Drobečková navigace

Tradiční čínská medicína očima jinověrce

Mnohé z adaptogenů, včetně modelového adaptogenu – ženšenu pravého (Panax ginseng) – vděčí za svůj objev Tradiční čínské medicíně (TČM). Studium adaptogenů ale představuje pouze vědecký pohled, který se samotným oborem TČM nelze nijak zaměňovat.

Lékařství TČM není vědecká disciplína

Upozornění: Toto konstatování není zamýšleno jako nadávka. K lékařství TČM mám hluboký respekt, třebaže jako vědec jsem z hlediska TČM jinověrcem. Lékařství TČM je zvláštní obor, něco jako doktorát z alchymie. Náročností studia se lékařství TČM plně vyrovná titulu MUDr., avšak TČM není založena na vědecké metodě, ale na učení jin a jang, tedy jakési čínské kabale. TČM se proto z pohledu vědy řadí do jednoho pytle společně s astrologií, karpatskými vědmami a ThDr. Zdeňkem Kratochvílem, Dr.

TČM a vědecká medicína spolu nemluví, pouze si nahlížejí přes rameno a okoukávají metody konkurence. Tyto dva obory se nemísí ani tehdy, pokud se pojí v jednom jedinci formou dvojitého doktorátu MUDr. + TČM. Takoví lékaři bývají v Asii k nalezení v nejlepších nemocnicích, kde mívají na starosti zvláštní oddělení ordinující byliny a tradiční metody ze zdravotního pojištění. Z formálního hlediska je to ale obdobné, jako když katolický kněz s titulem MUDr. při lékařské praxi navíc uděluje svátost pomazání nemocných.

Ale: Z pohledu vědecké medicíny jsou rostliny TČM lege artis

Z pohledu naší (=vědecké) medicíny se rostliny TČM posuzují stejně jako jakékoliv jiné rostliny. Jejich vlastnosti se zkoumají klinicky a experimentálně stejně, jako u všech jiných předpokládaných léčiv. Ke znalostem TČM se přihlíží pouze jako k inspiraci. Ke chvále TČM lze říct, že je inspirací spolehlivou: U drtivé většiny používaných rostlin se prokáže účinnost zhruba v oblasti indikací uváděných TČM. Důležité je však to, že vědecké lékařství nevyvozuje závěry z TČM, ale právě až z vědeckých studií inspirovaných TČM – proto se využití léčivých rostlin TČM ve vědecky prokázaném (nebo předpokládaném) rozsahu řadí ke standardním, nikoliv alternativním metodám lékařství. MUDr. lékaři to postupně začínají chápat – pouze těm více vytíženým se to musí o něco déle vysvětlovat.

Z alternativních metod je TČM nejimpozantnější

TČM patří mezi alternativními metodami k těm důstojným a je jedinou, kterou na sobě já strpím a vyhledávám. Různé ordinace TČM jsem navštívil mnohokrát a s výsledky jsem osobně spokojen. Jinak ale pro TČM platí to, co platí pro alternativní medicínu obecně: Že názor na ni si musí každý vytvořit sám. Věda tyto metody nemůže schvalovat a ani vyvracet. Pokud někdo v českých délkách najde pravého lékaře TČM a svěří se do jeho péče, věda k tomu nemá co říct. A z lidského hlediska bych k tomu řekl pouze to, že má asi malý smysl si vybírat za lékaře kouzelníka, když nemáme v úmyslu se jeho pokyny pečlivě řídit.

Shrnutí: Pokud chodíte k lékaři TČM, řiďte se jeho pokyny a neberte žádný ohled na to, co o léčivých rostlinách TČM říkám já nebo jakýkoliv jiný vědec :-)

| 12.2.2018