Drobečková navigace

15. ginsenosid Rh2

ginsenosid Rh2

Je damaranový, protopanaxadiolový panaxosid:

ginsenosid Rh2

R1 = –Glc
R2 = –H

  • Gssd. Rh2 vzniká z větší části účinkem střevních mikrobů z gssd. 20(S) Rg3, který zase z větší části vzniká v žaludku hydrolýzou požitého gssd Rb1 (Christensen2009gcb).
  • Gssd. Rh2 obnovuje buněčnou imunitu a aktivitu NK buněk po poškození mitomycinem (korejský výzkum zmiňovaný v přehledu Choi2008bcp).
  • Podle Park1996gri mají gssd. Rh2 a Rh1 schopnost snižovat produkci NO u makrofágů stimulovaných lipopolysacharidy (myš, makrofágy z břišní dutiny). Gssd. Rh2 kromě toho též snižoval produkci NO u stejných makrofágů po stimulaci interferonem-γ.
  • Podle Park2003aag má gssd. Rh2 účinek proti alergii – inhiboval výlev β-hexozaminidázy stimulovaných žírných buněk (potkan, leukemický kmen RBL-2H3) lépe než standardní lék chromoglykát, neinhiboval však aktivaci hyaluronidázy a neměl vliv na kyslíkové radikály.
  • Gssd. Rh2 blokoval vazbu transkripčního faktoru AP-1 na DNA u myší mikroglie aktivované lipopolysacharidy nebo interferonem-γ. Rh2 tím blokoval expresi NOS2 a produkci NO s IC50 = 17µM a též expresi TNF-α a IL-1β. Rh2 dále zvyšoval expresi zánět brzdícího IL-10 a usnadňoval vazbu transkripčního faktoru CREB na DNA. Na vazbu transkripčního faktoru NF-κB neměl Rh2 vliv. Gssd. Rg3 měl účinky podobné Rh2, avšak mnohem slabší. (Bae2006grr)
  • Ginsenosid Rh2 inhibuje na NMDA receptory v hipokampu. (Lee2006srn)

| 2009 - 17.12.2018