobečková navigace

84. ginsenosid Re

ginsenosid Re

Je damaranový, protopanaxatriolový panaxosid:

ginsenosid Re

R1 = H
R2 = Glc21Rha
R3 = H
R4 = Glc

 • Zvyšuje účinnost inzulinu (Gao2013grr).
 • Upravuje skopolaminem narušené učení u potkanů (Yamaguchi1996egi).
 • Chrání buňky myokardu proti oxidačnímu poškození (Xie2006aeg).
 • Způsobuje na endotelu závislou relaxaci in vitro preparátu prstence aorty u potkanů (Kang1995gpg).
 • Jeho kardiovaskulární účinky a účinek na angiogenezi prezentuje přehled Peng2012grp.
 • Je protiradiační: Nejvíce ze všech panaxosidů zlepšuje regeneraci imunitních buněk a účinně chrání všechny buňky před apoptózou v důsledku radiace (Lee2006ivr).
 • Je imunomodulační: V koncentraci asi 100µM výrazně zvyšuje proliferaci mitogeny stimulovaných TH (CD4+) a B lymfocytů, avšak omezuje proliferaci IL-2 stimulovaných TC (CD8+) lymfocytů s IC50 57.5µM (Cho2002gfp).
 • Je protizánětlivý v CNS: Ginsenosidy Re a Rg1 silně potlačují produkci TNF-α a NO mikroglií aktivovanou lipopolysacharidy (Wu2007deg).
 • Působí na androgenový receptor, estrogenový receptor α a receptor progesteronu a navíc neurosteroidním působením aktivuje NO syntázu (eNOS) v myokardu (Furukawa2006grm).
 • In vitro zvyšuje motilitu normálních lidských spermií, jakož i spermií se sníženou motilitou, patrně aktivací neurčené endogenní NO syntázy (Zhang2006gif).
 • In vitro usnadňuje kapacitaci lidských spermií aktivací neurčené endogenní NO syntázy (Zhang2007grp).

| 2009 - 17.12.2018