Drobečková navigace

Specifické účinky červeného ženšenu

Zde jsou popsané účinky, které literatura připisuje přímo červenému ženšenu (ginseng radix rubra), nebo extraktu z něj. Takových zpráv existuje více než tisíc, tato stránka obsahuje jenom velmi malé procento z nich.

  • Zlepšoval regeneraci jater po 40% pokusné resekci (u psů míchané rasy). Srovnávaná byla kontrola a dávky červeného ženšenu 250mg/kg, resp. 500mg/kg denně orálně v dnech -1 až 7 vzhledem k operaci. Podávání červeného ženšenu prý zvýšilo rychlost regenerace jater oproti kontrole o zhruba 25%, což bylo vzhledem celkovému počtu 15 zvířat statisticky signifikantní na hladině P=0,05. Mezi dávkováním 250mg/kg a 500mg/kg nebyl zjištěn žádný rozdíl. Červený ženšen též prý měl cytoprotektivní účinek při histologickém pozorování regenerujících jater. (Kwon2003ekr) [cytoprotektivní, jiné]
  • V klinické studii červený ženšen výrazně zlepšoval hojení jinak neléčitelných vředů u cukrovky a progerie (Wernerův syndrom). (Morisaki1995mae) [diabetes, jiné]
  • Červený ženšen, resp. jeho celkový saponinový extrakt výrazně urychloval regeneraci kapilár (trubic v gelu in vitro) z endotelu lidské pupečníkové žíly. Ve srovnání s kontrolou, koncentrace celkového saponinového extraktu červeného ženšenu 1µg/ml zrychlovala růst kapilár o asi 20%, koncentrace 10µg/ml o asi 100% a koncentrace 100µg/ml o více než 300%. Celk. saponiny červeného ženšenu přitom zvyšovaly sekreci tkáňového aktivátoru plasminogenu (tPA, tissue plasminogen activator) a snižovaly hladinuinhibitoru aktivátoru plasminogenu (PAI, plasminogen activator inhibitor). Celkově saponin červeného ženšenu zvyšoval jen mírně proliferaci endoteliálních buněk, zato ale zvyšoval rychlost jejich migrace úměrně dávce, při dávce 100µg/ml až 3násobně, čímž se v tomto ohledu podobal účinku růstového faktoru fibroblastů (FGF, fibroblast growth factor). Celkově saponin červeného ženšenu dále signifikantně zlepšoval hojení kožních zranění u diabetických potkanů – zvyšoval mechanickou pevnost spoje i četnost nově vytvořených kapilár v hojící se tkáni. (Morisaki1995mae) [kardiovaskulární, diabetes, jiné]

 

| 2011 - 14.4.2018