Drobečková navigace

Podpora potence a erekce

Praktické shrnutí: Zdravý muž si může udržet sexuální potenci a libido až do poměrně vysokého věku. Je však přirozené, že v pokročilém věku se mírně snižuje trvanlivost erekce a počet dosažitelných ejakulací. Potence je pro muže natolik důležitá, že jsou nám na ni nabízeny stovky bylin a tisícky doplňků. Nemůžu zde komentovat všechny byliny, ale aspoň těch 50 nejproslulejších zde najdete, včetně bylin specificky ženských.

Erekce a vliv pohlavního vzrušení na genitál

Sexuální přitažlivost, výběr partnera a amplektace směřující k pohlavnímu styku je složitý neuropsychologický mechanismus, na kterém se podílí limbický systém, mozková kůra a vlastně celá lidská duše. Klasická psychoanalýza dí, že libido prostupuje celou osobností člověka. Jakmile však nadejde chvíle sexu, je nutný správně fungující genitál, který se zapíná na vůli nezávislými mozkovými impulzy z parasympatických vláken, které vybíhají ze sakrální pleteně a probíhají stydkým nervem až k endotelu stydké tepny, kde způsobí výlev oxidu dusnatého (NO). Za erekci pyje i sexuální reakci ženského genitálu tedy může infuze NO do krevního řečiště genitálu. K dalším látkám podílejícím se na sexuálním fungování patří testosteron, estrogen, noradrenalin (Espana2016nna, viz plný text), dopamin, acetylcholin, oxytocin a neuropeptidy.

Erekce nezačíná kontrakcí odvodních žil pyje, jak se myslelo dřív, ale naopak roztažením tepen genitálu v důsledku NO (Toda2005nop). Počínající erekce částečně uskřine odvodní žíly, takže se v pyji ustaví vnitřní hydrostatický tlak blízký systolickému – tvrdá erekce. Uvolněný NO, jehož koncentrace v krvi při sexu značně stoupá, též usnadňuje dýchání a pohyb. Po ejakulaci přívodní tepny pyje v důsledku signálů sympatiku rychle kontrahují a způsobí refrakterní fázi – dočasnou přirozenou neschopnost erekce. Trvání refrakterní fáze se s postupujícím věkem (už od 15 let) prodlužuje a počet dosáhnutelných po sobě následujících ejakulací se snižuje. Schopnost tvrdé erekce si však zdravý muž uchovává až do vysokého věku (velmi vysokého, dodává bača). Snižování tvrdosti a délky erekce ve vyšším věku je důsledkem snižování pružnosti tepen, kolagenního tonu topořivých těles, úbytku citlivosti příslušných tkání a též libida. Porucha erekce se však může vyskytnout i u relativně mladých mužů. Podle velké americké studie Bacon2006psr postihuje impotence až 17% zdravých mužů starších 40 let. Pro tento stav se někdy používá termín andropauza, avšak žádné "mužské klimakterium" ve skutečnosti neexistuje. Pomoc při poruchách erekce, sníženém počtu spermií i nízké hladině testosteronu je plně v moci současné medicíny.

U žen se při sexuálním vzrušení děje totéž co u mužů. Zesílení parasympatiku, zeslabení sympatiku a infuze NO do podbřišku způsobí prokrvení a zvýšení citlivosti ženského genitálu. Většina přípravků "pro muže" proto ve skutečnosti zabírá i ženám, aniž by se z nich přitom stávaly nymfomanky. Řádné pohlavní vzrušení, provlhčení zejména děložního hrdla a též silný orgazmus je u žen důležitým faktorem plodnosti. Hormonem lásky je u obou pohlaví oxytocin, který se uvolňuje při orgasmu a stimulaci bradavky a souvisí s laktací, tvorbou sexuálních vztahů (zamilovanost) a vztahu matka-dítě (Magon2011oho, plný text zde). Se schopností pohlavního vzrušení však souvisí i testosteron, a to i u žen. Zatímco u mužů se testosteron tvoří hlavně ve varlatech, u žen pochází jen z nadledvin. Tyto hormony mají v těle rozsáhlý vliv.

Přírodní prostředky k podpoře erekce a potence

Potence se týká tématu endogenního adaptogenu oxidu dusnatého (NO) a přípravků k posílení jeho cévního účinku.

