Drobečková navigace

Stres a psychický stres

Praktické shrnutí: Trpíte stresem? Roztřiďte své problémy/úkoly na 4 třídy: (A) urgentní a důležité, (B) urgentní a nedůležité, (C) neurgentní a důležité a (D) neurgentní a nedůležité. Poté: (1) Vyřešte A, (2) kupte asi 10 levných kusů kuchyňské keramiky, (3) s křikem je rozbijte tam, kde vám způsobují/ukládají B, (4) stáhněte se tam, kde si můžete v klidu přečíst odstavec zvládání stresu na této stránce a (5) proveďte několikadenní zamyšlení nad C.

Poznámky: S 1 a 5 pomůže ženšen, schizandra a klasické adaptogeny (kde koupit?), s 2 a 3 kapesní příručka "Jak intonovat při hysterických výstupech". Nezapomeňte bouchnout dveřmi a vypnout mobil. Nezvládáte-li ani 1, jde o zhroucení a vy potřebujete cizí péči (nepodceňujte psychiatry). Krok 3 působí problémy navíc, ale zároveň urychlí nevyhnutné. Nezvládáte-li 3, jste buď srab, nebo špatně třídíte problémy. Zavěste zvenku na dveře ceduli s dopisem na rozloučenou, čímž získáte čas své úkoly roztřídit lépe. Krok 5 může trvat déle (týdny, měsíce...)

Co je to stres

Slovo stres má několik významů. Běžně jím označujeme duševní zátěž ve fázi vyčerpání. V teoretické medicíně má však slovo stress přesnou definici: je to zátěž, vychylující organizmus z fyziologické rovnováhy (homeostáze), odborně alostatická zátěž. Podobně jako ve fyzice, i v teoretické medicíně lze vztah stresu, alostatické zátěže a homeostáze vyjádřit matematicky, čemuž se zde jako matematiků znalý člověk vyhnu. Místo toho se poohlédněme trochu do historie. První sjednocenou teorii medicíny předložil Jánoš Selye, který několik let předtím objevil savčí stresovou reakci – nespecifickou odpověď organismu na nejrůznější druhy zátěže, včetně zátěže čistě psychické. Podílí se na ní hypotalamus, hypofýza a nadobličky, jejichž činnost zvedne hladinu stresového hormonu kortizolu. Odborně (a trochu zastarale) se stresové reakci říká generalizovaný adaptační syndrom (GAS). Právě z fráze "adaptační syndrom" pochází předpona adapto- termínu adaptogen.

Psychický stres a další typy stresu

V běžné mluvě "stres" označuje nejčastěji psychický, či duševní stres. Oč jde, všichni dobře víme. Nevítaný duševní stres pociťujeme jako nepříjemný nátlak okolí či okolností, zatímco vítaný duševní stres oslavujeme jako tzv. adrenalin, kvůli němuž provozujeme adrenalinové sporty. Vítaný a nevítaný stres rozlišujeme pojmy eustres a distres. Eustres, neboli kompenzovaný stres je stres, na který se umíme dobře adaptovat, zatímco distres ve fázi dekompenzace hrozí zdravotní újmou až zhroucením. Kromě duševního stresu zahrnuje anglické slovo stress různé další druhy zátěže: fyzická námaha, teplová zátěž, chladová zátěž, chemická zátěž, radiační zátěž, biologická (infekční) zátěž atd. Stress mimo psychického stresu tedy neznamená jen fyzickou námahu, ale obecně všechny druhy poškozujících vlivů, které můžou organismus odchylovat od fyziologické rovnováhy.

