Drobečková navigace

Zvýšení duševní výkonosti, nootropika

Praktické shrnutí: Duševní výkonnost zvyšuje nejen ženšen, ale i nootropika Ajurvédy (pupečníkovec, bakopa, chebule srdčitá, svlačec rozkladitý, jesenec latnatý...) a dryáky TČM (nálev sedmi požehnání, prášek řemdiháku, prášek ke stabilizaci jater...) Mezi nootropika patří též jinan, rozchodnice, schizandra, šišák, suma, vítod, trichilie...

Možnost zvýšení duševní výkonnosti

Zvýšení duševní výkonnosti by asi chtěl každý. Není divu, že v posledních desetiletích se objevily komerčně nabízená nootropika – léky, které mají zvyšovat inteligenci. Vědeckým faktem však bohužel zůstává, že inteligenci jako takovou lze zvýšit jen málokdy. Schůdnější cesta je zlepšení pracovních návyků a odbourání stresu. Až poté přicházejí ke slovu nootropika. Jak nootropika působí? K mechanismům účinku látek v praxi používaných a komerčně nabízených patří

 • zlepšení prokrvení mozku
 • zvýšení dostupnosti neurotransmiterů
 • anxiolytický účinek
 • neuroprotektivní účinek
 • zlepšení regenerace neuronů

Fungují skutečně nootropika? Podle četných experimentálních i klinických studií fungují. Zlepšují paměť, soustředění i mentální schopnosti. Můj osobní názor na nootropika je ten, že se tyto léky zvláště uplatní u lidí mentálně postižených nebo těch, kteří mají v některém z výše uvedených fyziologických mechanismů nedostatek, méně už však u těch, jejichž mozek funguje sám od sebe velmi dobře.

Ženšen

Nootropické účinky ženšenu a jeho saponinů (panaxosidů) prokazuje vícero různých studií. A nejde jen o ženšen pravý, ale i o ženšen americký a další druhy rodu Panax. Studie na lidech i zvířatech u ženšenu prokázaly zvýšení výkonnosti u různých mentálních úkolů (Reay2010pgg, Churchill2002npg, Angelo1986dpc, Reay2006epg), jakož i ochranný účinek při experimentálním poškození paměti (Yamaguchi1996egi). Ženšen zlepšuje obrat acetylcholinu v hipokampu (Benishin1992agr, Salim1997grr) a působí na specifické typy nikotinových receptorů (Lee2003deb, Lee2009rlr). Já osobně účinek ženšenu subjektivně pociťuji jako zlepšení soustředění, což se v literatuře vysvětluje 3 hlavními účinky:

 1. Aanxiolytickým působením přes GABA receptory. Toto působení bylo zjištěno u ginsenosidů Rb1, Rb2, Rc, Re, Rf a Rg1 (Kimura1994igw).
 2. Působením na paměť přes systém acetylcholinu zjištěným u ginsenosidů Rb1, Re a Rg1 (Benishin1991egr, Yamaguchi1995egi, Ma1993e2c).
 3. Neurosteroidním působením na systémy serotoninu a dopaminu.

Ženšen reguluje stres, zpomaluje duševní stárnutí (Kallus2005apf, Coleman2003epg), odstraňuje pocit únavy (Kim2003iii, Yoshimura1988ace, Kim2003egs) a navzdory pomluvám je kompatibilní s psychiatrickou léčbou. Dobrý plátkový ženšen koupíte zde.

Ajurvédská nootropika

V Ajurvédě se léčivé rostliny zlepšující paměť a inteligenci počítají k tzv. rásajána bylinám (tj. adaptogenům), v rámci kterých mají zvláštní podkategorii medhja rásajána, "mentální tonika" (viz věda). Vycházejíc z přehledu Kulkarni2012nhm (plný text zde) se dovídáme, že k nejdůležitějším medhja rásajána bylinám tradičně patří

 • pupečníkovec asijský (mandukaparni), jehož fytochemické složení a nootropické účinky sumarizuje přehled Gray2018cap (text zde). Celkově lze říct, že důležitost pupečníkovce mezi přírodními nootropiky je velká. Další relevantní publikace o pupečníkovci najdete zde a zde.
 • bakopa drobnolistá (aindri), která je také velmi důležité nootropikum. Oběma rostlinám (pupečníkovci i bakopě) se v různých částech Indie kvůli jejich nootropickým účinkům říká též brahmí. Přehledem nootropických účinků bakopy je Aguiar2013nrn (text zde), klinickou studií prokazující její účinnost u senilních pacientů je Calabrese2008esb. Další relevantní publikace naleznete zde.
 • chebule srdčitá (guduči), liána, jejíž všechny části mají rozsáhlé léčebné využití a kořen se využívá i jako nootropické tonikum (viz věda).
 • svlačec rozkladitý (šankhpušpi), anxiolytické nootropikum Ajurvédy. Přehledem jeho účinků je Bhowmik2012tih (text zde).
 • jesenec latnatý (džyotišmati), indická liána, z jejíž semen se lisuje nootropický olej, k jehož obsahovým látkám patří celastrol, panikulatadiol a specifické seskviterpeny. Relevantní publikace jsou zde.
 • voskotykev chlupatá (kušmanda), asijský druh tykve s anxiolytickými účinky.
 • lékořice lysá (yastimadhu), léčivka dobře známá i u nás.
 • puškvorec obecný (vača), léčivka dobře známá i u nás.
 • nard pravý (džatamansi), aromatická bylina s léčivým oddenkem, jehož triterpenoidní ester nardostachysin je nootropický.

