Drobečková navigace

Současné užívání ženšenu a lesklokorky (rakovina)

Dobrý den, mám dotaz, zda mi můžete doporučit užívání lesklokorky lesklé i ženšenu pravého zároveň.Děkuji za odpověď.

S pozdravem Jan V.

Vážený pane Jane!

Váš dotaz byl pro mě samotného trochu obtížný a k jeho zodpovězení jsem se musel zeptat příslušné autority ve výzkumu TČM. Potvrdil se mi můj původní názor, že z hlediska běžné (tj. vědecké) farmakologie není ve vzájemné kombinovatelnosti ženšenu a lesklokorky překážek.

Ženšen a lesklokorku lze bez problémů kombinovat

Preparáty obsahující směs ženšenu a lesklokorky nemají dobrou pověst. To ale nikterak neznamená, že by se ženšen a lesklokorka lesklá nesměly kombinovat – naopak, mnohdy je jejich současné užívání velmi žádoucí. Typicky je to třeba u mnoha různých druhů rakovin, kdy se lesklokorka doporučuje k boji s nádorem samotným, zatímco ženšen pomáhá regeneraci imunitního systému poškozeného chemoterapií nebo radioterapií, které lékaři u většiny rakovin nasadí. V těchto případech uděláte nejlépe, když se nebudete spoléhat na směsné preparáty, ale seženete si zvlášť kvalitní ženšen a zvlášť lesklokorku (nejlépe plodnicový prášek, přípravky z výtrusů a mycélia jsou méně účinné). Ty pak můžete brát zároveň.

Respektujte lékaře MUDr. i lékaře TČM

Závěrem bych chtěl poznamenat, že při léčbě konkrétních onemocnění  se musíte vždy nejdříve poradit s MUDr. lékařem. Řekněte mu i o svém úmyslu použít léčbu rostlinami TČM. Třebaže léčivé rostliny TČM nejsou u nás součástí běžných osnov, ti osvícenější z lékařů jsou ochotni si své odborné znalosti doplnit. Pokud jde o lékaře TČM, tak ti se obtížností svého studia vyrovnají lékařům MUDr., taxonomicky se ale řadí mezi kouzelníky – pokud najdete opravdového lékaře TČM a svěříte se do jeho péče, musíte poslouchat jeho pokyny bez ohledu na to co říkám já a věda obecně.

-boris-

Děkuji Vám za reakci. Už jsem to 2 x zkoušel a problémy mi to nedělá. Osobně by mě zajímaly nějaké zkušenosti lidí s lesklokorkou. Také bych uvítal nějaký tip na odborníka TČM u nás, se kterým bych mohl věc konzultovat. S pozdravem J. V.

Dobrý den ještě jednou. Lesklokorka je zvláštní v tom, že její účinek subjektivně nepocítíte. Zkušenosti s ní mají především pacienti, kteří díky lesklokorce překonali zhoubné nádorové onemocnění. Takových případů známe vícero, například tento: HER2+ rakovina prsu: Léčivé houby a ženšen, pokračování: HER2+ rakovina prsu 2: Další účinné rostliny a houby, HER2+ rakovina prsu 3. Tato pacientka překonala nejhorší stadium HER2 pozitivní rakovinu prsu a pořád se jí daří dobře (ťuk ťuk ťuk)

Pokud jde o TČM centra, zkusím něco zjistit ...

S pozdravem,
-boris-

Dobrý den. Jen ke zkušenosti s onkology je taková: "Jezte si co chcete, když si myslíte, že vám to pomůže. Ale studie nic takového neprokázaly. Je pravda, že některými přípravky si člověk může zdraví spíše poškodit, když má smůlu ... ". Ale když se zeptá člověk doktora, co by mu pomohlo ... setká se s naprostým skepticismem, který člověka k lepší náladě rozhodně nepodnítí. S pozdravem Jan V.

Jak píše úžasný John Virapen, 80% výzkumníků v biomedicíně je placených farmaceutickými korporacemi. Ti samozřejmě ve svých studiích nebudou prokazovat účinnost něčeho, co jejich chlebodárci nevlastní. Tito biomedicínští sofisté přírodní léčiva a priori zcela ignorují. Pokud se objeví studie pocházející od těch 20% nezávislých vědců, jsou ignorovány nebo zpochybňovány. Pouze tradiční prostředky se v takovém prostředí mají šanci vědecky obhájit. Onkologové jsou také jenom lidé a stojí zde jako jednotlivci proti organizovanému falšování vědeckých informací.

Kdyby se dnešní věda přírodním léčivům věnovala, měli bychom možná stovky účinných nově objevených levných léků proti rakovině. Tak tomu ale není. To nejúčinnější, co prozatím v přírodě proti rakovině známe, je to, co už znali naši předkové – lesklokorka lesklá a jiné protirakovinné houby. Lesklokorka lesklá rozhodně patří mezi léčiva, o jejichž potenciálu proti rakovině nemůže být pochyb. Na rozdíl od cytostatik je neškodná a ve většině případů vyhlídky nemocného signifikantně zlepší.

Musím říci, že skepticizmus onkologů do jisté míry chápu. Ve své praxi se onkologové nezřídka setkávají s pacienty, kteří se pokoušejí jejich obor bleskově nastudovat a pak je frustrují svou snahou zasahovat do terapie, aniž by měli byť jen zlomek znalostí a zkušeností profesionálního onkologa. Zoufalství, kterému část rakovinářů propadá, je zneužíváno i řadou podvodníků – za všechny uveďme například případ amygdalin / laetril / vitamin-B17, o němž Vám jako fyziolog garantuji, že nefunguje a fungovat nemůže (vyjma jako placebo vírou pacienta). Metabolické argumenty o údajné účinnosti amygdalinu jsou úplně zcestné.

Na závěr bych jen chtěl jen zdůraznit, že ač samotná Tradiční čínská medicína je disciplína paravědecká, a tedy z našeho pohledu "alternativní", protirakovinné houby jsou už relativně dobře prozkoumané a z pohledu naší medicíny jsou to lege artis prostředky k léčbě rakoviny paralelně s chemoterapií a radioterapií.

Podobný dotaz: Současné užívání ženšenu a lesklokorky (imunita)

-boris-

| 2011 - 27.7.2011