Drobečková navigace

Rakovina tlustého střeva a konečníku

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) je jednou z nejčastějších rakovin. Kolorektální karcinom se hojně vyskytuje jak ve světě (Labianca2010cc), tak zejména v rámci ČR. Postihuje ve stejné míře muže i ženy a jeho četnost roste. V roce 2006 se Čechy v četnosti této rakoviny řadily na druhé místo v Evropě.

Jak a proč vzniká?

Jako všechny ostatní karcinomy, vzniká i rakovina tlustého střeva a konečníku z epitelu – výstelky střevní sliznice. Vlivem agresivního prostředí střeva neustále dochází k poškozování DNA epitelových buněk. Rakovina téměř vždy pochází z jediné poškozené buňky, ale její vznik není náhodný, nýbrž stochastický. V tlustém střevě jí často předchází vznik polypů – benigních výrůstků na sliznici. Protože k této rakovině významně přispívají toxické produkty zažívání, její nebezpečí lze snížit jednoduše plynulým a pravidelným vyprázdňováním.

Vláknina ve stravě napomáhá rychlejší pasáži tráveniny a rychlejšímu vyprázdňování tím, že prostě v trávicí soustavě zabírá místo, v lepším případě též na sebe váže toxické produkty. Naše trávicí trubice je stavěná na relativně málo výživnou paleo dietu s vysokým obsahem vlákniny obou typů – nerozpustné (hlavně celulóza) i rozpustné (pektiny, algináty, slizy, želatina...) Zelenina, ovoce a mořské řasy (hlavní zdroje vlákniny) navíc pomáhají i svými specifickými metabolity.

Patogeneze kolorektálního  karcinomu

Není cílem tohoto textu suplovat učebnici, ale pro forma lze pragmaticky říct, že k hlavním chorobným procesům zvyšujícím riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku patří chronický zánět tlustého střeva (ulcerózní kolitida) a Crohnova choroba (Qi2010agp). Právě proto si můžeme všimnout, že mnohé adaptogeny s protirakovinným účinkem jsou také protizánětlivé. Střevní polypy, v jejichž buňkách už došlo k prolomení některých vestavěných mechanismů proti nekontrolovanému množení, jsou rizikové i proto, že vyčnívají nad povrch sliznice a pasáží stolice dochází k jejich traumatizaci a opakovanému zapínání hojivých procesů vyžadujících množení už beztak abnormálních buněk polypu. Rakovina tlustého střeva a konečníku má vysokou dědivost. Její přítomnost u rodičů indikuje riziko u potomků. Nemoc však vzniká i u zcela nerizikových jedinců. Vzniká obvykle až ve věku nad 50 let, u mladých lidí se prakticky nevyskytuje. Kromě karcinomu sensu stricto můžou též rakovinotvorné procesy ve střevě vést ke vzniku méně častých typů nádorů – sarkom, lymfom, karcinoidy... Riziková je i obezita a nedostatek pohybu.

Příznaky kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom je zákeřný v tom, že se dlouho nijak neprojevuje. Bez preventivních prohlídek (kolonoskopie) si jej pacient všimne pozdě, protože skutečné příznaky (zácpa, změny ve stolici, zvracení, únava, hubnutí...) se dostavují až ve vysokém stadiu rakoviny. Obávaná krev ve stolici se sice u kolorektálního karcinomu také vyskytuje, ale mnohem častěji je pouze průvodným jevem hemoroidů, které jsou časté a relativně málo nebezpečné. Proto se této rakoviny mají povinně bát všichni lidé nad 50 let, ať rizikoví či nikoliv. Či případně též lidé nad 40 let, kteří mají ještě ty nejlepší roky svého života před sebou. V r. 2014 byl z tohoto důvodu v ČR zaveden plošný program kolorektálního vyšetření.

Léčba kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom lékaři léčí v podstatě stejně, jako jiné běžné typy rakovin – kombinací chirurgické resekce (včetně lymfatických uzlin) a cytostatické terapie (chemo/radio), v které se často používá fluorouracil. Dietní doporučení (omezit červené maso, živočišné tuky, grilovaná, pečená, smažená a uzená jídla a ozdravit stravu vlákninou, vápníkem, vitamíny a kyselinou listovou) se uplatní hlavně ve fázi prevence. Ale přídavek adaptogenů a protirakovinných hub do jídla či k chemoterapeutické léčbě však významně napomáhá i tehdy, když se už tato rakovina u pacienta dostavila.

Účinky adaptogenů při kolorektálním karcinomu

Adaptogeny v léčbě této rakoviny patří k látkám podpůrným, ale nikoliv neúčinným. Nenahradí sice skalpel a pevnou ruku, ale lékaři by je neměli podceňovat. Jelikož euroamerická medicína 20. století hleděla na "byliny" vesměs s určitou dávkou despektu, došlo dnes k situaci, že jediný léčební systém, který umí sebejistě v této indikaci bylinnou léčbu předepsat je TČM – Tradiční čínská medicína. Adaptogeny při kolorektálním karcinomu mají tři hlavní účinky:

  1. Regenerace tkání (po operaci) a imunitního systému (po chemoterapii).
  2. Imunomodulační účinek povzbuzující protirakovinnou imunitu.
  3. Přímý cytotoxický účinek na buňky kolorektálního karcinomu.

