Drobečková navigace

Šestiletý červený ženšen a jeho kvalita

Ženšen se v TČM využívá v dvou formách: jedna z nich je bílý ženšen (ginseng radix alba), což je praný a na slunci sušený kořen ženšenu. Ta druhá, častěji využívaná, je červený ženšen (ginseng radix rubra), který se připravuje pařením a sušením syrového kořene. Tradičně se červený ženšen paří při teplotě 90-100°C po dobu 2-3h a pak se suší na požadovanou míru vlhkosti. Při paření dochází v ženšeni k vesměs žádoucím chemickým změnám: Malonyl ginsenosidy (malonyl-Rg1, malonyl-Rb1, malonyl-Rb2, malonyl-Rd, malonyl-Re) typické pro syrový kořen ztrácejí malonylovou skupinu a mění se na prosté ginsenosidy Rg1, Rb1, Rb2, Rd, Re atd., které mají rozsáhlé steroidní a neurosteroidní působení. Ginsenosidy Re, Rg1, Rd a pod. můžou deglykosylovat na ginsenosidy Rg2, Rh1 a též na zvláště žádoucí ginsenosid Rg3., který je vasorelaxační a má mnohé blahodárné účinky. Proto je správně provedený proces paření tak důležitý a proto se tolik mluví o poměrech jednotlivých panaxosidů v komerčním bílém a červeném ženšeni. Ukazuje se, že na výsledek paření má velký vliv teplota (viz studii Xu2018ris, jejíž text je zde). Některé panaxosidy vznikají dehydratací: napříkad dehydratací ginsenosidu Rg3 vzniká ginsenosid Rg5, který má společně s ginsenosidem Rk1 8-22x silnější antitrombotický účinek než aspirin (Lee2009paa, Lee2010iag). A konečně, při paření může docházet k racemizaci, kdy se S enantiomery panaxosidů mění na R panaxosidy a naopak. Těmito všemi procesy se při paření mění a zvyšuje účinek ženšenu.

Ženšen TaiwanTCM Liang
Ženšen Korea insam

Další parametr, který se při paření ženšenu zlepšuje je trvanlivost. Dobrý červený ženšen je aromatický, sklovitě tvrdý, má lasturový lom a na řezu jsou v něm poznat letokruhy, takže lze spočítat, jak je starý. Takto upravený ženšen vydrží při správném skladování bez výrazného zhoršení kvality i několik let. Méně kvalitní (mladé, 3leté, 2leté a pod.) ženšeny bývají méně vysušené, gumovité konzistence, s vyšším obsahem vlhkosti a nižším obsahem panaxosidů. U šestiletých ženšenů mám konkrétní dobrou zkušenost se ženšenem TaiwanTCM Liang, který za příznivou cenu nabízí kvalitu blížící se už spíše ženšeni Korea insam. (Čímž nikterak nechci vyloučit možnost, že na našem trhu v budoucnu budou existovat i jiné kvalitní 6leté ženšeny.) Červený ženšen se považuje sám o sobě za léčivo, nikoliv jen za farmaceutickou surovinu, a jeho účinkům se věnuje velké množství vědeckých publikací, za všechny viz například přehled Jang2008rgt (Red ginseng for treating erectile dysfunction: a systematic review), jehož plný text je zde.

| 2008 - 16.10.2020