Škodlivost stresu

Občasný stres v přijatelných mezích neškodí a může dokonce pomáhat udržet zdraví. Příkladem užitečného stresu je fyzické cvičení. Ale nepřetržitý psychický stres, typický u členů špatně fungujících rodin a zaměstnanců špatně vedených firem, je – jak všichni víme – zdraví škodlivý. Osobní, rodinné, pracovní problémy, nátlak spolupracovníků, hluk, rušivé vlivy, nevhodné prostředí a vrozená predispozice nám trvale zvedají adrenalin, noradrenalin a kortizol. Ty zvyšují krevní tlak a cukr (glykemii), vedou ke katabolickým procesům a odkládají opravné a relaxační procesy "na později". Ve stresovaném stavu nepociťujeme, jak moc se tělo unavuje a huntuje. Při boji se stresem sice nemůže jít pouze o vyhnutí se nepříjemným pocitům pomocí prášků či schováváním se pod stůl, ale je též zbytečné si "ničit nervy" (zatěžovat tělo zbytečným kortizolem), když před náma nestojí vojenská mise, tělesný trest ani útěk z nápravného zařízení, ale pouze hádka se šéfem, podání výpovědi, hledání nové práce, hádka s rodiči a partnerem, hledání nového partnera, rodičovské sdružení, výchova lidí ze zlobivých ratolestí a další podobné nenásilné činnosti. Stres svádí k přejídání, destabilizuje imunitu a při chronickém působení zvyšuje riziko hypertenzní choroby, cukrovky a přifařených onemocnění. Pro zájemce / postižené viz též zvládání nadváhy a redukční diety, přírodní léčba hypertenze, přírodní léčba cukrovky, choroby srdce a imunitu.

Protistresové adaptogeny

Mezi adaptogeny a stresem je hluboká souvislost.

  • Ženšen, který patří k bylinám s protistresovými účinky, je též modelovým adaptogenem. Účinné látky ženšenu – panaxosidy – jsou chemicky příbuzné stresovým hormonům (glukokortikoidům, z nichž hlavní je kortizol). Toto tvrzení platí o mnoha bylinách – tzv. triterpenoidní glykosidy, mezi něž panaxosidy patří, jsou v rostlinné říši běžné. Ale na rozdíl od rostlin s jednostranným účinkem (například lékořice čínská a její triterpenoidní glykosid glycyrrhizin) má ženšen na kortizol a tím i stres dvojí, protichůdný účinek (Kim2003egs, Gaffney2001pge), kterým zvyšuje naše adaptační rozmezí. Působení adaptogenů na hladinu stresových hormonů se z ilustračních důvodů zdůrazňovalo v pionýrských dobách Nikolaje Lazareva a Izraele Brechmana. Už tito vědci si však dobře uvědomovali, že kouzlo adaptogenů nespočívá jen v tom, co dělají s kortizolem. Pokud bych měl nějakou charakteristiku adaptogenů zdůraznit jako pro ně typickou, bylo by to právě ono dvojí, protichůdné působení, které stabilizuje fyziologické parametry a tím upevňuje zdraví.

    Protistresové účinky ženšenu jsou dobře známé. Konstatuje je většina literatury o této rostlině. Jeho protistresovou účinnost potvrdily studie u zvířat (Bhattcharyya1999epg, Kim2003egs) i u lidí (Reay2010pgg, Reay2006epg, Angelo1986dpc). Stabilizaci kortizolu dociluje působením na nadledvinky, přičemž má schopnost kortizol snížit (Kim2010aeg, Howard2006gee), avšak zesláblý a letargický organismus naopak aktivizuje a posiluje (Kim2003egs). Cui2012gre konstatovala u ginsenosidu Rb3 anxiolytický a protistresový účinek. Dle Churchill2002npg odstraňuje ginsenosid Rb1 úzkostné pocity u negativně motivovaných úkolů. Protistresový je i majonosid-R2 působící na opioidní receptory, GABAA a CRH (Huong1998aem). Ginsenosid Rc u stresovaných zvířat stabilizuje kortizol, ne však ACTH (Kim2003egs).

    Ze všech těchto důvodů říkáme, že ženšen stabilizuje stres. Schopnost snížit kortizol u ginsenosidu Rc, ginsenosidu 20(S)-Rg3 a sloučeniny K konstatovaly studie Kim2003iii a Kim1998isp. Gaffney2001pge stabilizační účinek ženšenu vysvětluje mj. i simultánní inhibicí 11-β hydroxysteroid dehydrogenázy 1 a katechol-O-metyltransferázy, dvou enzymů metabolizujících kortizol. A to zdaleka necituji celou vědu o působení ženšenu na stres. Ženšen tedy nemá schopnost magicky odčarovat příčiny stresu, ale spolehlivě napomůže zaujmout lepší duševní postoj k jejich zvládání. Zájemce o tuto rostlinu též budou zajímat jeho nootropické účinky a neškodnost ženšenu.