Studiem literatury jsem si utvořil předběžný názor, že adaptogeny typu ženšen působí tak, že omezují zánět, chrání buňky a usnadňují regeneraci, zatímco léčivé houby typu lesklokorka lesklá též posilují cytotoxickou imunitní odpověď. Výzkum účinku adaptogenů u této rakoviny však není uzavřen, zatímco TČM již aktuálně disponuje účinnými kombinacemi, které při této nemoci sebejistě předepisuje.

Bylinné kombinace používané TČM

(Doplňující čtení: Obecný článek o adaptogenech při léčbě rakoviny.) Statistická studie Chao2014ppc v r. 2014 dokumentovala fytoterapeutické metody praktiků tchajwanské TČM, tj. v části Číny, která je zároveň vysoce tradicionalistická i moderní a geograficky blízká Japonsku. Dobří TČM praktici na Tchaj-wanu mívají též MUDr. diplom a kromě řídí tak i standardní modality protirakovinné léčby. Jak všichni vědí, byliny se v TČM používají jak jednotlivě, tak zejména ve formě standardních kombinací, z nichž lékař vytvoří personalizovaný předpis, který (stejně jako u nás) bere do úvahy, věk, pohlaví, případné těhotenství a další individuální specifika daného pacienta. Dle zmíněné studie Chao2014ppc se při rakovině tlustého střeva a konečníka nejčastěji předepisují tyto jednotlivé byliny:

Dle téže studie se v tchajwanské TČM v diskutované indikaci nejčastěji předepisují tyto bylinné směsi:

Kombinace (1): hlíza pornatky kokosové (sclerotium poriae cocos) 6 dílů, oddenek pinelie trojčetné (rhizoma pinelliae) 3 díly, plod xxx (fructus amomi) 2,4 dílu, dále viz Xiang Sha Liu Jun Zi Tang, práškovat, smíchat. Užívání: Neurčí-li lékař jinak, užívá se 5g prášku 2-3x denně. Prášek se zapíjí vlažnou vodou nebo se pije rozmíchaný ve sklenici vlažné vody. Kombinaci lze koupit též jako koncentrát v lékové formě, v takovém případě bude dávkování nižší úměrně stupni koncentrace.

Složení kombinace (2): kořen děhelu čínského (radix angelicae sinensis) X díly, kořen pivoňky čínské (radix paeoniae alba) X díly, kořen prorostlíku čínského  (radix bupleuri) X díly, práškovat, smíchat. Užívání: Neurčí-li lékař jinak, užívá se 5g prášku 2-3x denně. Prášek se zapíjí vlažnou vodou nebo se pije rozmíchaný ve sklenici vlažné vody. Kombinaci lze koupit též jako koncentrát v lékové formě, v takovém případě bude dávkování nižší úměrně stupni koncentrace.

K nejčastějším složkám standardních bylinných kombinací pak dle téhož zdroje patří:

Význam těchto informací je pouze orientační. Bylinný předpis pro konkrétní pacienty musí sestavit a léčbu řídit TČM lékař či jiný lékař sebejistý v oboru fytoterapie.

Ženšen při kolorektálním karcinomu

Ženšen se v TČM při léčbě rakoviny často používá (Lai2012ppc). Účinek se připisuje jeho saponinům (panaxosidy), polysacharidům a dalším látkám (alkoholy panaxynol, panaxydol ap.) Ze saponinů jsou to hlavně ginsenosidy Rg3, Rh2 a další málo glykosylované panaxosidy a jejich aglykony. Recentním přehledem zaměřeným na protirakovinné účinky ženšenu je Wang2016rgc, účinku ženšenu na rakovinu tlustého střeva a konečníku se věnují přehledy Wang2008prg a Vayghan2014ptr.

Randomizovanou klinickou studií dokumentující preventivní účinek ženšenu proti rakovině je Yun2010npe. Postupně se objasňují mechanismy protirakovinného účinku ženšenu (Shin2000cpp, Shibata2001ccp, Wang2008prg, Vayghan2014ptr, Choi2013bbc, Wang2016rgc), všechny práce bohužel nelze citovat.

Zvlášť protirakovinně účinným se zdá být ženšen notoginseng, pozornost se nově zaměřuje též na ženšen americký (Sun2011rnh). Z hlediska účinnosti ženšenu konkrétně proti rakovině tlustého střeva a konečníku je velmi důležitý jeho protizánětlivý účinek – zánět tlustého střeva je totiž rizikovým faktorem kolorektálního karcinomu.. Ten dokumentují studie Keum2003ieg, Hofseth2007ict, Jin2008ags, Xie2009vva, Yu2015aga, Poudyal2012hfa, Wang2016aga, Dougherty2011ags a mnohé další. Ženšen též chrání tlusté střevo proti intraperitoneálně nebo perorálně podaným karcinogenům (Poudyal2012hfa, Yu2015aga, Dougherty2011ags).

