Drobečková navigace

Diabetes (cukrovka)

Diabetes mellitus (cukrovka), je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, jejichž společným příznakem je zvýšení hladiny krevní glukózy. Rozlišují se 2 základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. Diabetes typu I. je autoimunitní (jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin). Diabetes typu II. je způsobený sníženou citlivostí tkání k inzulinu.

Diabetologie je celé odvětví medicíny. Diabetes totiž souvisí prakticky s veškerými fyziologickými systémy, s metabolismem tuků, s obezitou, s kardiovaskulární soustavou, s imunitou... Není proto možné diabetes a jeho komplikace v krátkosti popsat. Cílem léčby diabetu je jak udržování normální hladiny glukózy v krvi, tak léčba příčin (například autoimunitních).

Regulace krevního cukru

Jak léky dosahují úpravy krevního cukru?

Podle způsobu, jakým dosahují snížení krevního cukru, lze léky rozdělit na několik typů (Elabhar2014pdr). Konkrétně to jsou následující mechanismy působení:

  • zvýšení hladiny nebo účinnosti inzulinu
  • snížení vstřebávání cukru z trávicí soustavy
  • zvýšení využití glukózy ve tkáních (hlavě v tuku a svalovině)
  • snížení hladiny krevní glukózy působením na činnost jater
  • aktivace jaderných PPAR receptorů
  • zvýšení hladiny nebo účinnosti adiponektinu
  • další dráhy (inkretin, endogenní opioidy)
  • antioxidační účinek

Zvláště zajímavý mezi uvedenými je účinek na PPAR receptory. PPAR agonisté patří k obvykle předepisovaným lékům na diabetes. Druhý pozoruhodný mechanismus působení těchto léků je účinek na další hormonální dráhy (inkretin, opioidy).

Diabetes patří k hlavním civilizačním nemocem

Z praktického hlediska lze říct, že diabetes je epidemií, s kterou si medicína 20. století neporadila. Na světě dnes máme asi 150 milionů diabetiků. V roce 2025 se toto číslo zdvojnásobí. Z praktického hlediska též platí, že existují léčivé rostliny, jejichž účinky proti cukrovce jsou už dlouho známé. Dnes se účinky těchto zázračných bylin postupně klinicky prokazují (řidčeji neprokazují). Navzdory tomu o těchto bylinách lékaři poměrně málo vědí. Diabetes prozatím nelze léčit – když jej jednou dostaneme, tak se náš stav už jen postupně zhoršuje. Nevyléčí jej ani zázračné byliny. Uplatní se však v prevenci a zpomalí postup nemoci u existujících případů.

Ženšen upravuje hladinu glukózy a cholesterolu

Ženšen pravý je jednou z hlavních antidiabetických bylin TČM (Lim2009egv). O jeho účinku na diabetes existuje 300+ vědeckých publikací. Pomáhá regulovat krevní glukózu na vícero úrovních, mimojiné působením na PPAR receptory (Chung2001cbw, Yoon2003ppr), na něž působí ginsenosidy Rg3 (Hwang2009aeg), Rh1 (Gu2013gra) a Rb1 (Chan2012gpa). Kromě snížení hladiny krevního cukru ženšen též upravuje cholesterol, jehož zvýšená hladina diabetes často provází (Ni2010sgp a další). Ženšen upravuje diabetes změnou genové exprese (Banz2007gmd), má hypoglykemický účinek (Jeon2013aef) a chrání proti diabetické ateroskleróze (Zhang2006msc). Ginsenosid Re zvyšuje citlivost tkání k inzulinu (Gao2013grr). Ženšen americký a ženšen notoginseng se považují za méně povzbuzující, ale proti diabetu účinkují stejně jako ženšen pravý.

Častou komplikací diabetu je ischemie končetin (např. bércové vředy). Ty ženšen léčí jednak zlepšením krevního oběhu, jednak svým hojivým účinkem (Chen2008cpe). Ženšen má dvojí, protichůdný účinek na růst kapilár: ginsenosidy Rg1 a Rg3 působí aktivačně (Kwok2012sg2), Rb1 zase inhibičně (Sengupta2004may). Mnohé další publikace dokumentují ochranný účinek ženšenu proti chátrání orgánů (mozku, srdce, jater, ledvin, sítnice) v důsledku diabetu a ochranný a léčivý účinek při srdeční a mozkové mrtvici. Jinak je ženšen neškodný a bezpečný.

