Drobečková navigace

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Praktické shrnutí: Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) je nemoc vážná, ale nikoliv vzácná. Klub postižených má jen v ČR za uplynulých 50 let přes 2,3 milionu členů. Hůře je na tom už jen Slovensko a Maďarsko. Na první místo v bylinné léčbě kolorektálního karcinomu kladu nevědeckou TČM, která má největší praktické zkušenosti. Až po ní jde přehled bylin dle vědy, která fytoterapii zanedbává. Upozorňuji na oldenlandii, šišák, děhel, ženšen, lektvar šesti vznešených, lektvar k posílení středu a čchi, lesklokorku lesklou a řasovou vlákninu.

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) je jednou z nejčastějších rakovin, a to jak ve světě, tak zejména v ČR. Kolorektální karcinom postihuje ve stejné míře muže i ženy a jeho četnost roste. V roce 2006 se Čechy v četnosti této rakoviny řadily na druhé místo v Evropě.

Co je kolorektální karcinom?

Jako všechny ostatní karcinomy, vychází i kolorektální karcinom z epitelu – sliznice tlustého střeva nebo konečníku. Vlivem agresivního chemického prostředí tlustého střeva dochází k neustálému poškozování DNA buněk sliznice a jejich postupnému malignímu zvrhnutí. Proto je tato rakovina, která se u mladších lidí téměř nevyskytuje, tak častá u lidí starších 50 let. Maligní zvrhnutí buněk sliznice tlustého střeva je postupný proces. Často mu předchází vznik polypů – výrůstků, v nichž se buňky sliznice přespříliš množí, ale přeci jenom se jejich růst po čase zastaví, takže se střevní polypy považují za nádor benigní. (Že kolorektální karcinom je rakovina maligní a smrtící snad nikomu říkat nemusím.) Z řečeného též logicky plyne, že riziko vzniku kolorektálního karcinomu lze oddálit plynulým a pravidelným vyprázdňováním, k němuž přispívá dostatečný obsah vlákniny ve stravě.

Jak a proč vzniká?

Tento text nemá suplovat učebnici, ale kompaktně podat základní pragmatické poznatky. Za prvé, k hlavním rizikovým procesům rakoviny v tlustém střevě patří jeho chronický zánět (ulcerózní kolitida) a další zánětové onemocnění tlustého střeva – Crohnova choroba (Qi2010agp). Zánět tlustého střeva a bolestivý průjem, kterým se často projevuje, je proto špatný. Do teorie protirakovinných bylin a směsí se tento poznatek promítá tak, že k nim patří mnoho důležitých protizánětlivých bylin. Další důležitý poznatek je ten, že rakovina tlustého střeva a konečníku má vysokou dědičnost. Její přítomnost u rodičů nebo prarodičů ukazuje na zvýšené riziko u dětí. Vznik rakoviny je však vázán na vysoký věk, u mladých jedinců se prakticky nevyskytuje. Kolorektální karcinom najdeme i u naprosto bezrizikových jedinců starších 50 let, protože za tak dlouhou dobu se už poškození DNA prostě nahromadí.

Příznaky kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom je zákeřný v tom, že se dlouho nijak neprojevuje. Bez preventivních prohlídek (kolonoskopie) si jej pacient všimne pozdě, protože skutečné příznaky (zácpa, změny ve stolici, zvracení, únava, hubnutí...) se dostavují až velmi pozdě. Obávaná krev ve stolici bývá mnohem častěji příznakem hemoroidů, jimiž trpí asi 50% populace. Preventivní prohlídkou lze odhalit nejen časné stadium rakoviny, ale i méně časté nádory (střevní sarkom atd.) a rizikové procesy – zduření uzlin, karcinoidy a střevní polypy, které se vyskytují nejčastěji. Střevní polypy jsou analogem mateřských znamínek, avšak s tím rozdílem, že na sliznici tlustého střeva a konečníku se jich pod vlivem agresivního chemického prostředí tvoří mnohem více. Zvláště ve vysokém věku může být konečník polypy přímo posetý. Proto se rakoviny tlustého střeva a konečníku mají povinně bát všichni lidé nad 50 let. V roce 2014 byl z tohoto důvodu v ČR zaveden plošný program kolorektálního vyšetření pdf, který může každý využít.

