Drobečková navigace

NMDA receptory a dráhy

Co to jsou NMDA receptory?

NMDA receptory souvisí s pamětí, přesněji s LTP (long-term potentiation, dlouhodobá potenciace). NMDA znamená aminokyselinu N-metyl-D-asparagovou, běžný neuropřenašeč. NMDA receptor má tu zajímavou vlastnost, že je odpovědný za vytváření paměťových stop v mozku a zejména v paměťovém centru – hipokampu.

NMDA receptor je AND hradlo a zapisovač paměťových stop v mozku

NMDA receptor funguje jako AND hradlo se třemi vstupy (jeden elektrický a dva chemické) a dvěma výstupy (jeden elektrický a jeden chemický). Elektrickým vstupem je napětí na membráně neuronu. Chemickými vstupy jsou synaptický signál NMDA a signál glycinu/serinu. Elektrickým výstupem je depolarizace (postsynaptického) neuronu, chemickým výstupem je zvýšení hladiny vápníku, které způsobí vytvoření vlastní paměťové stopy. K zapamatování (asociaci) různých vstupů dojde jen tehdy, dorazí-li do neuronu dva dostatečně silné signály zároveň. Například když si vezmeme pavlovovského psa, tak žrádlo nebo zvonek samostatně nevyvolají vytvoření podmíněného reflexu. Pouze nabízí-li se zvířeti žrádlo zároveň se zvoněním, tak paměťový neuron, který je aktivován chuťovými vjemy a zvukem zároveň vykoná svou AND funkci, jeho NMDA receptory vpustí vápník dovnitř a zesílí synaptickou sílu zvukového podnětu, takže pes pak slintá i jen na zvonění. Kdo kroutí hlavou, může si udělat pokus sám na sobě – například asociaci mrkání a zvonku. (Řekněte kamarádovi ať vám v nepravidelných intervalech fouká brčkem na rohovku a přitom vždy zazvoní zvonkem, uvidíte že po asi patnácti opakováních budete mimovolně hloupě mrkat na zvuk zvonku.)

Interakce obsahových látek adaptogenů s NMDA receptorem

 

Omlouváme se, ale tento článek není dokončen. Současná, rozpracovaná verze nevyjádřuje jeho konečnou podobu.