Drobečková navigace

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Co je to hypertenze?

Krevní oběh člověka je hydraulickým obvodem sestávajícím z pumpy (srdce), rozvětveného potrubí (tepny, vlásečnice, žíly) a regulace. Jeho hlavním úkolem je zásobení tkání kyslíkem. Hlavní podmínky krevního zásobení jakéhokoliv orgánu jsou obecně dvě:

 1. dostatečný srdeční výkon
 2. průchodnost přívodních cév

Regulace krevního tlaku pro tělo tedy krátkodobě prioritou není. Tou je dodávka kyslíku. To je pochopitelné – selhání dodávky kyslíku do mozku by mělo za následek okamžité bezvědomí a rychlou smrt. Spoléhaje na mechanickou odolnost tepen, povoluje tělo krátkodobě zvýšení krevního tlaku při námaze, stresu, vstupu do studené vody atd. Tlak mohou zvýšit tři hlavní mechanismy:

Při hypertenzi (hypertenzní chorobě) se vysoký tlak vyskytuje v klidu, bez zátěže. Hypertenze je u nás velmi rozšířená a obvykle (95% případů) nemá zjevnou příčinu – v tom případě se jí říká hypertenze primární nebo esenciální. Zbylých 5% případů tvoří hypertenze sekundární – mající zjevnou příčinu v jiné nemoci.

Primární hypertenze

Příčina primární hypertenze není známá. Primární hypertenze se často pojí s arteriosklerózou, podezírán je i stres a adrenalin/epinefrin (Floras1992egh), je ale správné říct, že skutečnou příčinu neznáme (Shimbo2010edr, Wilkinson2009aag, Krieger1991mbh). Primární hypertenze je asi z 30% dědičná, zbytek lze ovlivnit životosprávou. Hlavními rizikovými faktory primární hypertenze jsou:

 • Příjem sodíku (sůl, glutamát sodný):
  • sodík přímo dráždí a kontrahuje hladkou svalovinu cév
  • sodík aktivuje natriuretický hormon, který ještě více zvyšuje dráždivost cévní svaloviny
 • Arterioskleróza a ateroskleróza – u nás téměř přirozená součást stárnutí.
 • Obezita a inzulinová rezistence (= cukrovka II. typu) – buňky obézních přestávají reagovat na inzulin, tělo ze zoufalství abnormálně zvyšuje jeho hladinu:
  • inzulin zvyšuje hladinu sodíku v těle
  • inzulin sám zvyšuje krevní tlak aktivací jiných hormonů
  • inzulin způsobuje hypertrofii svaloviny cévní stěny
  • inzulin zhoršuje arteriosklerózu
 • Stres – u osob s citlivou kardiovaskulární soustavou zpočátku stres zvyšuje aktivitu srdce, později i odpor cévního řečiště (zmenšením průsvitu cév), stres též zhoršuje tendence k obezitě.
 • Civilizační závislosti (alkohol, kofein, kouření, různé "prášky" a jiné).

Rizikové faktory ve výše uvedeném seznamu se vzájemně posilují, že si až díky tomu vysloužily skupinové jméno metabolický syndrom. Kromě primární hypertenze zahrnuje metabolický syndrom třeba obezitu, diabetes mellitus (cukrovka) a  přetížení dusíkového metabolismu. Hypertenzí ale mohou snadno trpět i štíhlé osoby se zcela zdravým životním stylem. Tlakoměr se týká každého. Hypertenze a kardiovaskulární poruchy se rozvíjejí často bez povšimnutí, a jejich prvním příznakem je mnohdy až infarkt myokardu nebo mozková mrtvice.

Sekundární hypertenze

V menším počtu (5%) případů má zvýšený krevní tlak zjevnou příčinu v jiné chorobě: koarktace (zúžení) aorty, onemocnění ledvin, nadprodukce hormonů (katecholaminy, kortikosteron, aldosteron, kortisol, thyroxin, růstový hormon, parathormon, renin, endotelin...), těhotenství, léky (některá antibiotika, antidepresiva, antikoncepční pilulky), mozková onemocnění (trauma, záněty, obrna, nádory atd.).

Léčba hypertenze

V léčbě hypertenze je důležitým faktorem správná diagnóza. Tlak si sice dokáže sám odměřit leckdo, ale diferenciální diagnóza případů sekundární hypertenze musí vždy být v rukou lékaře.

