Drobečková navigace

Imunomodulační účinky ženšenu

Praktické shrnutí: Účinnost adaptogenů proti infekci je daná především jejich imunomodulačním účinkem. Tento text rozebírá konkrétní účinky modelového adaptogenu ženšenu. Imunomodulačním účinkům dalších bylin se věnuji jinde.

Účinky na jednotlivé prvky imunitního systému

Ženšen jako modelový adaptogen si zasluhuje zvýšenou pozornost, kterou mu věnuji v článku o imunomodulačních účincích bylin obecně. Zde vypisuji z literatury konkrétní imunomodulační účinky ženšenu a jeho panaxosidů, které se nevešly do výše uvedeného článku.

  • Na monocyty / makrofágy: Panaxosidy Rb1 a Rb2 potlačovaly produkci TNF-α u myších i lidských makrofágů stimulovaných lipopolysacharidy s IC50 ~50, resp ~25µM (Cho2001vie). Podle Lee2002fma, červený ženšen zvyšoval produkci TNF-α makrofágy. Naproti tomu podle Cho2001vie, ginsenosidy Rb1, Rb2, Rg1 jsou silnými inhibitory produkce TNF-α u makrofágů stimulovaných bakteriálními lipopolysacharidy. Zmíněné panaxosidy navíc potlačují produkci jiných zánětových cytokinů, jako IL-6 a IL-1β (Rhule2006pna).
  • Na lymfocytech myší sleziny se zjistilo, že pxsd. Rb1 a Re v koncentraci asi 100µM výrazně zvyšovaly proliferaci mitogeny stimulovaných TH (CD4+) a B lymfocytů, Rg1 na ni neměl účinek, zatímco Rb2 ji snižoval s IC50 kolem 25µM. Rb2 též potlačoval produkci IL-2 lymfocyty po stimulaci konkavalinem s IC50 ~ 13.3µM. U TC (CD8+) lymfocytů byly výsledky jiné – Rb2 a Rb1 nepotlačovaly jejich množení po stimulaci IL-2, zatímco Re a Rg1 jejich množení omezovaly s IC50 57.5, resp 64.7µM (Cho2002gfp). Podle Lee2004gre, gssd. Rg1 podporuje dozrávání TH2 lymfocytů a produkci IL-4. Naproti tomu, Lee2006grh tvrdí, že gssd. Rg1 podporuje dozrávání TH1 lymfocytů.
  • Pxsd. F1 a Rg1 v kultuře myších splenocytů selektivně zvyšují produkci cytokinů typu 2 (IL-4 u splenocytů, IL-12 u makrofágů) a jejich transkripčního faktoru GATA-3, zatímco pxsd. Rh1 a 20(R)-Rh1 selektivně zvyšují pordukci cytokinů typu 1 (IFN-γ u splenocytů) a jejich transkripčního faktoru T-bet. Všechny ze zmíněných pxsd. (F1, Rg1, Rh1 a 20(R)-Rh1) zvyšují vazbu transkripčního faktoru NF-κB na DNA. Je zajímavé že maximální zvýšení cytokinů se dostavuje při koncentracích 5µM a 10µM, vyšší koncentrace zvyšují cytokiny opět méně, u 50µM více než dvakrát méně než u 10µM (Yu2005pgd).
  • Na dendritické buňky: Dle Takei2004dcm a Takei2008dcp, sloučenina K a gssd. 20(S)-PPT ovlivňují monocytární dendritické buňky směřem k imunitní odpovědi typu 1. Tyto studie diskutují možnost protirakovinného vlivu ženšenu a příležitost k imunoterapii nádorů ovlivněnými dendritickými buňkami.
  • Na NK buňkyChoi2008bcp diskutuje schopnost ženšenového extraktu a specificky panaxosidu Rh2 obnovit aktivitu NK buněk a imunitních buněk po jejich pokusném poškození mitomycinem.
  • Na granulocyty: Gssd. Re aktivuje neutrofilní granulocyty proti nádorovým buňkám (Plohmann1997iae).
  • Proti chřipce: Účinek ženšenu proti chřipce je rozveden v článku chřipka a virová onemocnění.
  • Proti HIV: ženšen dle Choi2008bcp potlačuje množení viru HIV a zmírňuje průběh AIDS.
  • Na adhezi lymfocytů k endotelu a diapedesi: Některé panaxosidy, např. notoginsenosid R1 (Chen2008enr) nebo ginsenosid Rb1 (He2007peg), omezují adhezi lymfocytů k endotelu, čímž je vysvětlován pozorovaný účinek proti ateroskleróze a zánětům.

Pokud vás matou termíny jako granulocyty, dendritické buňky a diapedese, přečtěte si můj obecný text o fungování savčího imunitního systému.

Imunomodulační proteoglykany a polysacharidy ženšenu

V imunomodulačních účincích přírodních léčiv hrají důležitou roli proteoglykany a polysacharidy. Je tomu tak i u ženšenu pravého (Sun2011sba, Yun1993iat), ženšenu amerického (Assinewe2002epp, Wilson2013uai Azike2015ssi) a dalších bylin. Opět, když si za příklad vezmeme P. ginseng, tak například kyselé polysacharidy ginsenan PA a ginsenan PB zvyšují sérový imunoglobulin IgG a aktivují fagocytózu (Tomoda1993cta, Tomoda1994csg). Informace na tomto poli se stálé vyvíjí, relevantní publikace o imunomodulačním účinku ženšenových polysacharidů zahrnují Lim2004iap, Choi2008rga, Yoo2012peg, Wang2013mmb a další.

| 2008 - 22.11.2019