A teď si představte, že rostlin, které také umějí spolehlivě zlepšit naše zvládání stresu existují desítky. Jen nevíme, které to jsou. Jsme proto omezeni na skupinu klasických adaptogenů naší civilizaci známých už po tisíciletí.

Se stresem pomůže (pokud na to máte) i lékař TČM, který zvolí osvědčenou kombinaci bylin už přímo namíchanou. Velice opatrně naopak musíte s alkoholem, čištěnými GABA agonisty (tzv. prášky na spaní) a léky proti depresi, protože stresovaní lidé zvlášť snadno získají na těchto relaxačních látkách závislost.

Zvládání stresu

Stres, či přesněji duševní stres má v lidském životě důležitý význam. Stres je totiž přirozeným atributem snahy. Vy, váš kolega, váš šéf, prezident ČR, bývalý prezident ČR, Warren Buffet, Donald Trump, každý se o něco snaží. A právě lidé vysoce postavení a bohatí si těch úkolů často kladou více než ostatní. Dá se tedy říct, že ačkoliv osobní situace různých lidí je velmi různá, duševní stres mezi ně Bůh dělí relativně spravedlivě – jen někteří o něm méně mluví a další zase příliš klábosí. Když tak tedy občas někoho slyšíme říkat, že "trpí stresem", tak můžeme vzít jed na to, že ve skutečnosti trpí konkrétními problémy v rodině, lásce, škole, zaměstnání... Z těch plynou konkrétní úkoly, které nelze řešit užíváním jedů či jiných prášků na uklidnění. Je tedy zbytečné stresovaným radit, aby si pořídily harém sexuálních otroků. Na druhé straně ale číše vína, půllitr piva či jiné dobré anxiolytikum zklidní přespříliš rozjitřenou mysl, usnadní usínání a zčásti i zamezí toxicitě stresu. Své protistresové triky mají i psychoterapeuti, lidové léčitelky, jejich kočky a někdy dokonce i psi. Pořád ale platí, že své konkrétní problémy musí každý stresovaný jedinec vyřešit sám. A k tomu nelze dát žádné obecné doporučení. Nebo možná přeci jen jedno: Při akutní stresové reakci se nám do krve uvolňují hormony útoku nebo útěku – adrenalin a noradrenalin. Zkuste se z toho poučit. Vaše stresující situace možná také vyžaduje útok (tj. energické řešení), nebo útěk (podání výpovědi, žádosti o rozvod...)

Uvědomme si, že psychický stres je daný naším vnímáním. Vyjma vězení a jiné extrémní situace (ztráta blízkých...) vlastně jaksi sami podvědomě rozhodujeme, jak moc budeme sami sebe stresovat. Leckterý pacient s rakovinou, který byl rázem nucen zcela přehodnotit své cíle, by možná rád měl vaše starosti. Proto se zpívají pitomé písničky jako "Don't worry, be happy" a "Vždy keď každý pení, ty buď uvoľnený". Když se společenská situace zhoršuje, musíme si cíle stanovovat čím dál tím skromněji. Když se zlepšuje, můžeme se naopak o něco víc rozšoupnout, ale jen trošičku.

A co takhle zkusit návrat k přírodě a přirozenosti – tedy selsky řečeno k tomu, čemu jsme evolučně uvyklí? Ne každý máme možnost utéct do divočiny, ale přirozenost si můžeme opatřit i v Praze: přírodní strava, přírodní biorytmus a osvětlení... Přírodní zábavu nám a naší rodině poskytne kočka či jiné nekastrované domácí zvíře, které musí chodit ven a tím i nás přivádí blíž divočině. Nekastrované proto, aby vaše dcera mohla pozorovat, jak se kočka vzorně stará o pětikusovou sérii mimin a pak se v 25 stydět, že mimino neměla už když jí bylo 19. Až se dostydí, jistě si pak pořídí přírodní povolání manažerky v domácnosti a z ušetřeného platu si ve 30 pořídí první vysokoškolský diplom. Mám zkušenosti, že kočku taková pětikusová série mimin zbaví stresu tak zhruba na 10 let. Projevuje se to například tím, že obtloustlé mladé kočky po okotění často získají štíhlejší linii, ač si už nemusejí ve stresu střádat tukové zásoby pro případ, že budou i s koťaty vyvezeny daleko za město.

