Adaptogeny

seriózně a bez nesmyslů ...

Adaptogeny jsou přírodní i umělé látky, které zlepšují schopnost překonat zátěž a nemají nežádoucí účinky. Prakticky jde hlavně o léčivé rostliny a houby, které vyhovují definici adaptogenu. Historicky byl pojem adaptogen vytvořen v 50. letech 20. století k popsání účinku léčivých rostlin typu ženšen. Ženšen byl vybrán kvůli svému mnohostrannému působení bez vedlejších účinků, pro které bývá nazýván všelékem. Nazývat ženšen všelékem však není technicky správné. Správné je nazývat jej adaptogenem. I ostatní rostliny, kterým se nesprávně říká ženšen (eleuterokok = sibiřský ženšen, vitánie = indický ženšen, řeřicha peruánská = peruánský ženšen, zárazce pouštní = pouštní ženšen atd.), se má správně říkat adaptogen.

Adaptogeny tedy usnadňují proces adaptace – přizpůsobení zátěži jako např.: chladová a teplotní zátěž, chemická zátěž působící na játra a další orgány, oxidační a radiační zátěž, která urychluje stárnutí, biologická zátěž (alergeny, virové a mikrobiální infekce, špatná strava a pod.), fyzická zátěž (zranění, opotřebení a únava svalů, kloubů, srdce atd. při námaze a sportu, u chorých i při běžných situacích) a psychická zátěž – stres v užším smyslu slova. Ideální adaptogen působí proti všem druhům zátěže. Reálné adaptogeny se k tomuto ideálu blíží. Některé více chrání játra, jiné chrání cévy, další zase potlačují záněty a alergie, bojují proti duševnímu stresu atd. Adaptogeny se uplatňují i u civilizačních chorob, které se zátěžovými faktory souvisí. Tak například dnes epidemická cukrovka (diabetes) má souvislosti chemické (cukry, LDL lipidy a oxidanty) i fyzické (obezita, poškození cév a tkání) a zhoršuje ji i duševní stres.

Pojem adaptogen navíc stojí v protikladu ke konceptu současných běžných léčiv, což jsou převážně jedy, které se v malých dávkách používají k zabíjení mikrobů a potlačování konkrétních příznaků chorob (tj. paracelsovské léky). Využití toxických látek k léčbě samozřejmě vyžaduje rozsáhlé testování a přesné dávkování, což hraje do karet velkým korporacím, které komerční léky vyvíjejí. Adaptogeny naproti tomu celkově upevňují zdraví a ani ve vysoké dávce nejsou jedovaté (viz srovnání adaptogenů a běžných léků).

Nejvýznamnější adaptogeny:

Kompletní přehled přírodních adaptogenů.