Potence má pro muže psychologický význam a tomu odpovídá i rozšíření přípravků na její zlepšení. Když se budeme dívat na složení komerčních bylinných přípravků na zlepšení potence a erekce, můžeme si všimnout, že některé léčivé rostliny se v nich pořád opakují. Jsou to hlavně adaptogeny určitého typu, u nichž si výrobci můžou být jisti jejich neškodností – ženšen, kotvičník zemní, škornice šípovitá, řeřicha peruánská (tzv. maka), klanopraška čínská (schizandra). Trochu jiný přístup má TČM, v které jde často především o plodnost. Avšak samotná erekce je natolik důležitá, že se k jejímu vyvolávání v minulosti používaly i jedy – třeba nechvalně známý kantharidin puchýřníka lékařského (tzv. španělská muška). Přípravky používané v sexuální sféře tím ziskaly špatnou pověst, což vyžaduje odlišit adaptogeny a byliny neškodné od těch, které mají závažné vedlejší účinky a jsou nebezpečné. V tomto článku proto dělím byliny, aniž bych se chtěl rouhat principům TČM, na krále, rádce, sekretáře a heroldy. Dobře vím, že tyto funkce obvykle platí jen pro konkrétní směs. Avšak u bylin na potenci mi tato klasifikace přijde vhod. Odborný text k tomuto tématu z hlediska TČM najdete zde, rozbor jednoho ze stovek receptů s děhelem jako královskou bylinou zase tady.

Základní (královské) prostředky k podpoře erekce

Z farmakologického hlediska lze výklad adaptogenů na potenci začít dvěma léky: modelovým adaptogenem ženšenem pravým a pravděpodobným syntetickým adaptogenem sildenafilem, lépe známým jako Viagra. Co mají tyto dvě látky společného? Je to vliv na biochemickou kaskádu oxidu dusnatého (NO). Detailněji:

Zvýšení účinku kombinací základních léčiv

Pro jednoduchost jsem zatím uvedl pouze čtyři základní prostředky: sildenafil, ženšen, škornici a kotvičník. K těm se řadí i jejich analogy (vardenafil, tadalafil, jiné druhy ženšenu a škornice). Ačkoliv bylin na erekci je mnohem víc, už s těmito základními lze ukázat výhodnost jejich kombinování. Tak například v kombinaci ženšen-sildenafil se účinky těchto dvou složek spíše násobí, nežli sčítají, protože ženšen a sildenafil posilují různá místa téže biochemické kaskády. Přesneji lze rovnici pro jejich kombinování zapsat:

zlepšení potence = (sildenafil + škornice) × (ženšen + kotvičník)

Přitom každá ze složek musí být přítomna v takovém množství, aby fungovala. U sildenafilu v kombinaci se ženšenem stačí treba i jen dávka 20mg. Avšak ženšen se musí užívat v poctivých gramech, a to vícero hodin před kritickým obdobím (jeho účinek pak vydrží až několik dnů). Totéž škornice: její ikarin sice působí stejně jako sildenafil, má však 80x vyšší IC50, takže škornice si musíme k reálnému účinku vzít přes 10g. (Nejlepší je užít prášek ze škornice a zapít teplou vodou.) Pokud jde o kotvičník, tak ten zvyšuje NO jako ženšen, ale slaběji, užívá se také nejlépe práškovaný. Jejich správná kombinace umožní snížit dávku všech složek.

Avšak pozor! Sildenafil a jeho analogy (včetně vysokých dávek škornice!) se zásadně nesmí kombinovat s nitrovasodilatátory typu nitroglycerin, které obcházejí přirozenou zpětnou vazbu a přímo uvolňují NO do krve. Následkem kombinace sildenafilu a nitroglycerinu může být hypotenze až fatální! Sildenafil se také nesmí užívat v těhotenství (link). Pokud jde o ženšen, ten zcela bezpečný. S nitroglycerinem jej kombinovat lze a jeho užívání v druhé polovině těhotenství a při kojení je přípustné, viz příslušný dotaz. U kotvičníku a škornice se jejich podávání v těhotenství raději také vyhneme.

