Drobečková navigace

Chemická zátěž

Pojem adaptogenu souvisí s pojmem stresu, který ve svém širokém významu označuje jakoukoliv zátěž organismu. Zatímco u fyzické a psychické zátěži, nebo též u radiační zátěži intuitivně dost dobře víme, oč jde, chemická zátěž je méně běžný pojem, který v doslovném významu zahrnuje veškeré jedy a cizorodé chemikálie, které v daném prostředí na organismus působí. Adaptogeny chránící před chemickou zátěží se označují jako chemoprotektivní.

Chemoprotektivní vlastnosti adaptogenů

Chemoprotektivní účinky adaptogenů netvoří ostře vyhraněnou kategorii, ale podle konkrétního druhu jedu splývají s účinky antioxidačními (u oxidantů), neuroprotektivními (u neurotoxinů), protinádorovými (u karcinogenů), hepatoprotektivními (u jedů poškozujících játra) a hojivě-regeneračními. Adaptogeny obecně neobsahují specifické protijedy proti konkrétním chemikáliím, ale spíše zvyšují schopnost buněk odolat oxidačnímu a jinému stresu a ustát chemické poškození bez spuštění řízené buněčné smrti (apoptózy). Příklady konkrétních chemoprotektivních účinků:

Přeborníkem v chemoprotektivních účincích je ženšen

Chemoprotektivní účinky netvoří jádro mého zájmu o adaptogeny, ale u klasických adaptogenů jsem narazil na několik publikací zmiňujících účinek ženšenu na ochranu jater, ledvin a dalších vnitřních orgánů, které bývají u otrav často poškozeny. Podání červeného ženšenu v dávce 250 a 500mg/kg zvýšilo na zvířecím modelu rychlost regenerace jater o 20% (Kwon2003ekr). Dle Shen2007peg a Ahn2011ieg chrání ženšen před poškozením plíce, dle Elsaieed2002thc chránil organismus před toxicitou a teratogenicitou chromanových iontů. Ženšen měl chemoprotektivní účinech při poškození tetrachlormetánem (CCl4, Shim2010pai). Dle Wang2008icp působí ženšen chemoprotektivně před cytochrom P450.

Chemoprotektivní účinky uplatnitelné při chemoterapii

Ženšen chrání dle dostupné literatury zdravé buňky před apoptózou při chemoterapii, aniž by stejnou ochranu poskytovaly rakovinným buňkám, které má chemoterapie za úkol zničit. Dle Shim2007cae lze tento podpůrný účinek při chemoterapii připsat ženšenovému proteoglykanu ginsanu.

Další adaptogeny s chemoprotektivními účinky

  • Salidrosid z dalšího klasického adaptogenu, rozchodnice růžové, chránil játra potkanů před poškozením při pokusné otravě cholesterolem (Yang2016sao).

Omlouváme se, ale tento článek není dokončen. Současná, rozpracovaná verze nevyjádřuje jeho konečnou podobu.