Drobečková navigace

Zvýšení duševní výkonosti, nootropika

Praktické shrnutí: K adaptogenům s nootropickým účinkem patří ženšen, pupečníkovec, bakopa, chebule srdčitá, svlačec rozkladitý, jesenec latnatý a další. Z bohatství TČM lze k posílení duševní výkonnosti využít nálev sedmi požehnání, prášek řemdiháku a prášek ke stabilizaci jater. Mezi nootropika patří též jinan, rozchodnice, schizandra, šišák, suma, vítod, trichilie...

Možnost zvýšení duševní výkonnosti

Zvýšení duševní výkonnosti by asi chtěl každý. Není divu, že v posledních desetiletích se objevily komerčně nabízená nootropika – léky, které mají zvyšovat inteligenci. Vědeckým faktem však bohužel zůstává, že inteligenci jako takovou lze zvýšit jen málokdy. Schůdnější cesta je zlepšení pracovních návyků a odbourání stresu. Až poté přicházejí ke slovu nootropika. Jak nootropika působí? K mechanismům účinku látek v praxi používaných a komerčně nabízených patří

 • zlepšení prokrvení mozku
 • zvýšení dostupnosti neurotransmiterů
 • anxiolytický účinek
 • neuroprotektivní účinek
 • zlepšení regenerace neuronů

Fungují skutečně nootropika? Podle četných experimentálních i klinických studií fungují. Zlepšují paměť, soustředění i mentální schopnosti. Můj osobní názor na nootropika je však ten, že se tyto léky pomůžou zvláště lidem, jejichž mozek pracuje v některém z výše uvedených aspektů suboptimálně. Těm, kteří žádné nedostatky ve fungování mozku nemají, pomůžou nootropika jen málo.

Ženšen

Nootropické účinky ženšenu a jeho saponinů (panaxosidů) prokazuje vícero různých studií. A nejde jen o ženšen pravý, ale i o ženšen americký a další druhy rodu Panax. Studie na lidech i zvířatech u ženšenu prokázaly zvýšení výkonnosti u různých mentálních úkolů (Reay2010pgg, Churchill2002npg, Angelo1986dpc, Reay2006epg), jakož i ochranný účinek při experimentálním poškození paměti (Yamaguchi1996egi). Ženšen zlepšuje obrat acetylcholinu v hipokampu (Benishin1992agr, Salim1997grr) a působí na specifické typy nikotinových receptorů (Lee2003deb, Lee2009rlr). Já osobně účinek ženšenu subjektivně pociťuji jako zlepšení soustředění, což se v literatuře vysvětluje 3 hlavními účinky:

 1. Aanxiolytickým působením přes GABA receptory. Toto působení bylo zjištěno u ginsenosidů Rb1, Rb2, Rc, Re, Rf a Rg1 (Kimura1994igw).
 2. Působením na paměť přes systém acetylcholinu zjištěným u ginsenosidů Rb1, Re a Rg1 (Benishin1991egr, Yamaguchi1995egi, Ma1993e2c).
 3. Neurosteroidním působením na systémy serotoninu a dopaminu.

Ženšen reguluje stres, zpomaluje duševní stárnutí (Kallus2005apf, Coleman2003epg), odstraňuje pocit únavy (Kim2003iii, Yoshimura1988ace, Kim2003egs) a navzdory pomluvám je kompatibilní s psychiatrickou léčbou. Dobrý plátkový ženšen koupíte zde.

Ajurvédská nootropika

V Ajurvédě se léčivé rostliny zlepšující paměť a inteligenci počítají k tzv. rásajána bylinám (tj. adaptogenům), v rámci kterých mají zvláštní podkategorii medhja rásajána, "mentální tonika" (viz věda). Vycházejíc z přehledu Kulkarni2012nhm (plný text zde) se dovídáme, že k nejdůležitějším medhja rásajána bylinám tradičně patří

 • pupečníkovec asijský (mandukaparni), jehož fytochemické složení a nootropické účinky sumarizuje přehled Gray2018cap (text zde). Celkově lze říct, že důležitost pupečníkovce mezi přírodními nootropiky je velká. Další relevantní publikace o pupečníkovci najdete zde a zde. Na trhu musíte pupečníkovec hledat pod názvem gotu kola.
 • bakopa drobnolistá (aindri), která je také velmi důležité nootropikum. Oběma rostlinám (pupečníkovci i bakopě) se v různých částech Indie kvůli jejich nootropickým účinkům říká též brahmí. Přehledem nootropických účinků bakopy je Aguiar2013nrn (text zde), klinickou studií prokazující její účinnost u senilních pacientů je Calabrese2008esb. Další relevantní publikace naleznete zde. Koupit zde.
 • chebule srdčitá (guduči), liána, jejíž všechny části mají rozsáhlé léčebné využití a kořen se využívá i jako nootropické tonikum (viz věda). Koupit třeba zde.
 • svlačec rozkladitý (šankhpušpi), anxiolytické nootropikum Ajurvédy. Přehledem jeho účinků je Bhowmik2012tih (text zde). Komerčně je, pokud vím, u nás nedostupný.
 • jesenec latnatý (džyotišmati), indická liána, z jejíž semen se lisuje nootropický olej, k jehož obsahovým látkám patří celastrol, panikulatadiol a specifické seskviterpeny. Relevantní publikace jsou zde, k dispozici je třeba zde.
 • voskotykev chlupatá (kušmanda), asijský druh tykve s anxiolytickými účinky.
 • lékořice lysá (yastimadhu), léčivka dobře známá i u nás.
 • puškvorec obecný (vača), léčivka dobře známá i u nás.
 • nard pravý (džatamansi), aromatická bylina s léčivým oddenkem, jehož triterpenoidní ester nardostachysin je anxiolytický a v Ajurvédě se považuje za nootropikum. V nouzi lze nard nahradit příbuzným kozlíkem pravým nebo indickým, který se pro větší taxonomický zmatek také označuje druhovým jménem jatamansi.