Léčba kolorektálního karcinomu

Standardní léčba kolorektálního karcinomu je stejná, jako u rakoviny obecně – kombinace chirurgického zákroku, chemoterapie a případně i radioterapie. V chemoterapii kolorektálního karcinomu se pořád ještě často využívá standardní cytostatikum fluorouracil. V dohledu je však též imunoléčba a i ještě sofistikovanější metody zářných zítřků, které však nejsou zatím v běžné klinické praxi. Takže ani dnes neztrácejí důležitost protirakovinné byliny a standardní bylinné směsi zejména TČM. Pokud jde o prevenci, zde je hlavním dietním doporučením dostatek vlákniny. Až pak následují dietní omezení těch jídel, z nichž ve střevě vznikají nejagresivnější rozkladné produkty – červené maso, živočišné tuky, grilovaná, pečená, smažená a uzená jídla. Houbová výživa se v prevenci a léčbě rakoviny a zejména rakovin trávicího traktu uplatní specifickým i nespecifickým účinkem.

Fytoterapie kolorektálního karcinomu dle TČM

Tradiční čínská medicína (TČM) nabízí obrovské množství praktických zkušeností při léčbě rakovin, častý kolorektální karcinom nevyjímaje. TČM používá k léčbě jak jednotlivé byliny, tak zejména jejich standardní směsi. Statistická studie Chao2014ppc (plný text na 3 kliky) v r. 2014 dokumentovala fytoterapeutické metody taiwanské TČM (tj. té, jejíž tradice nebyla zásahem komunistů přerušena) a uvádí, že při rakovině tlustého střeva a konečníku se nejčastěji předepisují tyto jednotlivé byliny:

a tyto bylinné směsi:

Obě tyto směsi jsou u nás k dostání. Navíc k uvedeným tatáž statistická studie Chao2014ppc konstatuje, že dvě nejvíce užívané přísady čínských směsí užívaných proti diskutované rakovině jsou:

Byliny při kolorektálním karcinomu dle vědy

Ve srovnání s nevědeckou TČM je využití léčivých rostlin ve vědecké medicíně zaostalé. Nemusí tomu však tak být: Třeba pro taiwanské TČM lékaře je samozřejmostí mít i MUDr. diplom, takže komplexně řídí celou léčbu onkologického pacienta. Věda má teoretickou znalost mnoha potenciálně protirakovinných bylin, publikace o nichž by na stole tvořily vysoký štos. Prakticky se však bohužel nezkoušejí. To jen za Pasteurových dob platilo, že co dnes vyzkoumám, dám zítra pacientům. Dnešní vědecká medicína je v rukou farmaceutických korporací, které se chovají ekonomicky a nepatentovatelné byliny, které zdarma rostou pro každého, nejsou ve středu jejich zájmů. Z vědeckého hlediska máme u bylin tři důležité skupiny mechanismů účinku:

  1. Regenerace tkání (po operaci) a imunitního systému (po chemoterapii).
  2. Imunomodulační účinek (povzbuzující protirakovinnou imunitu).
  3. Přímý cytotoxický účinek na buňky kolorektálního karcinomu.

Důležitou podskupinou třídy 2. (imunomodulačních účinků) tvoří rostliny protizánětlivé. Střevní zánětlivé procesy totiž často předcházejí rakovinu. Ženšen, děhel, vitánie a další protizánětlivé adaptogeny též chrání buňky a usnadňují regeneraci, takže jsou vhodné i při chemoterapii, radioterapii a imunoterapii. K imunomodulačním prostředkům se řadí i léčivé houby, jejichž modelovým představitelem zvláště důležitým v prevenci kolorektálního karcinomu je lesklokorka lesklá. Tato houba specificky i nespecificky posiluje cytotoxickou imunitní odpověď, ale opět, zatímco v TČM lesklokorka platí za "houbu nesmrtelných", věda ji kvantitativně srovnat s jinými protirakovinnými léčivy neumí.