Další klasické byliny na potenci (tzv. rádcové)

Mezi rádcovské byliny řadím několik dalších klasických bylin, které buďto (1) jsou na potenci důležité v TČM, nebo (2) je o nich jinak jisté, že podporují potenci, nebo (3) se na potenci a plodnost často nabízejí. Tyto byliny můžou ve specifických směsích zastávat i roli králů, viz například obohacený žabníkový lektvar (vasorelaxační, mírně androgenní TČM směs). O většině z těchto bylin jste už určitě slyšeli:

Ženské byliny na potenci (králové, rádcové i sekretáři)

V směsích TČM byliny zastávají 4 funkce: král, rádce, sekretář a herold. Zjednodušeně, byliny královské = základní, rádci, sekretáři = další potřebné, heroldi dolaďují směs.

Zatímco muži silně dbají své potence, ženy se více soustřeďují na svou sociální roli. Není však pravdou, že ženská potence neexistuje. Žena má také cítit pomíjivý světský požitek zvaný orgasmus. Který je také důležitým faktorem plodnosti. Nedostatku potence u žen se neříká frigidita. Mnohem častěji se setkáváme se ženami, které zájem o sex mají, ale v praxi onen žádoucí prožitek nedosahují. Pro ně jsou tu dvě zprávy: Ta špatná je, že asi budou muset změnit své sexuální chování. Ta dobrá je, že jejich potenci posílí tytéž adaptogeny, které účinkují u mužů. Je tomu tak proto, že biochemie aktivace genitálu je u mužů i žen je stejná. Překvapivá podobnost existuje i na hormonální úrovni. Ženy i muži potřebují k aktivaci libida estrogeny i androgeny. U starších žen klesá libido v důsledku úbytku estradiolu i testosteronu. Jediným zdrojem testosteronu u žen jsou nadledviny, jejichž produkce nemusí ve vyšším věku stačit. Těmto ženám se předepisují nejen byliny estrogenní (děhel, pískavice, jetel...), ale i ty androgenní (eurykoma, zárazce...), nebo byliny s vyváženým účinkem (ženšen, maka...) Samotný testosteron u nich lze podávat transdermálně (náplast, krém...) U mladých, zdravých žen však může předávkování androgeny místo nymfomanie vyvolat spíše nepravidelnou menstruaci. Proto se androgenní butea šarlatová v Indii používá jako přírodní hormonální antikoncepce. Obecně platí, že ženské hormony laický léčitel neuřídí. Zoufalý zamilovaný muž, který by chtěl třeba přidávat své pouze kamarádce do jídla lektvar lásky, by jí mohl poškodit zdraví. Způsob, jak přimět ženu, aby se zamilovala do muže který se jí nelíbí, nebo kterého již odmítla, prakticky neexistuje. Jakmile do hry vstoupí nepravidelná nebo bolestivá menstruace, či dokonce výtok, je po legraci. Byliny na tyto problémy existují, ale předepisovat je musí odborník (s maturitou z endokrinologie nebo sexuologie), který přirozeně též myslí na možnost nádoru. V níže uvedeném seznamu tedy najdete byliny vhodné jako přídavek do bylinných směsí na potenci hlavně pro ženy, a to hlavně v roli rádců a sekretářů, ale jsou tam i byliny královské (děhel, danšen, kontryhel, nebo jiné dle odborné úvahy):

Další byliny na zlepšení potence (sekretáři, heroldi)

V dosavadním textu jsem uvedl většinu vhodných králů, rádců a sekretářů k sestavení individuální kombinace. Zde uvádím ještě větší množství potenciálních sekretářů a heroldů, mezi nimiž však najdete i byliny více-méně nevhodné (bujarník, kebračo), ale též byliny vysoce kvalitní, které můžou v konkrétních kombinacích zastávat i vyšší funkce, třeba pazvonek. Každou rostlinu je samozřejmě nutné podrobně znát.

Sestavení kombinace

S tématem potence silně souvisí plodnost.