Další adaptogeny s antidiabetickým účinkem

Diabetes komplexně ničí zdraví a tak nabízí adaptogenům mnoho příležitostí k uplatnění jejich léčivých účinků. Léčivých rostlin pomáhajících při prevenci a léčbě diabetu je proto velké množství. Jejich účinky se vzájemně doplňují a vesměs zesilují, takže kombinace antidiabetických adaptogenů většinou vede k lepším výsledkům. Z literárních zdrojů (Elabhar2014pdr a další) nabízím výběr antidiabetických adaptogenů a léčivých rostlin:

Sestavit správnou antidiabetickou kombinaci pro konkrétního pacienta nemusí být snadné, ale vždyť od čeho tu máme diabetology a praktiky TČM... Stejně jako prevence aterosklerózy, i prevence a léčba diabetu je záležitostí celoživotního jídelníčku. Lze doporučit pestrý jídelníček, kde "pestrý" znamená, že bude obsahovat množství různých antidiabetických adaptogenů s důrazem na ty, které jsou u nás snadno dostupné – cibule, česnek, oregano, rozmarýn, kopřiva, zelený čaj, chřest a běžné druhy zdravé zeleniny, jež jsem z výčtu antidiabetických rostlin pro stručnost vynechal.

Lesklokorka lesklá a další antidiabetické houby

Triterpenoidy lesklokorky uvolňují inzulin a snižují glukózu působením na tyrozin fosfatázu 1B, aldóza reduktázu, α-glukosidázu a další enzymy. Lesklokorka je výjimečný imunomodulační adaptogen a i tímto způsobem léčí diabetes (Ma2015aeg), který s poruchami imunitního systému úzce souvisí.

Studie na experimentálním diabetu vyvolaném umělým zničením Langerhansových ostrůvků: U myší (Li2011aeg), proteoglykany G. lucidum již v nízké dávce (50 mg/kg), ještě výrazněji ve vysoké (150 mg/kg) normalizovaly hladinu krevního cukru. Účinek lesklokorky byl prakticky stejný, jako pozitivní kontrola (glibenklamid). Zajímavé je, že proteoglykany lesklokorky také normalizovaly metabolizmus lipidů, z čehož autoři vyvozovali závěry ohledně potenciálu lesklokorky u aterosklerózy. Stejné výsledky byly zjištěny i v dalších pracích u myší (Wang2012enp) i potkanů (Zheng2012glp). Experimentálně byl pozitivní účinek byl zjištěn i u komplikací cukrovky (hojení ran, myš, Tie2012glp). Pokud jde o mechanizmus působení, Teng2012hem tvrdí, že lesklokorka ovlivňuje fosforylaci inzulinového receptoru. Práce Fatmawati2011srg dále změřila, že ganoderová kyselina C2 inhibuje aldóza reduktázu a tím dále chrání proti komplikacím cukrovky. Kromě toho měly proteoglykany lesklokorky účinky proti zánětu slinivky břišní, jenž vede k diabetu (Li2016tkg). Tyto a další antidiabetické účinky lesklokorky sumarizuje přehled Ma2015aeg.

Kromě nespecifických léčivých účinků daných jejich obsahem ergosterolu a β-glukanů mají jedlé a adaptogenní houby i specifické účinky proti diabetu:

  • Housenice čínská je imunomodulační adaptogen. Chrání pankreatické β-buňky (Liu2016hmc) a patří k houbám potenciálně účinným proti diabetu (Paterson2008ctc).
  • Antidiabetické účinky hlívy ústřičné dokumentuje 20+ experimentálních studií. Dle klinické studie Jayasuriya2015hac hlíva u lidí s diabetem typu 2 v dávce pouhých 50mg/kg snižovala glukózu a zvyšovala hladinu inzulinu. Podobné výsledky byly zjištěny na potkanech při dávkách 250-1250mg/kg (Jayasuriya2012oha). Hlíva navíc obsahuje lovastatin blokující syntézu cholesterolu.