Tyto byliny lze užívat jednotlivě i v kombinacích. Pokud vám seznam neposlouží k sestavení vlastní kombinace, tak vám aspoň umožní orientaci v ajurvédských nootropických bylinách (zde...) a směsích  (zde, zde, zde, zde atp.) dostupných na našem trhu. Další informace o dostupnosti získáte kliknutím na jednotlivé byliny.

Recepty TČM s nootropickým účinkem

Tradiční čínská medicína zná nootropika jako byliny a směsi vhodné k léčbě demence. Z těch má dle přehledu Ong2018qfy, jehož plný text je zde, význačné postavení nootropický

v jehož složení si všimněme mimojiné ženšen pravý a vítod tenkolistý. Nálev sedmi požehnání není u nás k sehnání, připadá v úvahu jeho samostatná příprava či aspoň koupě generálního posilujícího lektvaru, který má příbuzné složení a k sehnání je. Další možností je samostatné užití ženšenu, královské přísady obou uvedených kombinací. Z jiných standardních TČM směsí se ke zvýšení duševní výkonnosti dle japonské publikace Matsumoto2013kfc hodí:

Jsou to bylinné prášky, které se zapíjejí teplou vodou, nebo konzumují rozmíchané v teplé vodě. Jak je seženete? Nesnadno. Zatím se totiž u nás neprodávají snad ani jejich tabletkové verze. Musí je připravit a napráškovat dobrý farmaceut TČM na individuální objednávku, lze zkusit Poláky, nezalekněte se varování prohlížeče. Prášek ke stabilizaci jater není specifický pro léčbu jater, nýbrž v jeho názvu figuruje imaginární meridián jater z teorie TČM. Důležité je to, že u obou těchto prášků je klinicky prokázáno, že pomáhají u demence a při regeneraci mozku (Matsumoto2013kfc, viz též věda o čótó-san, věda o džokukan-san).

Další rostlinná nootropika

Výčet nootropických léčivých rostlin se dosud uvedenými nevyčerpává. Především zlepšením prokrvení mozku funguje jinan dvoulaločný (Kennedy2002mcm). Jinan je mírně jedovatý (obsahuje malé množství ginkgotoxinu), v omezených dávkách však prospívá. Anxiolytický účinek má klasický adaptogen rozchodnice růžová, jejíž nootropické účinky u myší prokazuje Palmeri2016sbc. Za účinné nootropikum platí i ruský limonnik, neboli schizandra čínská (viz Nishiyama1995bes, Nishiyama1996hps a další věda), anxiolytický šišák bajkalský, který příznivě působí na neurony hipokampu (Lim2016asb), neuroprotektivní (viz věda) šalvěj lékařská a šalvěj červenokořenná, jimž se anglicky říká sage a dobromysl obecná, čili oregáno (Chung2001ieu a další). Především uklidňující (viz věda) je kozlík lékařský, jeho indický bratr k. indický a jeho americký bratr k. jedlý. Tradiční brazilské nootropikum je suma latnatá a kůra stromu zvaného trichilie katuaba (Martins2018aaa). Dle Sun2013aem je anxiolytický též vítod tenkolistý, dle Srivastava2017eag je nootropický i galgán velký a dle Dimpfel2020eae je u seniorů účinná nootropická kombinace měkýnu a vitánie snodárné. Většina z těchto bylin (včetně trichilie, koupit zde) je u nás dostupná, což nám dává možnost namíchat poměrně dobrou čarodějnou nootropickou směs.

Jako perličku na závěr bych uvedl, že i tradiční neadaptogenní stimulanty alkohol a nikotin lze považovat za nootropika, protože alkohol je v malých dávkách anxiolytický a nikotin zase zlepšuje fungování dopaminového systému. Budivý a tímpádem i ve specifických situacích nootropický účinek lze též připsat neadaptogenu kofeinu, jehož přirodní zdroje sumarizuji v jiném textu.

| 2010 - 16.10.2020