Ženšen též přímo brzdí dělení buněk kolorektálního karcinomu in vitro na běžně vědecky používaných liniích této rakoviny (HT-29, HCT-116, SW-480, LoVo a další). Tento účinek, ač snadno dokumentovatelný, však není takovým klinickým vodítkem jako přítomnost ženšenu v klinicky používaných kombinacích TČM proti kolorektálnímu karcinomu. I tak ale zmiňme několik z mnoha studií tohoto typu – jedná se o zpomalení růstu a indukci apoptózy (He2012aap, Liang2010otf, Wang2009mpi, Wang2009aed), omezení invazivity (Seo2011rge, Park2011fge, Poudyal2013krm, Hsieh2016epn) a zvýšení účinku standardních cytostatik (Wang2007nea, Wang2007cep a další).

Lesklokorka lesklá při kolorektálním karcinomu

Lesklokorka má jako hlavní účinné látky triterpenoidy a proteoglykanové polysacharidy, tj. stejné třídy látek, jaké jsou účinné u ženšenu. V rodu Ganoderma bylo popsáno celkem 315 různých triterpenoidů (Xia2014crs), což je ještě více než u ženšenu. Jedná se o modelový houbový adaptogen. Lesklokorka lesklá je tradičním asijským lékem a preventivem proti rakovině obecně a kolorektálnímu karcinomu konkrétně.

Proti rakovině tlustého střeva a konečníku působí jak přímo, tak nepřímo stimulací imunitního systému (Sliva2006glc). Dále působí proti Crohnově chorobě (Liu2015aeg) a brzdí rozvoj střevních polypů (Oka2010wef). Přímý účinek lesklokorky proti rakovině tlustého střeva a konečníku se zkoumá na buněčných liniích stejně jako u jiných adaptogenů. Dle Hong2004egl působil extrakt lesklokorky apoptózu buněk linie HT-29, konkrétním účinným triterpenoidem je ganodermanontriol aj. (Jedinak2011glt, Thyagarajan2010tfg, Hong2004egl). Polysacharidy lesklokorky účinkují proti liniím kolorektálního karcinomu LoVo (Liang2015imi), HCT-116 (Liang2014glp, Liang2015imi), HT-29 (Thyagarajan2010tfg) a též proti experimentální rakovině tlustého střeva in vivo na myším modelu (Jedinak2011glt).

Další adaptogeny s účinkem u kolorektálního karcinomu

Protirakovinné účinky adaptogenů se intenzivně zkoumají, ale není jasné, které adaptogeny účinkují proti rakovině tlustého střeva a konečníku nejlépe. Populární jsou protirakovinné houby, například ruská čaga (rezavec šikmý) a další dřevokazné houby řádu Polyporales (Popovic2013mcu, Grienke2014emp). V Japonsku se u kolorektálního karcinomu často využívá outkovka pestrá, dřevokazná houba i u nás hojně rostoucí. Z outkovky pestré se získává proteoglykan (PSK) účinný proti vícero druhům rakoviny (Jimenezmedina2008ipi, Fisher2002aemEliza2012eyz), včetně rakoviny tlustého střeva a konečníku. Pozitivní účinky outkovky pestré proti kolorektálnímu karcinomu byly známé z japonských studií už od 90. let (Kanoh1994eae, Kobayashi1995aep).

Proti rakovině tlustého střeva a konečníku se uplatňují i další houby. Kromě výše zmíňené čagy je to ohňovec brázditý (Li2004ppp, Song2011ppp), outkovka kafrová (Yeh2009cta, Lee2014ncc aj.), housenice čínská (Huang2007iec) a mnohé jiné. Přitom ale není jasné, nakolik jsou tyto účinky hub specifické. Většina hub má totiž slabé, nespecifické protirakovinné účinky (Patel2012rdm, Feeney2014mhs) dané jejich obsahem ergosterolu (Li2015epf) a β-glukanů (Temizoz2016vap). Když se vyjádřím k houbám nepřívětivě, tak jejich nespecifický protirakovinný účinek může být pouhým důsledkem toho, že k jejich říši patří i prudce jedovaté rakovinotvorné plísně (s jejich mykotoxiny) – nespecifická poplachová reakce po požití hub by pak byla pouze strachem našeho těla z rakoviny hrozící po požití plesnivých potravin. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že výzkum léčivých účinků hub zaostává za výzkumem rostlin. I naše lesní houby by si zasluhovaly pozornost vědců.

Přejděme teď k rostlinám. Z rostlinných adaptogenů působila proti rakovině tlustého střeva a konečníku aloe pravá (Shimpo2014iel, Pan2013iag), andělika čínská se svými ftalidy (Kan2008sae) a kumariny (Zheng2016iea), eleuterokok ostnitý (Cichello2015pia), ostropestřec mariánský (Raina2016scc), semena momordiky hořké se svým vysokým obsahem kyseliny eleostearové (Kobori2008aai, Khan2007bgm), oldenlandie roztažitá (Li2015hdw) a další.

 

| 17.7.2018