Ačkoliv jsou houby jako léčiva méně prozkoumané, z výše uvedeného je naprosto jasné, že houbová výživa by měla být nedílnou součástí jídelníčku diabetiků a lidí s rodinnou anamnézou cukrovky.

Ovocná výživa diabetiků

K antidiabetickým adaptogenům lze zařadit i mnohé druhy ovoce, hlavně tzv. superovoce. Avšak pozor na cukernaté zahradní ovoce (jablka, hrušky, švestky, jahody atd.)! K léčbě diabetu se lépe hodí adaptogeny z řad drobného a divokého ovoce (tzv. superovoce):

Dřín obecný (Cornus mas L.)
Dřín obecný (Cornus mas L.)

Pro diabetiky je konzumace divokého ovoce zvlášť krutým údělem, protože kolísavá hladina glukózy a inzulinu jim působí zvlášť mučivý hlad po sladkém. Divoké superovoce je kyselé a trpké proto, že obsahuje zvlášť mnoho kyselých vitamínů, flavonoidů a dalších zázračných látek, například kyseliny ursolové a korozolové. Já osobně bych diabetiky frustroval přednostně kombinací borůvek, dřínek, šípků, plodů medvědice lékařské a pestrým výběrem ovoce ze zázračné čeledi lilkovitých. Jen pro zajímavost, k lilkovitým patří i "indický ženšen" vitánie snodárná, kterou doporučuji pěstovat. Standardně se z ní používají kořeny, ale její plody připomínají mochyni a k týrání diabetiků se – stejně jako plody mochyně – převelice hodí.

Technika zvládání diabetu

U většiny diabetiků je potřeba doma na lednici nainstalovat ocelovou petlici se zámkem. Zamčené musí být i dveře do spižírny. V kuchyni se nesmí skladovat žádný cukr, med, chleba, pečivo ani obiloviny, o sušenkách a sladkostech nemluvě. Kvůli divoce kolísající hladině inzulinu, který je též hormonem hladu, žije hypotalamus diabetiků ve stavu chronického zděšení ze smrti hladem. V důsledku toho má většina diabetiků (z nichž mnozí byli obézní už před propuknutím choroby) nezřízenou potřebu jíst a nemá schopnost dodržovat předepsaný jídelníček. Klíče od lednice a spižírny i příprava pokrmů musí být v rukách odpovědného proviantního poručníka, který denně monitoruje též hmotnost a krevní tlak svého svěřence. Proviantní poručník musí kromě znalosti diabetického vaření mít též sadistické nadání, aby odolal žadonění i výhrůžkám zoufalého diabetika toužícího se přežrát mezi jídly. U diabetiků s hysterickými sklony je někdy zhola nemožné, aby byl proviantním poručníkem člen rodiny a musí jím být nepříbuzný lékař, zdravotní sestra, nebo najatý ošetřovatel, před nimiž se diabetik stydí tropit své scény. Diabetik nesmí mít k dispozici žádné "cukroví proti hypoglykemii", to musí být v rukách zmíněného poručníka. K zahnání nejhoršího hladu může proviantní poručník mezi jídly dát diabetikovi například nouzovou porci sladké zeleniny (mrkev, rajče, paprika) kombinovanou se zdravými tuky (olej řepkový, olivový, sojový, sezamový, ostropestřecový, máslo, husí sádlo atd.) a malým množstvím grahamového pečiva, obilovin (pražená kukuřice, ovesné vločky...) a suchých plodů (slunečnice, dýňové semínko, mák, sezam, len, buráky, alaburky, mandle, vlašské a lískové ořechy, pistácie atd.) Kešu oříškům se raději vyhněte, jejich olej je příliš nasycený. Pro případ, že by diabetik na proviantního poručníka útočil se zbraní v ruce, lze k jeho zastavení nosit v kapse sojový suk.

| 28.1.2018