Drobečková navigace

Co všechno se označuje jako ženšen

Ženšen je český název botanického rodu Panax z čeledi aralkovitých. Pochází z čínského výrazu řén-šen (řénšen , viz etymologie). Jako řén-šen se však v čínštině označuje jen ženšen pravý (Panax ginseng), zatímco v češtině slovem žešen označujeme všechny druhy rodu Panax a v druhé řadě též mnoho jiných rostlin.

Druhy rodu ženšen (Panax)

Nejznámějšími druhy rodu Panax jsou:

Všechny druhy rodu Panax jsou si fytochemicky příbuzné a obsahují typické, v rostlinné říši unikátní steroidní saponiny panaxosidy. Ani v samotné čeledi aralkovitých se nenajdou rostliny po fytochemické stránce srovnatelné s rodem ženšen (Davydov2000es).

Přívlastky ženšenu pravého (Panax ginseng)

Další přívlastky, s nimiž se u slova ženšen setkáme, rozlišují ženšen pravý podle oblasti původu:

  • korejský ženšenPanax ginseng z Koreje, nebo pěstovaný v Číně pod korejským dohledem. Považuje se za symbol kvality a Číňané mají proto silnou tendenci názvem "Korean ginseng" označovat úplně každé zboží pocházející z druhu P. ginseng. Dnes Korejci pro svůj ženšen razí značku "Korea insam" (insam je korejský název pro ženšen).
  • mandžuský ženšenPanax ginseng z Mandžuska (rozsáhlá oblast na pomezí Číny, Koreje a ruského Dálného Východu).
  • čínský ženšen — Ženšen pravý (Panax ginseng) původem z Číny. Toto označení ovšem není bez nástrah. České druhové jméno ženšen čínský by totiž v budoucnu mohlo připadnout botanickému druhu Panax sinensis J. Wen, který roste v provincii Če-ťiang (mezi Šanghajem a Pekingem) a jehož taxonomická platnost je více-méně potvrzená.

Nebo podle způsobu zpracování:

  • červený ženšen (ginseng radix rubra) — Pařený a následně vysušený kořen ženšenu pravého (Panax ginseng). U  ženšenu amerického (Panax quinquefolius) by název ekvivalentní drogy byl panacis quinquefolii radix rubra.
  • bílý ženšen (ginseng radix alba) — Sluncem vysušený kořen ženšenu pravého (Panax ginseng). U ženšenu amerického (Panax quinquefolius) by byl název ekvivalentní drogy byl panacis quinquefolii radix alba.

Ženšen může mít přívlastky i podle dalších detailů. Setkáme se například se ženšenem tříletým, šestiletým, n-letým, rovným, zakřiveným, rozvětveným, rostoucím na té či oné hoře, atd. Z taxonomického hlediska se však u těchto ženšenů vždy jedná o ženšen pravý (P. ginseng).

Využívání slova "ženšen" k označování nepříbuzných rostlin

Bylináři a prodavači neznalí pojmu adaptogen už léta označují různé taxonomicky nepříbuzné rostliny za takový či onaký ženšen:

Využívání slova ženšen k označování nepříbuzných rostlin není správné a není omluvitelné (jak poznamenává Davidovová, Davydov2000es) ani pro ženšeni blízký eleuterokok (sibiřský ženšen). Je však pochopitelné tehdy, když prodavači neznají termín adaptogen a snaží se naznačit, že jiné rostliny jsou podobně jako ženšen také adaptogeny. Eleuterokok, vitánie, fafie, řeřicha peruánská, pazvonek dangšen a další rostliny bychom neměli označovat slovem "ženšen", ale slovem adaptogen. Jejich chemické složení se navíc od ženšenu naprosto liší. Mimo rod Panax obsahuje panaxosidy, pokud je mi známo, jen jediná rostlina, jíž je gynostema pětilistá.

Taxonomie ženšenu

Fylogenetický strom rodu Panax
Fylogenetický strom rodu Panax

Složitá taxonomie je pro botaniku typická a nejinak je tomu i u ženšenu. Botanici učinili desítky pokusů přidat do rodu ženšen nové druhy, z nichž většina byla vyřazena do rodů jiných (Eleutherococcus, Neopanax, Polyscias a j.). GRIN taxonomie, z níž tyto informace čerpám, dnes uvádí 12 platných druhů v rodu Panax a 14 platných druhů v rodu Eleutherococcus. Určitý pořádek do věci vnesla až molekulární taxonomie. Analýzou ribozomální DNA (Wen1996pbp) bylo do rodu Panax umístěno 13 samostatných druhů (P. bipinnatifidus Seem., P. omeiensis J. Wen, P. wangianus Sun, P. zingiberensis C. Y. Wu et K. M. Feng, P. major Ting, P. ginseng C. A. Mey, P. japonicus C. A. Mey, P. quinquefolius L., P. sinensis J. Wen, P. notoginseng (Burkill) F. H. Chen, P. stipuleanatus H. T. Tsai et K. M. Feng, P. pseudoginseng Wall. a P. trifolius L.). Takže dnes nám už v rodu Panax kromě nálezu nových druhů hrozí snad jen rozdělení P. bipinnatifidus na dva samostatné druhy.

Klasifikace ženšenu v TČM

Pro Tradiční čínskou medicínu ženšen (Panax) jako botanický rod znamená velmi málo. Čínské označení "řén-šen"  se používá jen a pouze pro P. ginseng, jiné druhy rodu Panax se v TČM jmenují jinak. Přezíravý vztah k taxonomii je pro TČM ostatně typický, dokonce i droga z různých částí ženšenové rostliny se řadí do protikladných kategorií – například kořen ženšenu je "teplý" (jang), zatímco květy a listy jsou "studené" (jin). Právě u ženšenu však toto podivné rozdělení nemusí byt tak hloupé, protože ženšen ve skutečnosti obsahuje protichůdně působící látky, na jejichž poměru závisí výsledný efekt. Studie v tomto smyslu (Sengupta2004may) byla nedávno publikována ne odjinud než z Massachusetts Institute of Technology.

Výjimečnost obsahových látek ženšenu

Ženšenové saponiny, panaxosidy, jsou v rodu Panax velmi hojné a obsahuje je i fylogeneticky nejméně příbuzný ženšen trojlistý (P. trifolius), který američtí Indiáni používali proti nachlazení (Angelova2008rmp). Jiné rody čeledi aralkovitých se však od ženšenu po chemické stránce liší. Pokud jsou to adaptogeny, fungují jinak než ženšen. Tak například eleuterokok – ačkoliv neobsahuje panaxosidy – prý zvyšuje fyzickou výkonnost a imunitu. Ke kandidátům na adaptogeny patří z čeledi aralkovitých kromě eleuterokoku též aralka mandžuská, moračina hrozivá ("aljašský ženšen") a do určité míry i mírně jedovatý břečťan.

Jak už jsem poznamenal výše, lze panaxosidy mimo rod Panax najít jen v jediné rostlině – gynostemě pětilisté. Sušina listů gynostemy obsahuje asi 2,4% saponinů (Zhang1993amn), z čehož asi 25% tvoří deset (z asi 200 známých) různých panaxosidů (Razmovskinaumovski2005cpg).

| 2008 - 22.5.2020