Drobečková navigace

86. ginsenosid Rf

ginsenosid Rf

Je damaranový, protopanaxatriolový panaxosid:

ginsenosid Rf

R1 = H
R2 = Glc21Glc
R3 = H
R4 = H

  • Ginsenosid Rf reverzibilně inhibuje N-typ neuonálních Ca2+ kanálů a další typy vysokoprahových Ca2+ kanálů v senzorických neuronech potkana ve stejné míře jako opioidy. Jiné pxsd. (gssd. Rb1, Rc, Re a Rg1) Ca2+ kanály téměř neblokují. (Nah1995tcg)
  • Na myším modelu upravoval tukový metabolismus působením na PPAR-α receptory. (Lee2006grc)

| 2009 - 10.3.2009