Léčba primární hypertenze

Chorobné procesy vedoucí k arterioskleróze a primární hypertenzi nejsou zcela jasné. Léčba primární hypertenze byla stanovena empiricky: redukce hmotnosti (Sorof2002ohc), aerobní cvičení (Duijnhoven2010ibr), prevence arteriosklerózy, redukce soli, redukce kofeinu, nekouřit, alkohol max. 30g denně, dostatek minerálů (K, Ca, Mg), redukce nasycených mastných kyselin a cholesterolu. Se špetkou nadsázky lze říct, že léčba hypertenze by měla začít nejméně 30 let před prvními příznaky. Srdečně-cévní systém má značnou rezervu, takže si příznaky jeho postupujícího úpadku vůbec nemusíme všimnout. Když se regulační rezerva oběhového systému úplně vyčerpá a dostaví se klidová hypertenze, znamená to, že pro nás končí boj o zdravý kardiovaskulární systém a začíná boj proti hrozící cévní příhodě.

Léky proti vysokému krevnímu tlaku (antihypertenziva)

Účelem drtivé většiny léků podávaných při hypertenzi není odstranění příčiny, pouze symptomatické snížení krevního tlaku, které má předejít komplikacím, zejména mrtvici. Běžné se k tomu používají:

 • Blokátory vápníkových kanálů (např. amlodipin) – plošně vyřadí hlavní dráhu aktivace cévních svalů,
 • Blokátory angiotenzin konvertázy – vyřadí angiotenzin (hormon zvyšující krevní tlak).
 • Diuretika ke snížení krevního objemu.

Komplikace hypertenze

Snižování krevního tlaku pomocí léků má hlavně paliativní, symptomatický účinek. Je ale důležité, protože chrání před náhlými cévními příhodami. Hypertenze samotná hrozí mozkovou mrtvicí (krvácením do mozku). Hypertenze dále zhoršuje průběh aterosklerózy. Ateroskleróza sama hrozí ucpáním cév a infarkty, zejména infarktem myokardu. Pacienti s pokročilou aterosklerózou se musí vyhýbat větší námaze, což jde proti požadavku aerobního cvičení v prevenci hypertenze. Současná medicína není s to zkornatěné cévy léčit.

(Není-li uvedeno jinak, je zdrojem těchto informací z velké části z anonymní přednáška "Arteriální hypertenze a hypotenze", viz pdf, volně přístupná na webu Ústavu patologické fyziologie LFHK UK.)

Ženšen rozšiřuje cévy a snižuje krevní tlak

Relaxační vliv saponinové frakce ženšenu na cévy byl známý už v 70. letech (Hah1978epg, Kang1995gpg). Hypotenzní účinek vodního extraktu ženšenu byl potvrzen u bdělých potkanů (Chow1976psc), potkanů trpících hypertenzí (Jeon2000ekr) a též u lidských pacientů s esenciální hypertenzí (Han1998erg, Sung2000erg). Tyto výsledky potvrzují i novější experimentální (Lee2016aek, Zhao2015epn, Lee2014rmp) a klinické (Jovanovski2014erk) studie.

Výhodou ženšenu v léčbě hypertenze je to, že snížení krevního tlaku jím způsobené není jednostranné. U pacientů s normálním nebo sníženým tlakem totiž ženšen nepůsobí hypotenzi. Proto se může používat jako posilující lék – například ke zvýšení fyzické výkonnosti u sportovců (Ping2011eas, Liang2005pns). U pacientů s hypotenzí po dialýze ženšen krevní tlak zvyšuje (Chen2012krg). Toto dvojí, protichůdné působení, které vrací fyziologické parametry zpět ke zdraví bez ohledu na směr výchylky, je typické pro kategorii adaptogenů, jejíž vznik ženšen inspiroval.