Příprava směsí lásky je umění, které vyžaduje detailní znalost účinků, ale i cit pro lékovou formu. Přísady TČM, stejně jako historické, dnes už vesměs neužívané přísady našeho lékopisu umožňují vyrobit lektvar, nápoj, prášek, pastilky a pokrmy lásky nejen účinné, ale i chuťově či vzhledově efektní. Myslím, že biochemickým účinkům jsem se už dostatečně věnoval v dosavadním textu, takže teď přejděme k chuti. Chuť směsí lásky nemusí být jen sladká. Některé dryáky lásky můžou být velice sladké a chutné. Magický účinek má třeba z hlediska potence pouze výživná pistáciová chalva (pasta sesamová). Ale ne každý nápoj lásky je sladký. Určí-li odborník, že lektvar má obsahovat třeba pelyněk čínský a lítostku s buvolí žlučí (droga arisaema cum bile), směs bude hořká, ale přesto pitelná. Vždyť pozitivní účinek na potenci má i (nepředávkovaný!) klasický Fernet, což se o něm ani příliš neví. A tím se dostávám k další vhodné přísadě lásky, kterou je pro někoho možná překvapivě alkohol. A k další možné lékové formě, kterou je alkoholický extrakt, tinktura, medicinální víno a medicinální pivo. V tekuté i tuhé formě se podává sálep, který je však nejlepší si z kořenové drogy vstavače mužského připravit samostatně jako základ třeba výborné zmrzliny podávané s vaječným koňakem. Á propos koňak, koňak je mnohem lepším nápojem lásky než třeba whisky. A když se řekne koňak, tak člověku přijde na um hned i šampaňské či aspoň sekt. Jahody se šampaňským můžou u mladých párů jako afrodiziakum zafungovat lépe, než složité směsi. Vhodným dárkem muže pro ženu (hlavně Asiatku) jsou višně (jejichž sladší náhražkou jsou třešně), které nahradí třeba i kytici rudých růží. Růže vadnou, višně se připravují v čokoládě s jamajským rumem nebo s Malibu. Plodnost a lásku přivolávají u žen tykvová a slunečnicová semínka, u mužů patizony konzumované jako vídeňský řízek. Vhodným dárkem pro menstruační zdraví ženy je liči a vynikající garcínie lahodná (mangostana), která však bohužel u nás není dostat. Je nutné partnerku pozvat na zájezd do Hongkongu zaměřený výlučně na etnokulinární zážitky s různými druhy rodu Garcinia. Žena zase u mužů zaboduje tím, že je naučí jíst durian, který je dostat i v našich délkách mražený v SAPĚ. Výběr durianu však vyžaduje značnou zkušenost, takže při etnokulinárním zájezdu do Hongkongu (o Kočinčíně nemluvě) se soustřeďte také na konzumaci aspoň deseti hrozivě vyhlížejících hlav tohoto ovoce. Krindy pindy. Durian je také zvláštní tím, že na rozdíl od banánů mražení beze škody snáší a tvoří bez dalších úprav přirozenou zmrzlinu. Sňatek a dlouhodobý vztah posilují švestky a broskve, které též zlepšují pravidelnost menstruace. Nekecám. Ovoce musí být kvalitní a šťavnaté, vady vzhledové kosmetické však nevadí (ty by vadily, jen kdybychom toto ovoce obětovali bohům, jak se to dělává třeba na Taiwanu). A nakonec, ne každý chutný pokrm má sexuální vliv. Jídlem pouze chutným, vůči lásce neutrálním je třeba pražená semenná droga ledvinovníku západního – oříšky kešu. Nevhodnou bylinou je drmek, nevhodným sladidlem lohan.

Standardní kombinace TČM

Standardní receptář TČM přistupuje k potenci komplexně a nepřímočaře. Zatímco já pouhý biolog s maturitou z nižší fyziologie jsem v tomto textu pohříchu nemagickém za královské byliny na potenci a erekci prohlásil zejména ty, které zesilují (potenciují) signální kaskádu NO, TČM fyziologii chápe v rámci filosofie jin a jang, kde se potence metaforicky vztahuje k meridánu ledvin, jinovému meridiánu, jehož jangovým protějškem je meridián močového měchýře. Když si pak všimneme, že čínský znak pro princip jin (陰) může alternativně znamenat taktéž genitálie, urogenitální mnemonika "nedostatku ledvinného jin", jímž TČM impotenci vysvětluje, je nasnadě. Uvádím 4 standardní recepty:

Pro další referenci poskytuji též odkazy na dvě další směsi proti především mužské impotenci z databáze Dr. Pennera – tady a tady. A zdůrazňuji, že případy konkrétních pacientů má řešit promovaný praktik tohoto umění. Perte se, žerte se a zlomte si vaz.

| 2008 - 22.2.2019