Tyto byliny lze užívat jednotlivě i v kombinacích. Pokud vám seznam neposlouží k sestavení vlastní kombinace, tak vám aspoň umožní orientaci v ajurvédských nootropických bylinách (zde...) a směsích  (zde, zde, zde, zde atp.) dostupných na našem trhu. Další informace o dostupnosti získáte kliknutím na jednotlivé byliny.

Recepty TČM s nootropickým účinkem

Tradiční čínská medicína zná nootropika jako byliny a směsi vhodné k léčbě demence. Z těch má dle přehledu Ong2018qfy, jehož plný text je zde, význačné postavení nootropický

v jehož složení si všimněme mimojiné ženšen pravý a vítod tenkolistý. Nálev sedmi požehnání není u nás k sehnání, připadá v úvahu jeho samostatná příprava či aspoň koupě generálního posilujícího lektvaru, který má příbuzné složení a k sehnání je. Další možností je samostatné užití ženšenu, královské přísady obou uvedených kombinací. Z jiných standardních TČM směsí se ke zvýšení duševní výkonnosti dle japonské publikace Matsumoto2013kfc hodí:

Jsou to bylinné prášky, které se zapíjejí teplou vodou, nebo konzumují rozmíchané v teplé vodě. Jak je seženete? Nesnadno. Zatím se totiž u nás neprodávají snad ani jejich tabletkové verze. Musí je připravit a napráškovat dobrý farmaceut TČM na individuální objednávku, lze zkusit Poláky, nezalekněte se varování prohlížeče. Prášek ke stabilizaci jater není specifický pro léčbu jater, nýbrž v jeho názvu figuruje imaginární meridián jater z teorie TČM. Důležité je to, že u obou těchto prášků je klinicky prokázáno, že pomáhají u demence a při regeneraci mozku (Matsumoto2013kfc, viz též věda o čótó-san, věda o džokukan-san).

Další rostlinná nootropika

Výčet nootropických léčivých rostlin se dosud uvedenými nevyčerpává. Především zlepšením prokrvení mozku funguje jinan dvoulaločný (Kennedy2002mcm). Jinan je mírně jedovatý (obsahuje malé množství ginkgotoxinu), v omezených dávkách však prospívá. Anxiolytický účinek má klasický adaptogen rozchodnice růžová, jejíž nootropické účinky u myší prokazuje Palmeri2016sbc. Za účinné nootropikum platí i ruský limonnik, neboli schizandra čínská (viz Nishiyama1995bes, Nishiyama1996hps a další věda), anxiolytický šišák bajkalský, který příznivě působí na neurony hipokampu (Lim2016asb), neuroprotektivní (viz věda) šalvěj lékařská a šalvěj červenokořenná, jimž se anglicky říká sage a dobromysl obecná, čili oregáno (Chung2001ieu a další). Především uklidňující (viz věda) je kozlík lékařský, k. indický a k. jedlý, které všechny patří do příbuzenství nardu. Tradiční brazilské nootropikum je kůra stromu zvaného trichilie katuaba (Martins2018aaa). Dle Sun2013aem je anxiolytický též vítod tenkolistý, dle Srivastava2017eag je nootropický i galgán velký a dle Dimpfel2020eae je u seniorů účinná nootropická kombinace měkýnu a vitánie snodárné. Většina z těchto bylin (včetně trichilie, koupit zde) je u nás dostupná, což nám dává možnost namíchat poměrně dobrou čarodějnou nootropickou směs.

Jako perličku na závěr bych uvedl, že i tradiční neadaptogenní stimulanty alkohol a nikotin lze považovat za nootropika, protože alkohol je v malých dávkách anxiolytický a nikotin zase zlepšuje fungování dopaminového systému. Budivý a tímpádem i ve specifických situacích nootropický účinek lze též připsat neadaptogenu kofeinu, jehož přirodní zdroje sumarizuji v jiném textu.

| 2010 - 14.11.2020