Drobečková navigace

Dotaz na léčbu po odstranění zhoubného nádoru tlustého střeva

Podstoupila jsem operaci při které mi byl odstraněn zhoubný nádor tlustého střeva. Mam 4 stádium již metastáze. Je nutné podstoupit chemoterapii a bioléčbu nebo může stačit alternativní léčba? Děkuji Silvie.

Vážená paní Silvie, vzhledem k Vaší situaci odpovídám na Váš dotaz urychleně. Nejdříve povinné prohlášení: Nejsem lékař. Rozhodnutí o léčbě konkrétních nemocí patří do rukou lékaře. Když říkám povinné prohlášení, nemyslím tím ze zákona. Já ani nevím, jestli existuje zákon, který by mi něco takového nařizoval. Ale je věcí základní slušnosti přiznat, že já jako biolog-fyziolog komunikující na dálku a priori nejsem v takové pozici, jako ošetřující onkolog, který vidí Vaše markery a má k dispozici výsledky všech dalších vyšetření. Moje odpověď je pouze informativní a to, co v ní řeknu, platí i o léčbě zhoubných nádorů obecně, ne tedy jen o rakovině tlustého střeva.

Adaptogeny nejsou "alternativní"

Nejdříve bych se zastavil u termínu "alternativní léčba", který jste použila. Alternativní metody v běžném slova smyslu jsou metody, které se nezakládají na vědecké (racionální) medicíně. Onkologičtí pacienti bývají někdy zoufalí a zkoušejí všeliccos, i neúčinné metody. Adaptogeny v tomto smyslu alternativní nejsou, protože jejich účinky prokázaly velmi četné experimentální i klinické studie. Modelový adaptogen ženšen je například coby radix ginseng alba už dlouho součástí našeho lékopisu. Je pouze na lékařích dostupná léčiva v pravou chvíli využít.

"Bioléčba" by se měla nazývat spíše imunoléčba

Bioléčba, tedy využití monoklonálních protilátek v léčbě rakoviny, patří k novějším způsobům léčby. Je to terapie drahá, protože protilátky je nutné uměle vytvářet. Správnější název pro bioléčbu je dle mého názoru imunoléčba, a to konkrétně léčba protilátkama.

Konkrétní odpověď na Váš dotaz

Již v úvodu jsem říkal, že se musíte řídit pokyny lékaře. Onkolog rozhodne o tom, jestli je nutná chemoterapie, bioléčba atd. K tomu lze přidat adaptogeny v rámci podpůrné terapie v následujícím dávkování: 2-3g kvalitního plodnicového koncentrátu lesklokorky lesklé denně a 5-10g kořenu 6-letého červeného ženšenu denně. Pro další zvýšení Vašich šancí lze přidat navíc i 2-3g plodnicového koncentrátu jiné protirakovinné houby, například outkovky pestré.

Informujte lékaře o svém úmyslu využít adaptogeny a protirakovinné houby. Obecné studie řadí lesklokorku mezi nejsilnější přírodní protirakovinné prostředky a od r. 2004 započal i výzkum jejího působení proti buňkám rakoviny tlustého střeva (Hong2004egl). Outkovka pestrá je na tom podobně – proti rakovině tlustého střeva ji již v r. 1994 experimentálně zkoumali Japonci (Kanoh1994eae, Kobayashi1995aep). Japonci také patří k hlavním zákazníkům, kteří kvalitní outkovku pestrou k léčebným účelům používají. Outkovka se vyskytuje i u nás, ale navzdory tomu je v EU plošně zakázaná vyhláškou o nových typech potravin. To v této odpovědi nebudu komentovat. (Lze ji samostatně nasbírat.)

Výše uvedené reference jsou zatím jen studie in vitro. Klinické studie specificky na rakovinu tlustého střeva u těchto hub zatím neexistují. V klinických studiích u jiných typů rakovin (než konkrétně karcinom tlustého střeva) tyto houby vykazují značný potenciál. Pokud jde o ženšen, tak je asi nejlepším prostředkem k posílení imunity po chemoterapii, jejíž negativní účinky zmírňuje. Je též považován za nejsilnější protiradiační lék vůbec.

S pozdravem,
-boris-

| 2012 - 29.10.2020