Samsung Galaxy odevzdáme ve výkupu použité elektroniky a výtažek věnujeme prodavačům Nového Prostoru, kteří vám na oplátku sdělí své příběhy. To vám pomůže lépe odhadnout, jak moc a čím se vlastně máte stresovat. A když se přesto rádi stresujete, nevadí. Já zase rád nadávám. Zkuste si i vy v té divočině někde z vysoké skály takhle dobře hlasitě zahulákat. Ovšem některým hulákání osamotě není dost dobré a musejí dělat cirkus doma před manželkou a tchýní, nebo dokonce před prezidentským palácem či na jiném dobře viditelném veřejném místě. Takhle moje máma třeba ráda dělala hysterické výstupy na svatbách a jiných shromážděních svých nepřátel, kvůli čemuž se ráda účastnila rodinných slavností. Nehulákala. Svůj herecký výstup si vždy dobře připravila. Po každé úspěšně sabotované rodinné slavnosti se na její tváři zračil dobře skrývaný pocit uspokojení, že až bylo přímo vidět, jak se pod kamennou maskou zášti blaženě usmívá. To ji zbavilo stresu vždy tak nejméně na půl roku, pak zase musela vymýšlet něco nového. Skupina atentátníků, kteří později zastřelili izraelského premiéra Izáka Rabina, na sebe zase ráda upozorňovala mimojiné tím, že se vrhali do jedoucího proudu aut na prostředním úseku dálnice z Haify do Tel Avivu. Zkuste se třeba také zúčastnit anarchistické demonstrace a nezapomeňte na zelenej bombr, těžký boty a dlažební kostky. Nebo jen odjeďte autostopem do liduprázdné černobylské zóny, vždyť ruští a japonští vědci vyzkoumali, že slabá radiace o podprahové úrovni má také adaptogenní vliv (Karpan1999lie, Yonezawa2006irb). Zájezd do Černobylu, který není drahý, nepodceňujte, mohla by to být pro vás ta nejlepší dovolená k zamyšlení nad vašimi skutečnými problémy.

Pokud dáváte přednost méně extrémním adrenalinovým sportům, například lyžování, zahrádkaření, dodržování redukční diety, či skokům z Nuseláku nanečisto (kdo nevěří, že zahradničení je adrenalinový sport, ten v zahrádce nikdy neměl slimáky), můžete adaptogeny i pěstovat. Třeba takový ženšen se u nás nepěstuje zrovna snadno, ale antidepresivní šišák bajkalský vám poroste. A kdybyste měli třeba pěstitelskou smůlu, jako já s kozlíkem lékařským, tak si adaptogeny ještě pořád můžete zakoupit a tak prakticky vyzkoušet. Pro nejdůležitější adaptogen – ženšen – jsem sepsal malý praktický návod k užívání. Nezapomeňte však ani na šalvěj, již zmiňovanou rozchodnici, již zmiňovanou meduňku a mučenku, dále pak třezalku tečkovanou a možná i levanduli. Nebo konečně řekněte manželovi, že vás vzrušuje představa svazování a úchylností při sexu a následně detaily svých představ sdělte též na párové lekci s psycholožkou lady Aradií či praktickou sexuoložkou Julií Gaiou Poupětovou, co má diplom od nás z Fakulty fyziologie a vývojové biologie UK. Zázraky ovšem nečekejte, ve Vatikánu mají asi tak 500 let zpoždění, ač třeba posledních 200 let sekali dobrotu. Jak už jsem řekl, protistresové adaptogeny zázraky nečiní a váš stres neodstraní – jen vám pomůžou, abyste nepodlehli a vydrželi se stresovat ještě dlouho dlouho do vysokého a požehnaného věku. Perte se, žerte se a zlomte si vaz.

| 18.9.2018