Drobečková navigace

12. ginsenosid Rd

Ginsenosid Rd

Je damaranový, protopanaxadiolový panaxosid:

ginsenosid Rd

R1 = –Glc21Glc
R2 = –Glc

  • U myší stresovaných imobilizací snižoval hladinu interleukinu-6 v plasmě. Též in vitro snižoval epinefrinem / norepinefrinem vyvolaný výlev IL-6 z makrofágů. (Kim2003iii)
  • Gssd. Rd, Rb2, Rg1 a Re měly silný inhibiční vliv na produkci TNF-α mikroglií aktivovanou lipopolysacharidy. (Wu2007deg)
  • Při pokusech na neuronálních kulturách prokázal gssd. Rd ochranný účinek omezením zánětové reakce mikroglie a snížením produkce NO a prostaglandinu E2 vyvolané přidáním bakteriálních lipopolysacharidů. (Lin2007gra)
  • Gssd. Rd zabraňoval poškození dopaminergních neuronů při experimentální aktivaci mikroglie lipopolysacharidy. (Lin2007gra)
  • Chránil střevní tkáň před poškozením γ zářením. (Lee2006ivr)
  • Chránil před střevní smrtí při akutní nemoci z ozáření. (Tamura2008grp)
  • Na myším modelu chránil před aterosklerózou. (Li2011gpc)

 

| 2009 - 10.3.2009