Ženšen pravý

Abych demonstroval, jak vypadají ty štosy publikací, podívejme se na modelový adaptogen ženšen pravý, který je v Asii vysoce populární při rakovině i specificky kolorektálním karcinomu (Lai2012ppc). Jeho účinek je daný především glykosidy (panaxosidy), z nichž se u kolorektálního karcinomu uplatní hlavně ginsenosidy Rg3, Rh2 a další málo glykosylované panaxosidy a jejich aglykony (Wang2016rgc, Wang2008prg, Vayghan2014ptr). Důležité jsou i jeho polysacharidy. Jeho preventivní účinek proti kolorektálnímu karcinomu dokumentuje klinická studie Yun2010npe, další studie objasňují mechanismy jeho půdobení – viz Shin2000cpp, Shibata2001ccp, Wang2008prg, Vayghan2014ptr, Choi2013bbc, Wang2016rgc a mn. j. Ženšen též chrání tlusté střevo před externími karcinogeny (Poudyal2012hfa, Yu2015aga, Dougherty2011ags), brzdí dělení buněčných linií HT-29, HCT-116, SW-480, LoVo a mnoha dalších (He2012aap, Liang2010otf, Wang2009mpi, Wang2009aed a mn. j.), omezuje invazivitu (Seo2011rge, Park2011fge, Poudyal2013krm, Hsieh2016epn a mn. j.) a působí synergicky s cytostatiky (Wang2007nea, Wang2007cep aj.). Stejně účinný je i ženšen notoginseng, ženšen americký (Sun2011rnh), patrně i ženšen japonský a ženšen vietnamský. Všechny ženšeny mají protizánětlivý účinek (viz studie Keum2003ieg, Hofseth2007ict, Jin2008ags, Xie2009vva, Yu2015aga, Poudyal2012hfa, Wang2016aga, Dougherty2011ags a mn. j.).

Lesklokorka lesklá

Účinek modelové léčivé houby lesklokorky lesklé je daný především jejími triterpenoidy (ganoderové kyseliny a pod.) a specifickými polysacharidy. Jde o stejné třídy látek, jakými se vyznačuje ženšen. Rod lesklokorka je na triterpenoidy ještě bohatší než rod ženšen, v rodu lesklokorka jich bylo popsáno celkem 315 (Xia2014crs). Dle vědy lesklokorka proti rakovině působí imunomodulačně (Sliva2006glc), protizánětlivě (Liu2015aeg) a antiproliferativně. Ganodermanontriol a další látky lesklokorky působí apoptózu buněčných linií kolorektálního karcinomu HT-29 (Hong2004egl, Jedinak2011glt, Thyagarajan2010tfg, Hong2004egl), LoVo (Liang2015imi), HCT-116 (Liang2014glp, Liang2015imi) a též in vivo na myším modelu (Jedinak2011glt). Lesklokorka též omezuje střevní polypy (Oka2010wef). Viz též stať o působení lesklokorky proti rakovině obecně.

Další byliny a houby

Všechny houby mají nespecifické účinky proti rakovině (Patel2012rdm, Feeney2014mhs) dané jejich obsahem ergosterolu (Li2015epf) a β-glukanů (Temizoz2016vap). Zvláště proti kolorektálnímu karcinomu se též uplatní jejich mykochitin, který na sebe ve střevě váže toxiny a je vynikající vlákninou. Některé houby mají navíc i účinky specifické (tzv. protirakovinné houby).

Když odhlédneme od podceňovaných hub, tak v rostlinné říši jsou v diskutované indikaci populární:

Důležité jsou též nespecifické účinky vlákniny rostlin a hlavně mořských řas, které jsou v prevenci kolorektálního karcinomu důležitou, u nás také nedoceněnou součástí jídelníčku.

| 2010 - 6.11.2020