Ženšen účinkuje na kaskádu oxidu dusnatého (NO)

Zkoumání vlivu panaxosidů na dráhu oxidu dusnatého (NO) začalo zjištěním, že tyto zvyšují hladinu NO v cévách (Chen1996cpg) a že tento účinek lze blokovat inhibitory NO syntázy. Za tento účinek jsou odpovědné ginsenosidy Rb1 (Yu2007spn), Rg1 (Lu2004gra) a Re, ale hlavně Rg3, jehož účinek proti hypertenzi je ze všech panaxosidů nejsilnější (Kim1999grm, Kim2003gri, Kim2006seg). Panaxosidy aktivují NO syntázu jak alostericky (Xia2011grp), tak i zvýšením genové exprese (Furukawa2006grm). Gssd. Rg3 má přitom dvojí, protichůdný účinek na zánětovou NO syntázu 2, kterou inhibuje (Yoon2015grr), a cévní NO syntázu 3, kterou aktivuje (Hien2010gri). Gssd. Rg3 je (jako většina panaxosidů) chirální, účinky jeho S epimeru a R epimeru se liší (Jeong2004sgr).

Ženšen bojuje proti stresu a celkově ozdravuje

Při prevenci hypertenze hraje velkou roli jeho účinek proti stresu, tj. jeho stabilizační účinek na generalizovaný adaptační syndrom (odtud předpona "adapto"). Protistresový účinek má gssd. Rb1 (Churchill2002npg), majonosid R2 (Huong1998aem), gssd. Rc (Kim2003egs) i silně vasorelaxační gssd. Rg3 (Kim2003iii). Dle učebnic způsobuje stres hypertenzi nejdříve přechodnou, která později vede ke zbytnění svalů cévní stěny, zvýšení odporu cévního řečiště a hypertenzi trvalé. Blokátory stresových hormonů (β-blokátory) se proti zvýšenému krevnímu tlaku běžně předepisují.

Ženšen chrání vnitřní orgány (srdce, játra, ledviny, mozek, sítnici...) před oxidačním poškozením. Podstatou jeho účinku není vychytávání radikálů, ale ochrana před apoptózou a podpora regenerace tkání, cév a cévní výstelky (He2007peg, Chen2012peg). Červený ženšen urychluje regeneraci kapilár už v dávkách několika gramů denně (Morisaki1995mae), nositelem tohoto účinku je hlavně gssd. Rg1 (Sengupta2004may, Chen2012peg).

Další adaptogeny proti hypertenzi

S hypertenzí se spojuje řada dalších civilizačních chorob, neboli chorob dlouhověkosti. Na příslušných stránkách najdete poznámky o účinnosti adaptogenů proti ateroskleróze, cukrovce a jejím komplikacím, obezitě a autoimunitním problémům, které s cukrovkou a aterosklerózou skrytě souvisí.

Bajkalin ze šišáku bajkalského působí proti postupujícímu zhrubnutí stěny plicních tepen, jež je podstatou plicní hypertenze (Zhang2014bih). Podobný účinek se zjistil u salidrosidu rozchodnice růžové (Chen2016sep). Rozchodnice navíc přímo snižuje krevní tlak zvýšením hladiny β-endorfinu v plasmě (Lee2013rei).

Jak adaptogeny při léčbě vysokého tlaku užívat

Antihypertenzní adaptogeny dosahují snížení krevního tlaku relaxací hladkých svalů cév, stejně jako alostericky působící paracelsovské léky. Adaptogeny ale navíc paralelně působí na úrovni genové exprese, zejména na endoteliální NO syntázu 3. Adaptogeny je proto nutné brát po delší dobu a na jejich účinek se čeká déle. Mé poznámky k užívaní ženšenu najdete zde.

Léčba hypertenze vyžaduje soustavné měření krevního tlaku a musí ji vést promovaný lékař. Dobří lékaři se už dnes vyznají v základech lékařské botaniky a adaptogeny v léčbě vysokého krevního tlaku uvítají. Pokud ne, tak můžou být obětmi zastaralých informací, jako je například často zmiňovaná informace o interakci ženšenu s warfarinem. Dostupné experimentální údaje se shodují na tom, že ženšen je bezpečný jeho interakce s warfarinem neexistuje, resp. je nepodstatná (Zhu1999pig, Vaes2000iww, Lee2010ibw). Totéž platí o interakci ženšenu s amlodipinem (Ryu2014npi). Jak zmiňuji též u mrtvice, ženšen má vlastní antiokoagulační účinek (Jin2007aaa, Yu2006aaa, Yun2001ekr) a u kardiaků je tradičním, vysoce účinným (Jia2012cgm) lékem, ať už samostatně (Gai2012egr, Li2012srg, Maslov2009ica), nebo v kombinacích, například se světlicí barvířskou (Han2013eai).

Související dotazy  

 

| 15.4.2018