Drobečková navigace

Infekce

Praktické shrnutí: Tento článek je zatím nedopsaný a nevyplatí se vám jej číst. Antibiotické účinky nejsou pro adaptogeny typické a k jejich zevrubnému zkoumání jsem se zatím nedostal – zkuste to tady příští rok :-) Něco málo regeneračních směsí na respirační infekce najdete v příslušném článku.

Infekce je velmi široký pojem, česky znamená prostě nákaza. Je nutné rozlišit jednotlivé typy infekce, které jsou následující:

  • bakteriální infekce
  • virová infekce
  • houbová infekce (mykóza)
  • protozoární infekce (způsobená prvoky)
  • parazitární infekce (způsobená červy a jinými mnohobuněčnými parazity)

Zatímco imunitní odpověď na bakteriální infekce je spíše protilátková (tzv. odpověď typu 2), imunitní odpověď na virovou infekci, stejně jaka například na rakovinu, je spíše cytotoxická (tzv. odpověď typu 1). Boj proti bakteriím spočívá v tom, že jsou tyto vyhledávány a požírány (fagocytovány) bílými krvinkami – makrofágy a granulocyty. Naproti tomu boj proti virům a rakovině spočívá v tom, že jiný typ bílých krvinek – T lymfocyty – zabíjejí rakovinové buňky nebo buňky napadené viry.

Látky proti infekci dělíme na antiseptika, antibiotika a antivirotika. Mezi prvními dvěma není ostrá hranice. Antiseptika jsou často jednoduché molekuly, které ve vysokých koncentracích ničí choroboplodné zárodky. Používají se zevní dezinfekci. Antibiotika naopak působí specificky již v malých koncentracích. Za antibiotika se považují látky působící proti bakteriím, houbám, prvokům, červům a dalším specifickým typům parazitů. Látky působící proti virům (antivirotika) se za antibiotika tradičně nepovažují. Pod pojem infekce dále nespadají vnější paraziti (vši, blechy, klíšťata...), s nimiž bojujeme insekticidy a repelenty. K infekcím lze řadit též priony, které způsobují neurodegenerativní onemocnění.

Přírodní léčba infekce

Všechny kategorie látek proti infekci mají ve světě bylin bohaté zastoupení. Protivirové a antibiotické účinky představují zcela odlišné kategorie:

Klíčovým faktorem v boji s jakoukoliv infekcí je imunitní odpověď. Vliv na imunitní odpověď je význačnou vlastností mnoha adaptogenů.

Modelový adaptogen lesklokorka lesklá, která posiluje imunitu, má též mírné antibiotické účinky (Vazirian2014ael).

Konkrétní infekční choroby

Infekce je příliš široký pojem na to, aby bylo možné mluvit o adaptogenech účinných proti ní obecně.  Nejsem schopen se věnovat se každé existující infekční chorobě zvlášť, ale napsal jsem poznámky k následujícím konkrétním druhům infekcí:

Omlouváme se, ale tento článek není dokončen. Současná, rozpracovaná verze nevyjádřuje jeho konečnou podobu.